DKV Premium Corporate + Plan AZ

Over verzekeringenDKV Premium Corporate + Plan AZ

De belangrijkste waarborgen
Waiting period1

Algemene wachttijd van 3 maanden van toepassing op de hospitalisatiedekking

Onbeperkte terugbetaling

Onbeperkte (100%) terugbetaling van de hospitalisatiekosten in een éénpersoonskamer

Terugbetaling van medische kosten 30 dagen vóór en 90 dagen na een hospitalisatie. Terugbetaling het hele jaar door voor 30 zware ziekten, zelfs zonder hospitalisatie.

Single room

Vrije keuze van het kamertype

Bij een opname in een éénpersoonskamer is er een jaarlijkse vrijstelling van € 175 van toepassing. 

Reimbursement all medical expenses

Kosten worden terugbetaald tegen 80% of 60%, zelfs wanneer de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt en in functie van het kapitaal van € 2500. Concreet:

 • Terugbetaling aan 80% van de medische kosten het hele jaar door
 • Raadplegingen bij de dokters en specialisten, kinesitherapie, brilglazen, hoorapparaat, geneesmiddelen, alternatieve geneeskunde (ostheopathie, acupunctuur, chiropraxie en homeopathie), vaccinatie (max. €100), terugbetaling van brilmontuur aan 60 % (max. € 85 per montuur).
 • Terugbetaling aan 80% voor preventieve, conserverende, orthodontische en paradontale behandelingen en aan 60% voor tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten na een wachttijd van 9 maanden (wachttijd kan afgeschaft worden op basis van enkele voorwaarden).
Medical questionnaire

Geen medische vragenlijst en vrije keuze van arts en ziekenhuis

Medi-Card

Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card® en onmiddellijke verzending van attesten voor terugbetaling via de Medi-Card AssurPharma: gemoedsrust gegarandeerd !

Psychotherapy

Terugbetaling van de kosten tegen 80% per prestatie, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering:

Eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (max. € 250,00 binnen het jaarkapitaal en max één sessie per dag)

De belangrijkste uitsluitingen
 • Drugsgebruik
 • Esthetische ingrepen
 • Contraceptie
 • Voedingsmiddelen en voedingssupplementen
 • Vitamines en mineralen
 • Hygiënische en cosmetische producten
 • Sterilisatie

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier de behoeften van mijn bedrijf

Ik beantwoord een paar vragen die me helpen de verzekeringen te vinden die het best bij de behoeften van mijn bedrijf past. Ik krijg een persoonlijke aanbeveling.

Beginnen

Ik wens om gecontacteerd te worden

Ik vertegenwoordig een bedrijf en vul het contactformulier in om gecontacteerd te worden door DKV Belgium of mijn verzekeringstussenpersoon.

 

Contacteren

De waarborgen in detail
 • 3 maanden wachttijd.
 • Onbeperkte terugbetaling van een hospitalisatiekosten in een éénpersoonskamer
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen vóór en 90 dagen na hospitalisatie
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen tot max.€ 2000 per verzekerde en per verzekeringsjaar, na verloop van een wachttijd van 18 maanden
 • Terugbetaling aan 80% (verzekerd kapitaal € 2.500): medische bezoeken en raadplegingen (vrije keuze van arts), paramedische prestaties (verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie, enz), geneesmiddelen en verbanden, medische hulpmiddelen (brilglazen of lenzen, steunkousen, hoorapparaten, enz), medische protheses, alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropractie en accupunctuur), vaccinatie (max. € 100), tandzorg en orthodontische behandelingen
 • Terugbetaling van de kosten aan 60%, met een wachttijd van 9 maanden, voor tandprotheses, bruggen, kronen, implantaten en brilmonturen (max. € 85 per montuur en voor de terugbetaling van het brilmontuur is er een wachttijd van 36 maanden tussen twee monturen)
 • Wereldwijde bijstand en repatriëring (behalve voor geplande hospitalisatie buiten de Europese Unie). 
Heb je een vraag?

Je kunt je onkosten indienen via de DKV App, My DKV of per post. We stellen voor dat je je kosten een keer per maand indient. De wettelijk voorgeschreven maximumtermijn bedraagt 3 jaar. Gelieve steeds je polisnummer en/of het nummer van je Medi-Card® te vermelden.

Het aangifteformulier voor de ambulante kosten vind je hier.

My DKV is jouw persoonlijk online DKV-portaal: je stuurt ons je medische kosten op en controleert je terugbetalingen, waar en wanneer je maar wil.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het alledaagse leven. DKV heeft dit  begrepen en biedt je daarom een gebruikersvriendelijke app aan om het je nog gemakkelijker te maken.
Download de app in de Apple App Store of de Google Play Store. Installeer de app en houd je Medi-Card® en de kaarten van je gezinsleden bij de hand. Na een eenvoudige registratie kun je vervolgens alle Medi-Card®(s) in de DKV App bewaren. Dat kan je doen door de streepjescode te scannen of manueel in te geven. Je App is nu klaar om je te helpen.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. 
 • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
 • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
 • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.