homme derrière un ordinateur
Is het einde van je carrière in zicht? Niet getreurd!

Van collectieve naar individuele hospitalisatieverzekering

Absoluut. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd.

Als je je collectieve hospitalisatieverzekering verliest door uitdiensttreding, echtscheiding, vertrek uit de ouderlijke woonst, ontslag of pensioen, hebben jij en ook de inwonende gezinsleden die aangesloten zijn bij je collectieve verzekering het recht om deze individueel - geheel of gedeeltelijk - verder te zetten.

Je werkgever moet je binnen de maand na beëindiging van je vertrek inlichten dat je de collectieve verzekering in een gelijksoortige individuele verzekering kunt omzetten (zoals bepaald in de Wet Verwilghen). Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden:

- Je moet minstens twee jaar onafgebroken aangesloten geweest zijn in een gelijksoortige gezondheidsverzekering (collectief of individueel);

- Je moet DKV binnen de 105 dagen na het einde van de collectieve verzekering op de hoogte te brengen van je wens om de overeenkomst op individuele basis voort te zetten. Dit kan makkelijk en snel via ons contactformulier op dkv.be of via e-mail op offerte@dkv.be.  

Op die manier hebben jij en je verzekerde gezinsleden de mogelijkheid tot het afsluiten van een individuele hospitalisatieverzekering zonder dat je een medische vragenlijst hoeft in te vullen, op voorwaarde dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan.

 

 

 

De individuele verzekering biedt waarborgen die gelijkaardig zijn (niet noodzakelijk identiek) aan de collectieve verzekering. De volgende elementen worden overgenomen uit het collectieve contract:

  • De kamerkeuze;
  • De terugbetalingsformule;
  • De waarborgen pre- en posthospitalisatie;
  • Zware ziekten (indien voorzien in het collectieve contract).
Zie ook