Blog

Wonen in het buitenland en je gezondheidsverzekering

Ruil je België in voor een ander land? Wil je in het buitenland wonen, werken of studeren – voor altijd, voor een paar jaar of voor meer dan 3 maanden? Om van je buitenlands verblijf een succes te maken, mag je niet vergeten alles omtrent je gezondheidszorg in orde te brengen. Of je je al dan niet in het buitenland domicilieert: je moet sowieso bepaalde zaken regelen. In dit artikel zetten we alles even op een rijtje.

 

Expats en gezondheidszorg

Ga je je in het buitenland domiciliëren?

Je hebt in België gewoond en hier socialezekerheidsbijdragen betaald, en je beslist om in het buitenland te gaan wonen, werken, studeren of van je pensioen te genieten? Als je meer dan 3 maanden in het buitenland woont, dan val je onder het socialezekerheidsstelsel van je nieuwe land en moet je daar je bijdragen betalen.

Desalniettemin heeft België met bepaalde landen overeenkomsten[1] gesloten waardoor je sommige van je Belgische sociale rechten naar het buitenland kunt meenemen. Als je België verlaat voor een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)[2] of Zwitserland, dans is de Europese regelgeving ook van toepassing.

Blijf je in België gedomicilieerd?

Als je in het buitenland werkt of woont, maar in België gedomicilieerd blijft, dan is ofwel je thuisland ofwel je gastland verantwoordelijk voor je sociale zekerheid. Maar je kunt dat niet zelf kiezen. Twee factoren[3] worden in aanmerking genomen om te bepalen welk land verantwoordelijk is voor je sociale zekerheid:

  • je beroepssituatie (werknemer, zelfstandige, werkzoekende, in het buitenland gedetacheerde werknemer, grensarbeider, enz.)
  • je land van verblijf, en niet je nationaliteit.

In beide gevallen zul je bepaalde zaken moeten regelen om ervoor te zorgen dat je gedekt blijft wanneer je je in je gastland hebt gevestigd. Daarom raden wij je aan om vooraf na te gaan welke gezondheidsverzekeringen je best afsluit voor jou en je gezin in je gastland. 

Of je nu niet of wel in België gedomicilieerd blijft, zorg dat je op de hoogte bent van de gang van zaken. Meer informatie over je socialezekerheidsrechten in het buitenland vind je op de website van de sociale zekerheid.  

Is het voor minder dan 3 maanden?

Ga je voor minder dan 3 maanden in het buitenland wonen, werken, reizen of studeren? In dat geval is er geen enkel probleem: je blijft gedekt door de Belgische sociale zekerheid. Indien je echter naar het buitenland verhuist voor meer dan 3 maanden - ook al is het slechts tijdelijk – dan is dat niet langer het geval en zul je dus bepaalde zaken moeten regelen.

Ben je voor een korte periode binnen de EU gedetacheerd?

Als je tijdelijk als gedetacheerde werknemer in een ander EU-land werkt, dan blijf je onder je nationale socialezekerheidsstelsel vallen. Je detachering heeft geen invloed op jouw socialezekerheidsrechten of die van je gezin.

Een kind dat stage loopt of studeert in de EU?

Jongeren van 18 tot 25 jaar die in het buitenland studeren, zijn gedekt voor maximum 6 maanden in de lidstaten van de EU. In de rest van de wereld moet je, bij een verblijf van meer dan 3 maanden, je tijdelijk in je gastland domiciliëren en je aansluiten bij het socialezekerheidsstelsel ter plaatse.

 

En wat met je dekking bij DKV?

De voorwaarden zijn hetzelfde. Als je niet meer door de Belgische verplichte verzekering gedekt wordt, dan kun je ook geen beroep meer doen op je DKV-verzekering. Je moet dus je contract opzeggen.

Wat is DKV Assistance?
Dat is de dienst van DKV die bijstand verleent in het buitenland, voor klanten met een DKV-hospitalisatieverzekering. Expats die niet langer onder de Belgische sociale zekerheid vallen, kunnen dus geen beroep doen op deze dienst. DKV Assistance komt bijvoorbeeld tussen als je tijdens je vakantie van 3 weken in Italië je been breekt. Of als je kind op stage is in Spanje voor minder dan 6 maanden en daar een dringende operatie voor een blindedarmontsteking moet ondergaan.

 

Behoud je gemoedsrust in het buitenland

België staat bekend om zijn toegankelijke gezondheidszorg met goede dekkingen. Maar dat is niet overal het geval. Het niveau van de zorg en de vergoedingsplafonds in andere landen kunnen sterk verschillen van die in België. Bij een verhuis naar het buitenland is een aanvullende gezondheidsverzekering dus geen overbodige luxe.

Daarnaast kunnen in veel Europese landen de terugbetalingen waarop je recht hebt, afhangen van hoe lang je al premies hebt betaald. Contacteer de bevoegde ondersteunende diensten indien je gastland deze regel niet volgt.

Ons advies? Neem contact op met Globality Health, het zusterbedrijf van DKV dat gespecialiseerd is in gezondheidsverzekeringen voor expats. Want goed verzekerd zijn, hier of in je toekomstige land van verblijf, zorgt altijd voor gemoedsrust.

 

Keer je terug naar België vanuit het buitenland?

Bij je terugkeer uit het buitenland moet je je binnen de acht werkdagen na je aankomst in België[4] aanmelden bij je nieuwe gemeente. Zodra je hoofdverblijfplaats in België is vastgesteld, word je ingeschreven in het bevolkingsregister. Als je tijdens je verblijf in het buitenland aangesloten bent gebleven bij een ziekte- en invaliditeitsverzekering, hoef je niets te doen. Indien je niet meer aangesloten bent of nooit aangesloten bent geweest, dan moet je je zo snel mogelijk inschrijven bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) of bij een ziekenfonds naar keuze[5]. Het is ook het ideale moment om een aanvullende gezondheidsverzekering af te sluiten die afgestemd is op jouw behoeften en die van je gezin.

Of je meteen recht hebt op terugbetalingen, hangt af van je situatie en van de verzekeringsvoorwaarden. Contacteer dus je verzekeraar om na te gaan of er al dan niet een wachttijd van toepassing is.

Goed om te weten: als je de laatste zes maanden aangesloten bent geweest bij de Algemene Regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid, dan geldt er geen wachttijd voor arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit. Als je daarnaast ook gedekt bent door een gezondheidsverzekering, dan geldt er ook geen wachttijd wanneer je je aansluit bij een ziekenfonds of een andere verzekeraar in België. Surf naar https://www.securitesocialedoutremer.be/nl/ [6] voor meer informatie.

Had je een collectieve verzekering en het plan Horizon?

Had je een collectieve DKV-hospitalisatieverzekering via je werkgever toen je naar het buitenland verhuisde? Als je de wachtpolis van het plan Horizon hebt afgesloten bij het beëindigen van je collectief contract, dan kun je je vroegere collectieve hospitalisatieverzekering overdragen naar een individuele hospitalisatieverzekering zodra je definitief terug in België bent. Contacteer je verzekeringstussenpersoon of DKV voor meer informatie.

Ben je een expat en kom je op vakantie naar België?

Als je in het buitenland woont en tijdelijk even naar België terugkeert, blijf je onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar je woont. In dat geval ben je niet gedekt door de Belgische sociale zekerheid. Als je tijdens je verblijf in België medische kosten maakt, dan moet je de terugbetaling aanvragen in het land waar je woont.

Goed om te weten: je kan ook de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) gebruiken. Deze gratis kaart geeft je toegang tot de openbare gezondheidszorg bij een tijdelijk verblijf in een van de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Dit gebeurt aan dezelfde voorwaarden en tegen hetzelfde tarief als mensen die in dat land verzekerd zijn. Meer informatie vind je op ec.europa.eu.

 

Expats: reis gedekt!

Verblijf je in het buitenland, maar ben je wel nog gedekt door de Belgische sociale zekerheid? Keer je terug naar België? Kies een gezondheidsverzekering op maat van jouw situatie. Bepaal je behoeften online met DKV InsureMe of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon en vind zo de formule die het best bij je past.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.