Blog

Alles over de manier waarop we jouw verzekeringspremie berekenen

 

Ben je benieuwd hoe wij jouw verzekeringspremie berekenen? In dit artikel delen we in alle transparantie de elementen waarop we ons baseren voor de berekening van verzekeringspremies voor individuele polissen.

De berekening gebeurt op basis van objectieve criteria, maar kan wel aangepast worden naargelang je situatie. Hierbij een woordje uitleg.
 

Premieberekening: de 3 criteria waarop we ons baseren

Om je premie in detail te berekenen, stellen wij je verzekeringsprofiel vast op basis van 3 criteria: je persoonlijke situatie, je gezondheidstoestand en uiteraard het soort verzekering dat je hebt gekozen.

1. Je persoonlijke situatie[1]

De eerste factoren waarmee we rekening houden zijn je leeftijd en woonplaats, want:

  • Je leeftijd beïnvloedt het bedrag van je premie;  
  • Net als je woonplaats: de prijs van een ziekenhuisverblijf verschilt immers naargelang de regio waar je woont.

Je geslacht daarentegen heeft geen invloed op de prijs: m/v/x worden op gelijke voet behandeld.

 2. Je gezondheidstoestand[2]

Je huidige gezondheidstoestand speelt mee bij de premieberekening. Daarom vragen wij in sommige gevallen om onze medische vragenlijst in te vullen zodat we je verzekeringsprofiel kunnen inschatten.   

Bepaalde vooraf bestaande aandoeningen kunnen in bepaalde soorten contracten immers aanleiding geven tot een hogere premie of uitsluiting.

3. Je verzekeringskeuzes[3]

Het bedrag van je premie zal afhangen van je voorkeuren:

  1. Naar welke verzekering(en) ben je op zoek?
  2. Welke vrijstelling of persoonlijke bijdrage kies je?

De drie bovenvermelde criteria zullen het premiebedrag, de dekking en de uitsluiting(en) bepalen.
 

Maak een simulatie en ontdek welke premie je zal betalen

Nu je weet hoe je premie berekend wordt, is het tijd om de andere aspecten die verband houden met de premie even nader te bekijken.

Vraag je je af welke premie je gaat betalen voor je verzekering? De eerste stap bestaat erin je behoeften te analyseren, ofwel met behulp van een adviseur (DKV of een verzekeringstussenpersoon), ofwel met onze tool voor behoefteanalyse die je vindt op DKV InsureMe.

Ons gamma omvat 4 soorten verzekeringen:

  1. Hospitalisatieverzekering
  2. Verzekering voor medische kosten buiten hospitalisatie (ambulante zorgen)
  3. Tandverzekering
  4. Verzekering gewaarborgd inkomen

Binnen elk type verzekering zijn er verschillende producten, en dus verschillende dekkingen. Aan jou de keuze!

Zodra je het type verzekering en het product gekozen hebt, kun je je premie simuleren. Door deze simulatie uit te voeren, krijg je een idee van de jaarlijkse impact van de premie op je budget.
 

Je premie bevat ook kosten                             

Je premie omvat twee soorten kosten: acquisitie- en administratiekosten. 

  1. Acquisitiekosten. Hiertoe behoren onder andere de commissies voor de verzekeringstussenpersonen.
  2. Administratiekosten. Deze bevatten de kosten voor het jaarlijkse beheer van je verzekeringscontract.

Je premie kan ook jaarlijks veranderen naargelang de indexering.
 

Welke kosten zijn er verbonden aan de betalingsfrequentie van je premie?

Het bedrag van je premie zal verschillen naargelang je ze in één keer of in termijnen betaalt, met andere woorden: naargelang de betalingsfrequentie die je gekozen hebt.

Inderdaad: de jaarlijkse premie voor je verzekering kan gespreid worden. Bij DKV zijn er 4 verschillende opties: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks.
 

Heb je na de simulatie beslist welke verzekering je wenst? Heb je rekening gehouden met je behoeften en budget? Neem contact op met je verzekeringstussenpersoon of maak een simulatie op DKV InsureMe zodat je de juiste keuze kunt maken.