Blog

Hoe zit het met de terugbetaling van osteopathie?

 

Naar de auto of bushalte stappen, even naar de koffiemachine of de vergaderzaal, naar de winkel, de kinderen van school halen, … Ons lichaam is dagelijks in beweging.

 

Bewegen is voor verschillende redenen noodzakelijk, onder andere om rugpijn te voorkomen. Helaas bewegen veel mensen een pak minder wanneer ze van thuis uit werken. In 2021 hield de FOD Werkgelegenheid, in samenwerking met een team van universitaire onderzoekers, een enquête onder 4.000 Belgen. Wat bleek? Iets meer dan de helft (51%) antwoordde dat ze het voorbije jaar rugpijn hadden gehad[1]! Een alarmerend cijfer, dat ons ertoe aanzet oplossingen te zoeken die deze pijn verlichten…

Filmbestand

Osteopathie: een erkende alternatieve geneeswijze

Een van deze oplossingen is osteopathie. Deze behandelwijze wordt gedefinieerd als "een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen".

Osteopathie maakt deel uit van de zogenoemde “alternatieve geneeswijzen”, samen met acupunctuur, homeopathie en chiropractie. Patiënten die kiezen voor osteopathie, opteren voor een meer natuurlijke aanpak, zonder chemische behandeling. En uit een enquête van Sciensano uit 2018[2] blijkt dat ook steeds meer mensen die keuze maken. Zo heeft 8,4% van de Belgen al een beroep gedaan op een osteopaat, wat meer is dan in 2001 en getuigt van de groeiende belangstelling voor deze vorm van geneeskunde. Maar wanneer kies je nu best voor een osteopaat?
 

Wanneer moet je een osteopaat raadplegen?

Sinds de coronapandemie werkt Marie heel vaak van thuis uit. Elke dag zit ze uren achter haar computer, in min of meer dezelfde houding, zonder te bewegen. Het resultaat? Geblokkeerde wervels en rugpijn. In een gesprek met RTL legde osteopaat Frédéric Burnotte uit hoe osteopathie een oplossing zou kunnen bieden voor het gebrek aan beweging van deze patiënten. Volgens de specialist kan te weinig bewegen ervoor zorgen dat de tussenwervelschijven in onze wervelkolom zich vastzetten, wat leidt tot rugpijn en zelfs een hernia. In dergelijke gevallen kan de osteopaat beweging bieden aan de zones die onderbenut worden, om zo mobiliteitsverlies te compenseren[3].

Terwijl het voorbeeld van Marie representatief is voor een probleem dat in onze huidige samenleving veel voorkomt, zijn er ook nog veel andere gevallen waarbij osteopathie soelaas kan bieden. Naast het behandelen van problemen aan het bewegingsapparaat, kunnen osteopaten ook een blijvende oplossing bieden voor een verscheidenheid aan stoornissen. Zo behandelen ze bijvoorbeeld baby's om spijsverterings- of slaapproblemen te verlichten, kinderen die lijden aan motorische problemen of sportieve volwassenen die hun lichaam te veel hebben belast[4].

 

Wordt osteopathie terugbetaald?

In de meeste gevallen volstaat één sessie bij de osteopaat, daar waar er bij kinesitherapie meerdere sessies nodig zijn. Een sessie bij een osteopaat kost tussen de 50 en 70 euro[5]. Een bedrag dat niet volledig terugbetaald wordt door het ziekenfonds. De meeste ziekenfondsen betalen € 10 per sessie[6] terug, en de rest moet je als patiënt dus zelf betalen. Een aanzienlijk bedrag, vooral als je regelmatig last hebt van je rug. Een aanvullende verzekering ambulante zorgen kan dus helpen om deze kosten te verlichten.   
 

Osteopathie: minder duur met DKV!

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.