Blog

Steeds meer collectieve gezondheidsverzekeringen

Een door de werkgever aangeboden gezondheidsverzekering is al lang een must in het loonpakket. Vandaag geniet 58% van de werknemers van een hospitalisatieverzekering via de werkgever. In bedrijven met meer dan 200 werknemers ligt dat cijfer zelfs boven de 70%.

Ziekenhuisverblijven worden steeds korter

Sinds 2008 wordt de gemiddelde duur van een ziekenhuisopname steeds korter, "voor een efficiënt en correct gebruik van de ziekenhuisinfrastructuur". De afgelopen tien jaar duurt een gemiddeld ziekenhuisverblijf een dag minder lang.

Dit is vaker het geval voor verblijven die geen langdurige behandeling vereisen, zoals chirurgie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, zorg voor premature kinderen en kraamzorg. Bovendien worden sommige zorgen niet langer in het ziekenhuis verstrekt, maar in de praktijk van een specialist.

Klassieke ambulante kosten, zoals bezoeken aan de huisarts, oogarts, kinesist of kinderarts, worden ook niet door de hospitalisatieverzekering gedekt. Gemiddeld geven de Belgen 886[1] euro per jaar uit aan medische zorg buiten een ziekenhuisopname. De farmaceutische producten en medische hulpmiddelen die buiten het ziekenhuis worden verstrekt, bedragen zo’n 577 euro per inwoner.

Alternatieven voor een uitgebreidere dekking

Om deze kosten te compenseren en hun werknemers dagelijks te beschermen, wenden veel werkgevers zich tot een ambulante kostenverzekering. Deze dekt de medische kosten buiten een ziekenhuisopname: medische consultaties, geneesmiddelen, kinesitherapie, medische onderzoeken, brillen of contactlenzen, prothesen, … Ook alternatieve geneeskunde zoals homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie wordt gedekt.

Daarnaast nemen de tandkosten een flinke hap uit het gezondheidsbudget van de Belgen. Volgens de laatste DKV-barometer heeft 40% schrik voor de mogelijke financiële impact van tandzorg, aangezien een tandverzekering minder vaak door werkgevers wordt aangeboden. En niet voor niets: in 2018 was 50,4% van de tandkosten voor rekening van de patiënt en werd dit dus niet terugbetaald door de mutualiteit. 

In deze context wordt de collectieve ambulante kosten- en tandverzekering (die de terugbetaling dekt van tandzorg en -behandelingen, orthodontische behandelingen, kronen en implantaten, …) steeds meer gevraagd door de werknemers.

Werkgevers steeds meer betrokken

In de afgelopen vijf jaar werden er bij DKV 50% meer collectieve ambulante kosten- en tandverzekeringen onderschreven.

Alexis Descampe, CEO van Färm Belgique, is het daarmee eens: “In de distributiesector zijn de lonen minder competitief. Dit zijn echter vaak zeek fysiek veeleisende banen. Daarom was het ons belangrijk om een zeer uitgebreide collectieve gezondheidsverzekering aan te bieden. Voor een aanvaardbare kostprijs voor onze KMO, stelt het ons in staat een echt voordeel te bieden aan onze medewerkers, die het ten zeerste appreciëren.”

Hervé Bourel, Chief Commercial Officer van DKV Belgium bevestigt: Het aanbieden van een ambulante kosten- en/of tandverzekering maakt het extralegale voordeel veel concreter en tastbaarder. In vergelijking met de reeds gekende hospitalisatieverzekering gaat het namelijk om waarborgen die gemiddeld veel vaker gebruikt kunnen worden, wat ook meteen verklaart waarom deze voordelen zo worden geapprecieerd door de werknemers.” Uit de recentste Salarisgids van rekruteringsbureau Robert Half blijkt immers dat 21% van de respondenten bereid zou zijn een deel van het brutosalaris op te geven in ruil voor bijkomende voordelen. Bovendien zijn de premies die als werkgever voor de collectieve gezondheidsverzekering worden betaald, volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De hogere levensverwachting, de zittende levensstijl en de ontwikkeling van chronische ziekten kunnen de werkgevers confronteren met delicate gezondheidssituaties bij hun werknemers. Het is belangrijk om er zoveel mogelijk op te anticiperen, ook als alles goed gaat. Een complete gezondheidsdekking staat gelijk aan zekerheid en gemoedsrust voor zowel werkgever als werknemer. Deze aandacht voor mensen is ook een sterke waarde in de bedrijfscultuur, wat belangrijk kan zijn voor het behouden en aantrekken van talent. In dit filmpje bevestigt Ophélie Demoulin, consultant op het gebied van employer branding, het belang dat werknemers hechten aan welzijn op het werk en de betrokkenheid die van de werkgever wordt verwacht.  

Ligt het welzijn van je werknemers je nauw aan het hart? Neem contact op met je verzekeringstussenpersoon of met DKV om de behoeften van je onderneming op het vlak van gezondheidsverzekeringen te analyseren.

(*) Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en voornaamste uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

[1] Volgens het gezondheidsprofiel van België dat vastgelegd werd in het kader van het ‘State of Health in the EU’-initiatief.