De belangrijkste waarborgen

De belangrijkste uitsluitingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen hieronder.

De waarborgen in detail

3 maanden wachttijd.

Onbeperkte terugbetaling van een hospitalisatiekosten in een éénpersoonskamer

Terugbetaling van medische kosten 30 dagen vóór en 90 dagen na hospitalisatie

Vruchtbaarheidsbehandelingen tot max.€ 2000 per verzekerde en per verzekeringsjaar, na verloop van een wachttijd van 18 maanden

Terugbetaling aan 80% (verzekerd kapitaal € 2.500): medische bezoeken en raadplegingen (vrije keuze van arts), paramedische prestaties (verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie, enz), geneesmiddelen en verbanden, medische hulpmiddelen (brilglazen of lenzen, steunkousen, hoorapparaten, enz), medische protheses, alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropractie en accupunctuur), vaccinatie (max. € 100), tandzorg en orthodontische behandelingen

Terugbetaling van de kosten aan 60%, met een wachttijd van 9 maanden, voor tandprotheses, bruggen, kronen, implantaten en brilmonturen (max. € 85 per montuur en voor de terugbetaling van het brilmontuur is er een wachttijd van 36 maanden tussen twee monturen)

Wereldwijde bijstand en repatriëring (behalve voor geplande hospitalisatie buiten de Europese Unie). 

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op dit product. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over dit product, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en et Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan.
  • Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de groepsproducten. Dit product is onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Voornaamste uitsluitingen van de verzekeringsdekking: gebruik van drugs, esthetische ingrepen, vaccinatie, contraceptie, sterilisatie en medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen. Jaarlijks hernieuwbaar contract voor collectieve contracten volgens de geldende voorwaarden.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.