maman embrasse bebe sur le front

Blog

De hospitalisatieverzekering, de beste troef voor je gezondheid

In België moet jaarlijks 15% van de bevolking gehospitaliseerd worden voor een routine-ingreep of een meer ingrijpende behandeling[1]. Ook al worden we goed terugbetaald dankzij ons efficiënt sociale zekerheidsstelsel, toch blijven de kosten die je als patiënt zelf moet betalen - na tussenkomst van het ziekenfonds - aanzienlijk. Dit is zeker het geval wanneer je één of meer nachten in een zorginstelling verblijft. Hoe kunnen we op deze uitgaven anticiperen en ons nog beter beschermen?

 

De situatie in België

Sinds de coronacrisis maken veel Belgen zich zorgen over mogelijke ziekenhuisrekeningen. In 2020 verklaarde één op de twee Belgen ongerust te zijn over de kosten van een ziekenhuisopname als gevolg van Covid-19. En velen vreesden dat de medische kosten nog meer zouden stijgen van zodra de crisis voorbij was[2]... Waren hun zorgen terecht? En wat is de situatie vandaag? We geven je een overzicht van de situatie in België.

 

De wettelijke ziekteverzekering

In België is elke burger verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) om een ziekteverzekering te kunnen afsluiten. Via de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering kunt u genieten van dezelfde voordelen als de ziekenfondsen, maar alleen wat betreft de wettelijke ziekteverzekering. De HZIV biedt immers geen enkele aanvullende verzekering, terwijl de ziekenfondsen dit wel doen. Dankzij deze maatregel kan iedereen genieten van een efficiënte gezondheidszorg die veel kosten dekt. Zo geeft de wettelijke ziekteverzekering recht op terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen, maar ook op een terugbetaling van medische zorg door zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, kinesisten of tandartsen.

 

Enkele sprekende voorbeelden

Bij de DKV Barometer van 2020 dachten twee op drie burgers dat de verplichte verzekering van het ziekenfonds niet voldoende zou zijn om hun toekomstige behoeften en uitgaven qua medische zorgen te dekken[3]. De wettelijke ziekteverzekering biedt weliswaar vele voordelen, maar dekt echter niet alle medische kosten. Afhankelijk van het gezinsinkomen kan een ziekenhuisfactuur dan ook een echte kopzorg worden.

Deze twee voorbeelden illustreren perfect wat we bedoelen:

 • In België worden de jaarlijkse gezondheidsuitgaven van een jong koppel geraamd op € 1.000 per jaar. Twintig jaar later liggen deze uitgaven echter rond de € 1.500, zonder specifieke gezondheidsproblemen... Als een ziekte of ongeval helaas de gezondheid van de patiënt bedreigt, kan de jaarlijkse rekening al snel oplopen tot maar liefst € 5.000![4]
 • Laten we nu eens kijken naar het voorbeeld van een ziekenhuisopname voor een blijde gebeurtenis. Voor een geboorte worden de totale kosten geraamd op € 3.435. De wettelijke ziekteverzekering dekt een deel daarvan, namelijk € 1.265. Dit betekent dat de patiënte meer dan € 2.000 zelf moet betalen. Een aanzienlijk bedrag dat mogelijk moeilijk te betalen is, naast de andere kosten die gepaard gaan met de komst van een baby[5].

Daarom is het belangrijk om vooruit te denken en een aanvullende verzekering af te sluiten.
 

Een hospitalisatieverzekering is één van de oplossingen

Ook al wordt een deel van de factuur door de wettelijke ziekteverzekering gedekt, toch blijft er nog een aanzienlijk bedrag over dat de patiënt zelf moet betalen. Met een aanvullende verzekering worden deze kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald. Dergelijke verzekering is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen en er zijn veel mogelijkheden. 

Voor een optimale dekking is een aanvullende privéhospitalisatieverzekering noodzakelijk. Deze dekt de ereloonsupplementen van de artsen die je tijdens je verblijf in het ziekenhuis moet bezoeken, de supplementen in verband met je kamerkeuze, en je medische kosten voor en na de ziekenhuisopname (‘pre- en posthospitalisatiekosten’).²²

 

De hospitalisatieverzekeringen van DKV

Bij DKV bieden we drie soorten hospitalisatieverzekeringen aan, die garant staan voor: 

 • Terugbetaling van hospitalisatiekosten;
 • Terugbetaling van ereloonsupplementen aan 100% tot 3 keer het conventietarief;
 • Terugbetaling van materiaal- en kamersupplementen;
 • Terugbetaling van kosten voor en na de hospitalisatie;
 • Terugbetaling het hele jaar door van ambulante medische kosten van 33 Zware Ziekten;
 • Terugbetaling van niet-medische zorgondersteuning (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/dierenoppas) na een hospitalisatie door een Zware Ziekte;
 • Dekking en bijstand in het buitenland dankzij DKV Assistance;
 • Rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur door DKV aan het ziekenhuis dankzij je Medi-Card®.
   

Ben je benieuwd naar de verschillende soorten hospitalisatieverzekeringen?

Vergelijk onze verschillende hospitalisatieverzekeringen

Meer informatie over onze hospitalisatieverzekeringen

 

Ik analyseer mijn behoeften

Weet je niet welke hospitalisatieverzekering het best bij je past? Geen nood, wij helpen je graag verder!

Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.