De wereld aan je voeten

Welke gezondheidsverzekeringen heb ik nodig, nu en later?

Wat je gezondheid betreft, zijn er drie grote domeinen waarover je best nadenkt: ziekenhuisopnames, ambulante zorgen en tandzorg.

Waarom een hospitalisatieverzekering?

Denk even na over dit scenario. Je hebt een ongeval en komt in het ziekenhuis terecht. Wie betaalt dat? Je mutualiteit neemt de wettelijke terugbetaling voor haar rekening. Wat overblijft dien je zelf te betalen. Als je dan geen extra verzekering hebt, riskeer je een financiële kater.

Er zijn twee manieren om te kunnen genieten van een hospitalisatieverzekering:

 1. Je sluit er zelf eentje af.

  Op onze website vind je een overzicht van de hospitalisatieverzekeringen die we aanbieden. Je kunt kiezen uit een gamma dat gaat van een volledige dekking in een eenpersoonskamer tot een volledige dekking in een tweepersoonskamer.

 2. Je werkgever biedt je een collectieve hospitalisatieverzekering aan.

  Dat is zeker niet te versmaden. Alleen moet je er rekening mee houden dat deze verzekering kan wegvallen wanneer je contract eindigt of je voor lange tijd naar het buitenland vertrekt.

U hebt de mogelijkheid om te genieten van een verzekering met gelijkaardige waarborgen bij DKV. Als u minstens twee jaar ononderbroken verzekerd bent geweest in een collectieve gezondheidszorgverzekering, hebben u en uw gezinsleden de mogelijkheid om te kunnen genieten van een verzekering met gelijkaardige waarborgen bij DKV, zonder medische vragenlijst. U geniet dan van gelijkwaardige waarborgen. Als u geen twee jaar anciënniteit hebt in de collectieve verzekering, kan u eveneens een individuele voortzetting aanvragen. U moet dan wel een medische vragenlijst invullen. De nieuwe premie zal overeenstemmen met de leeftijd die u bereikt hebt op het ogenblik dat u de verzekering op individuele basis afsluit. Je moet ook tijdig een aanvraag tot omzetting van je polis indienen bij DKV.

Wat bieden onze hospitalisatieverzekeringen aan:

 • Onze hospitalisatieverzekeringen maken gebruik van een derdebetalersregeling die we hebben afgesloten met de meeste ziekenhuizen in België. (De lijst van ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden vind je hier)

  Hoe werkt dit? Bij een opname overhandig je je DKV Medi-Card® aan het onthaal. Wij betalen de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. Alleen niet-gedekte kosten moet je zelf nog betalen. Zo hoef jij je van het financiële gedeelte niets aan te trekken en kun je je concentreren op wat voor jou belangrijk is: je gezondheid.

 • DKV werkt ook samen met een groot deel van de apothekers onder de naam AssurPharma. Dankzij deze service worden je farmaceutische kosten gemakkelijk terugbetaald. Je geeft simpelweg je DKV Medi-Card® of je Medi-Card® Assurpharma aan je apotheker en die stuurt je apothekersattesten – ook BVAC-attesten genoemd - naar ons door.
 • Onze hospitalisatieverzekeringen geven je ook recht op bijstand in het buitenland. Indien je een buitenlandse ziekenhuisopname binnen de 24 u meldt aan DKV Assistance, betalen wij je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis.

 

Wat is een verzekering ambulante kosten?

Steeds meer behandelingen gebeuren zonder opname in het ziekenhuis. Dat betekent ook dat de meeste hospitalisatieverzekeringen deze kosten niet dekken. Maar DKV heeft een antwoord hierop. Via de verzekering ambulante kosten krijg je 80% van de kosten terugbetaald voor geneesmiddelen, raadplegingen, brilglazen of lenzen, protheses, verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie en zelfs behandelingen uit de alternatieve geneeskunde voorgeschreven door een arts (homeopathie, osteopathie, accupunctuur, chiropractie). Deze kosten worden terugbetaald zelfs indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt.

Waarom zou ik nu al een tandzorgverzekering nemen?

Problemen met je gebit. Dat kan je een pak geld kosten. Wat de mutualiteiten je terugbetalen op basis van de wettelijke ziekteverzekering, dekt maar een fractie van de gemaakte kosten. Een orthodontiebehandeling, bijvoorbeeld, loopt al snel in de duizenden euro’s. Aangezien sommige waarborgen van een DKV-tandzorgverzekering een wachttijd hebben, is het verstandig om er tijdig eentje te nemen. 

Actie?!

Weet je wat je nodig hebt? Op onze website vind je alle informatie die je nodig hebt. Daarnaast kan je ook naar een verzekeringstussenpersoon stappen. Hij kent als geen ander het marktaanbod. Dankzij zijn ervaring is hij uitstekend geplaatst om dat aanbod te koppelen aan wat jij zoekt en ook te anticiperen hoe je verwachtingen zullen evolueren. Om de prijs hoef je het zeker niet te laten: de premie van een verzekering is dezelfde als het rechtstreeks via DKV of via een verzekeringstussenpersoon wordt afgesloten.

Zie ook