Faq

Hoe wordt mijn premie berekend?

Je verzekeringspremie wordt bepaald door een combinatie van factoren die verschillen van persoon tot persoon. De belangrijkste elementen zijn:

• je leeftijd: hoe jonger, hoe kleiner de kans op frequente en/of aanzienlijke medische kosten. Dat vertaalt zich in een lagere premie;
• je huidige gezondheidstoestand: dit geeft een indicatie van de medische kosten die DKV je in de toekomst mogelijk zal vergoeden. Daarom vragen we je bij een aanvraag van individuele verzekeringen voor hospitalisatie, ambulante medische kosten en tandzorg een medische vragenlijst in te vullen. Bepaalde voorafbestaande aandoeningen kunnen aanleiding zijn tot een hogere premie (bv. hypertensie) of uitsluiting (bv. artrose);
• de gewenste verzekering: indien je een verzekeringsproduct kiest met een ruimere dekking, zal die ook duurder zijn;
• vrijstelling: indien je voor een vrijstelling of franchise kiest, zal de premie lager zijn. Ook verhoging van de vrijstelling zal de premie laten dalen;
• een persoonlijke bijdrage: sommige van onze verzekeringsproducten bieden je de keuze van het bedrag van de persoonlijke bijdrage per ziekenhuisopname. Indien je kiest voor een hogere persoonlijke bijdrage, wordt je premie verlaagd;
• je woonplaats: kosten voor gezondheidszorg in Belgische ziekenhuizen varieert van regio tot regio. De hospitalisatiepremies in Brussel zijn relatief duurder want de ziekenhuizen van deze regio vragen ook hogere bedragen.
De premies van de hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Select, DKV Hospi Essential, DKV Hospi Comfort en DKV Hospi Premium + worden berekend rekening houden met drie zones: noord, centrum en zuid. Bij de hospitalisatieverzekering DKV Hospi Flexi wordt er rekening gehouden met twee zones: Brussel en alles buiten Brussel.

Via dkv.be kan je een premiesimulatie maken voor sommige van onze verzekeringsproducten. Zo'n simulatie geeft je een eerste aanwijzing. Om je exacte premie te kennen neem je best contact op met je verzekeringstussenpersoon of met DKV. Zo kunnen we de meest gepaste dekking voorstellen.