Blog

Waarom fysieke en mentale gezondheid zo nauw samenhangen

We hebben de neiging te denken dat fysieke gezondheid gelijk staat met gezondheid tout court, maar daar komt veel meer bij kijken: een goede gezondheid is de optelsom van fysieke én mentale gezondheid. En om ons top te voelen moeten we aan beide aspecten werken.

Onze gemoedstoestand of mentale gezondheid beïnvloedt ons lichaam, omdat onze hersenen verbonden zijn met het immuunsysteem en het positief of negatief beïnvloeden.

4 tips voor een betere mentale gezondheid

  • Zelfrespect of zelfvertrouwen: we zien onszelf niet altijd zoals anderen ons zien. Het is belangrijk jezelf te kennen, te weten wat je beperkingen zijn en die aanvaarden, en vooral je capaciteiten volop ontwikkelen. Vraag aan de mensen die je het beste kennen, familie, vrienden... wat ze in jou het meest waarderen, en ga met die informatie aan het werk om die aspecten volop te benutten.
  • Laat je niet meeslepen door negatieve gevoelens: leer bewust ademhalen, diep inademen en op gecontroleerde wijze uitademen. Dit soort ademhalingsoefeningen helpen je ontspannen.
  • Mentale rust projecteren op de fysieke toestand: de momenten identificeren waarop spanning ons fysiek raakt, wat ook wel ‘lichaamsbewustzijn’ wordt genoemd, om met behulp van technieken zoals yoga tot een evenwicht te komen. Daarbij vermijden we dat de gemoedstoestand het lichaam beïnvloedt, of dat lichamelijke spanning afstraalt op onze gemoedstoestand.
  • Deelnemen aan sociale activiteiten: we voelen ons veel gelukkiger wanneer we openstaan voor de anderen. Je gaat je veel beter voelen als je je richt op de buitenwereld, door te luisteren, te helpen, met anderen samen te werken, dan door je in jezelf terug te trekken.  

Wat kun je doen voor je dagelijks mentaal welzijn?

  • Slaap voldoende: goed uitgerust zijn is belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid. De meeste mensen hebben 7 à 8 uur slaap nodig.
  • Gezonde voeding: het lijkt misschien vergezocht, maar wat je eet, beïnvloedt zowel je emotioneel welbevinden als je fysieke toestand. Goede voedingsgewoontes helpen te verhinderen dat angst en stress de overhand krijgen.
  • Lichaamsbeweging of sportbewegen om gezond te zijn. Een van de meest eenvoudige adviezen voor het emotioneel welbevinden is regelmatig bewegen of sporten. Algemeen wordt aangeraden om 30 minuten per dag in beweging te zijn. 
  • Stop met slechte gewoontes: roken, alcohol of andere middelen geven heel even een goed gevoel, maar zorgen op termijn voor onbehagen en gezondheidsproblemen.

En, zoals je al weet, als je gezond wilt blijven en de band tussen je mentale en fysieke gezondheid wilt verzorgen, moet je aan zowel lichaam als geest werken, met gezonde leefgewoontes en voldoende lichaamsbeweging.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.