Blog

Waarom en wanneer kiezen voor homeopathie?

Belgen die regelmatig een homeopathische behandeling volgen, appreciëren vooral de tijd en aandacht die hun homeopaat voor hen heeft, de gepersonaliseerde behandeling, het feit dat de voorgeschreven geneesmiddelen geen bijwerkingen hebben en de natuurlijke benadering van deze behandelwijze[1].

Het is echter belangrijk om te weten dat homeopathie, in tegenstelling tot de klassieke geneeskunde, niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde kennis

Onder meer daarom wordt deze geneeswijze niet vergoed door de wettelijke ziekteverzekering.

Filmbestand

Als je voor homeopathie kiest en deze kosten terugbetaald wil krijgen, moet je dus een aanvullende gezondheidsverzekering afsluiten die deze vorm van alternatieve geneeskunde wel dekt. DKV spreekt zich niet uit over de doeltreffendheid van deze behandelwijze, maar mensen moeten wel de keuze hebben om voor homeopathie als geneeswijze te kiezen, als ze dat wensen. Daarom wordt homeopathie gedekt door sommige van onze verzekeringen ambulante zorgen. Wil je weten welke verzekering ambulante zorgen homeopathie al dan niet vergoed? Neem contact op met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.


Waarop is homeopathie gebaseerd?

Homeopathie is een alternatieve behandelwijze die in de 18ᵉ eeuw door de Duitse arts Samuel Hahnemann werd ontwikkeld[2]. Deze behandelmethode is gebaseerd op het idee dat het lichaam zichzelf kan genezen. Voor Hahnemann is het daarom nuttiger een manier te vinden om het zelfgenezingsproces van het lichaam te stimuleren, dan zich te richten op de oorzaak van de ziekte.

Gelijksoortigheidsbeginsel

Met andere woorden, zichzelf behandelen met homeopathie is als het kwade genezen met het kwade: een stof die bij gezonde mensen bepaalde symptomen kan veroorzaken, kan ook zieke patiënten met dezelfde symptomen genezen. Dit wordt het gelijksoortigheidsbeginsel[3] genoemd. Een voorwaarde is dat de patiënt slechts minieme hoeveelheden van de werkzame stof krijgt toegediend, zodat in het lichaam een afweerreactie wordt opgewekt zonder de ziekte en de symptomen ervan te verergeren. Zo is homeopathie ontstaan.

Individualisatie

Homeopathie staat bekend als een holistische geneeskunde die zich richt op het individu als geheel. De homeopaat probeert het lichaam weer helemaal in evenwicht te brengen. In de homeopathie zullen twee personen die aan dezelfde ziekte lijden niet noodzakelijkerwijs met dezelfde homeopathische geneesmiddelen worden behandeld. Kiezen voor homeopathie is dus kiezen voor een ander soort geneeskunde, die meer gebaseerd is op de natuur en meer afgestemd op het individu. Dit is een van de voornaamste redenen waarom mensen voor homeopathie kiezen.  

De Belgen en de alternatieve geneeskunde

De alternatieve of niet-conventionele geneeskunde is niet onpopulair in België. Volgens een IPSOS-studie uit 2018[4] raadpleegt 5% van de Belgen ten minste drie keer per jaar een beroepsbeoefenaar van alternatieve geneeskunde. Uit de Futurometer van het AQ Rate instituut[5] blijkt ook dat ongeveer 70% van de ondervraagde Belgen voorstander is van een terugbetaling van alternatieve geneeswijzen.


Wat wordt er behandeld met homeopathie en wat wordt gedekt?

De studie van het KCE onthult ook de meest voorkomende problemen[6] waarvoor respondenten een homeopathische behandeling zoeken. In het algemeen behandelen homeopaten patiënten voor algemene indicaties.

Het gaat vooral om rugklachten (31%), nekpijn (14%), allergieën (11%) en vermoeidheid (9%).


Wat is een homeopathisch geneesmiddel?

Wat is het verschil tussen een homeopathisch, een traditioneel of fytotherapeutisch geneesmiddel? Het verschilt zit hem in de oorsprong en de verwerking van het actieve bestanddeel[7]:

  • In de klassieke geneeskunde wordt de werkzame stof vervaardigd via een chemisch proces of levende organismen. Bijvoorbeeld via acetylsalicylzuur voor aspirine en via door levende cellen geproduceerde antistoffen voor de behandeling van bepaalde kankers.
  • In een fytotherapeutisch geneesmiddel bestaat het werkzame bestanddeel uitsluitend uit planten of plantaardig materiaal.
  • Homeopathische geneesmiddelen daarentegen worden bereid uit stoffen die "stammen" worden genoemd, meestal verdund en geschud, en die van dierlijke, plantaardige, minerale of chemische oorsprong kunnen zijn: bijvoorbeeld vervaardigd uit kamille, slangengif, fosfor of ruwe olie. 

Geneesmiddelen met of zonder therapeutische indicaties

Er zijn twee soorten homeopathische geneesmiddelen: die met en die zonder therapeutische indicatie (d.w.z. die aangeven voor welke aandoening het geneesmiddel al dan niet kan worden gebruikt). Als er geen therapeutische indicatie is, dan bepaalt het profiel van de patiënt de keuze voor een bepaald geneesmiddel, en niet de aandoening zelf.

Geneesmiddelen" met of zonder vergunningsnummer

Er zijn homeopathische middelen, met of zonder therapeutische indicatie, die de naam "geneesmiddel" mogen dragen, maar die niet officieel als geneesmiddel zijn geregistreerd of toegelaten.  Ze zijn opgenomen in een inventaris van homeopathische geneesmiddelen en voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, maar hebben geen toelatingsnummer (HO-BExxxxxx). Dit is het geval wanneer de overheid nog niet heeft beoordeeld of deze producten aan de huidige eisen voor het in de handel brengen voldoen.

Verschillende doseringsvormen

Homeopathische geneesmiddelen worden bereid in verschillende farmaceutische vormen, ook wel galenische vormen genoemd, zoals [8]:

  • granulaat
  • druppels
  • capsules
  • tabletten
  • poeders
  • zetpillen
  • zalven


Kies voor DKV als je voor homeopathie kiest

Kies je voor homeopathie? Denk eraan dat de sociale zekerheid consultaties en behandelingen niet terugbetaalt.

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

[5] Vierde deel van de futurometer van het instituut AQ Rate, uitgevoerd in samenwerking met de RTBF en Le Soir 2018: https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/socio-professionnel/les-belges-francophones-en-faveur-du-remboursement-des-medecines-douces.html