Blog

Alternatieve geneeskunde, da's kiezen voor een andere behandelingsmethode

Volgens een IPSOS-studie uit 2018[1] raadpleegt 5% van de Belgen minstens drie keer per jaar een beroepsbeoefenaar van alternatieve geneeskunde. Dit is nog steeds minder in vergelijking met de traditionele geneeskunde, maar het bewijst wel dat de alternatieve behandelingen ook hun plaats vinden binnen de zorgtrajecten.

De Belgen staan ook bijzonder open voor alternatieve geneeswijzen. Zo blijkt uit de Futurometer van het AQ Rate instituut[2] dat ongeveer 70% van de respondenten voorstander is van een terugbetaling van alternatieve geneeswijzen.

Alternatieve geneeskunde: een bewuste én terugbetaalde keuze

Alternatieve geneeswijzen hebben geen exacte definitie. Ze kunnen echter worden aangeduid als geneeswijzen die gebruik maken van natuurlijke behandelingsmiddelen, of het nu gaat om niet-chemische middelen of manuele therapieën. Kiezen voor alternatieve geneeswijzen heeft te maken met hoe je jezelf wil laten behandelen.

Het kan ook een preventieve aanpak zijn, gericht op het behoud van een goede fysieke en mentale gezondheid. Ten slotte heeft deze alternatieve geneeswijze vaak ook een "toegevoegde waarde" doordat ze wordt gebruikt om een behandeling te versterken of de bijwerkingen ervan te beperken.

Wie kiest voor een alternatieve therapie wijst daarom de klassieke geneeskunde niet af, zo blijkt uit laatste KCE-rapport over homeopathie in België. Mensen nemen er over het algemeen hun toevlucht toe op een meer complementaire manier. Zo heeft 87% van de respondenten ook een klassieke arts geraadpleegd en meestal was dit ook voor dezelfde klacht[4].

De Belgische wet erkent sinds 29 april 1999 vier niet-conventionele medische praktijken: homeopathie, osteopathie, acupunctuur en chiropractie. [5]    

          DKV komt tussen in de terugbetaling van deze vier medische praktijken met de verzekering ambulante zorgen.

Homeopathie: meerdere indicaties

Homeopathie is een alternatieve therapie die kijkt naar de geschiedenis van elk individu en die de persoon behandelt in plaats van de ziekte op zich. Deze behandelingsmethode is gebaseerd op het idee dat het lichaam zichzelf kan genezen. Dit wil zeggen dat een ziekte verholpen wordt door stoffen (dierlijk, plantaardig of mineraal) toe te dienen die de ziekte veroorzaken, maar wel in extreem verdunde doses.

Patiënten uit alle leeftijdscategorieën - 6 Belgen op 100 in 2009[6] - die homeopathie gebruiken doen dat vooral voor de behandeling van "kleine" veelvoorkomende ziektes. Ze gebruiken homeopathie ook voor vrij specifieke klachten[7], zoals lage rugpijn, nekpijn, allergieën of vermoeidheid - en zelfs voor klachten die verband houden met het ademhalingsstelsel, depressie en angstaanvallen.

De belangrijkste reden: zich op een “zachtere” manier laten behandelen

De zoektocht naar een ander soort geneeskunde, meer gericht op de natuur, minder agressief en meer persoonlijk, is één van de belangrijkste redenen waarom mensen hun toevlucht zoeken tot de homeopathie[8]. Vaak gebeurt dit ook op advies van familieleden of kennissen.

Bijvoorbeeld:

Marie, 35 jaar, lijdt aan allergische rhinitis (allergische neusklachten). Elke lente is het hetzelfde liedje: loopneus en tranende ogen, niesbuien, kriebelend gehemelte. Omdat voorkomen beter is dan genezen, volgt ze enkele maanden voor het begin van het "risicoseizoen" een gepersonaliseerde homeopathische behandeling om haar gevoeligheid voor pollen te verminderen. Naast deze basisbehandeling gebruikt ze in tijden van crisis ook een homeopathisch middel om de ergste symptomen van haar allergieën te kalmeren. Hierdoor heeft ze het gebruik van antihistaminica kunnen verminderen.

          Dankzij haar verzekering ambulante zorgen geniet Marie van een tussenkomst van DKV in de terugbetaling van haar consultaties bij de homeopaat en van haar medicatie.

Acupunctuur: het herstellen van de balans

Van de therapieën in de alternatieve geneeskunde maakt gemiddeld 1 Belg op 3 gebruik van acupunctuur, een therapie die afkomstig is van de traditionele Chinese geneeskunde. Bij deze behandeling worden met behulp van naalden specifieke punten van het lichaam gestimuleerd. Deze punten bevinden zich op meridianen waar de pijn zich situeert. Het idee is om de pijn te verlichten door de energiestroom in de meridianen te herstellen.

Bovendien heeft acupunctuur ook een preventieve dimensie. Door het herstel van het evenwicht en de harmonie in het lichaam wordt onze immuniteit versterkt. Veel patiënten noemen acupunctuur een manier om hun welzijn te verbeteren.

Deze alternatieve therapie wordt vaak gebruikt om pijn te overwinnen (lage rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, …) maar is ook interessant voor andere problemen zoals gynaecologische of dermatologische aandoeningen, stress, slapeloosheid, en zelfs om de bijwerkingen van kankerbehandelingen te verlichten.

Bijvoorbeeld:

Sophie, 50 jaar, zit in de menopauze en heeft last van opvliegers. Op dit moment wil ze geen hormonale substitutietherapie volgen. Sinds ze naar een acupuncturist is gegaan, zijn haar symptomen, met name de opvliegers, sterk verminderd. Ze komen nog steeds voor, maar minder vaak en minder intens. Haar acupuncturist heeft gewerkt aan het gebrek aan evenwicht tussen haar Yin en Yang energie. Die disbalans komt op met de leeftijd en zorgt voor een overwicht van Yang, die warm van aard is en de oorzaak vormt van haar opvliegers.

          Dankzij haar verzekering ambulante zorgen geniet Sophie van een tussenkomst van DKV in de terugbetaling van haar acupunctuursessies.

Osteopathie: de kracht van de manuele technieken

In 2010 ging 6,7% van de Belgen naar een osteopaat, voornamelijk voor rug- en nekklachten. Osteopathie is een alternatieve behandelingsmethode die gericht is op het herstellen van een verstoorde beweeglijkheid tussen gewrichten en weefsels.  Osteopathie kijkt naar de patiënt in zijn geheel. Deze therapie is van mening dat het deel van het lichaam dat wordt getroffen een ander lichaamsdeel kan beïnvloeden.

De osteopaat gebruikt specifieke manuele technieken om de klachten, waarvan nekpijn, lage rugpijn of jicht de meest voorkomende zijn, te verlichten. Andere klachten die soms voorkomen zijn spijsverteringsproblemen, astma, gynaecologische pijn, stress.

Bijvoorbeeld:

De 32-jarige Peter lijdt sinds 2018 aan ernstige nekpijn, als gevolg van een whiplash veroorzaakt door een auto-ongeluk. Na een volledige medische controle in het ziekenhuis raadpleegde hij (in overleg met zijn arts) een osteopaat om zijn pijn te verlichten en te voorkomen dat deze chronisch zou worden. Tegelijkertijd verminderde deze osteopathische behandeling zijn migraineaanvallen. Door de verwondingen die hij bij zijn ongeluk opliep, kwamen deze immers heel regelmatig voor.   

          Dankzij zijn verzekering ambulante zorgen geniet Pierre van een tussenkomst van DKV in de terugbetaling van zijn behandeling bij de osteopaat, die hij gedurende een lange periode moet volgen.

Chiropractie: een manuele pijnstiller

Een andere uitsluitend manuele alternatieve behandelingsmethode is de chiropraxie. Die richt zich op problemen met een oorsprong in de wervelkolom die pijn kunnen veroorzaken in de rug, het bekken en aan andere gewrichten.

De chiropractor oefent met zijn handen snelle drukbewegingen uit op het lichaam. Daarnaast geeft hij ook spierversterkende oefeningen en tips om in het dagelijkse leven de nek en de wervelkolom te beschermen.

Uit het KCE-rapport (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) blijkt dat 85% van de patiënten die een chiropractor raadpleegt dit doet omwille van rug- en nekpijn en dat 90% tevreden is met de behandeling.

Bijvoorbeeld:

Marie, 45 jaar, heeft veel stress op het werk. Dit uit zich in systematische rugpijn die niet door een gewrichtsdysfunctie wordt veroorzaakt. De behandelende chiropractor zal met zijn handen de stressgerelateerde spanningen, en de rugpijn die hierdoor veroorzaakt wordt, verlichten. 

          Dankzij haar verzekering ambulante zorgen geniet Marie van een tussenkomst van DKV in de terugbetaling van haar sessies bij de chiropractor.

Osteopathie voor baby’s

De osteopaat wordt vaak geraadpleegd voor baby's met koliek of reflux, die veel huilen, slaapproblemen hebben of last hebben van een aangeboren torticollis (scheefhals)… Al deze symptomen moeten eerst door een kinderarts worden onderzocht vooraleer er voor een aanvullende manuele therapie kan worden gekozen. Het doel is om op een zachte manier de soepelheid van de weefsels te herstellen, spanningen los te laten en delen van het lichaam of van de schedel die hun elasticiteit hebben verloren opnieuw te ontspannen. De resultaten zijn zichtbaar na ongeveer 3 tot 4 sessies.

Bij DKV hebben we een hart voor baby’s! Aangezien een goede gezondheid al begint in de wieg, betalen wij osteopathie van in het begin terug.

Sommige van onze verzekeringen ambulante zorgen dekken alternatieve behandelingen. Ontdek snel de voorwaarden en voordelen!

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

[2]Vierde luik van de Futurometer van het AQ Rate instituut, uitgevoerd in samenwerking met de RTBF en Le Soir in 2018: https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/socio-professionnel/les-belges-francophones-en-faveur-du-remboursement-des-medecines-douces.html