Steeds meer angst voor factuur na hospitalisatie

De Belg en de gezondheidscrisis: financiële zorgen nemen toe, vooral voor zorg in het ziekenhuis

  • 8 op 10 Belgen vrezen dat de kosten van een ziekenhuisopname na de Covid-19-pandemie zullen stijgen.
  • 2 op 3 denken dat de verplichte verzekering van de mutualiteit onvoldoende zal zijn om hun toekomstige medische behoeftes en kosten te dekken.
  • Als gevolg daarvan denkt bijna 1 op 2 Belgen eraan om vaker naar een geconventioneerde arts te gaan en overweegt bijna een derde zelfs om minder op medische consultatie te gaan.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe DKV-barometer[1]

Brussel, 31 oktober 2020 - DKV publiceert vandaag de resultaten van haar jaarlijkse barometer: de gelegenheid om bij de Belgen te peilen naar hun gevoelens en bezorgdheden over de coronacrisis en om de impact ervan op hun gedrag te evalueren.

infographie Steeds meer angst voor factuur na hospitalisatie

Angst voor de kosten van een ziekenhuisopname

Uit de resultaten van de nieuwe DKV-barometer blijkt dat 1 op 2 Belgen zich zorgen maakt over de kosten van een eventuele ziekenhuisopname als gevolg van Covid-19. De helft van hen denkt dat ze dergelijke ziekenhuisopname niet kunnen betalen met eigen middelen, hoewel dat geen probleem is omdat de sociale zekerheid een groot deel van deze kosten dekt.

Van de respondenten die zich geen zorgen maken over de kosten van een eventuele ziekenhuisopname, voelt driekwart zich gerustgesteld omdat ze een goede hospitalisatieverzekering hebben.

Bovendien menen 2 op 3 Belgen dat de verplichte verzekering van de mutualiteit onvoldoende zal zijn om hun toekomstige medische behoeftes en kosten te dekken. Een interessante vaststelling is dat jongeren (18 tot 24 jaar) het meeste vertrouwen hebben in de vergoedingen van hun mutualiteit (bijna 1 op 2 vindt deze voldoende), terwijl zij er net het meest van overtuigd zijn dat ze de noodzakelijke zorg in het geval van een Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopname niet kunnen betalen met eigen middelen. Daaruit kan worden afgeleid dat jongeren, die waarschijnlijk minder vaak geconfronteerd worden met medische kosten dan oudere burgers, van nature meer vertrouwen hebben in de toekomst, maar dat ze zich, eenmaal geconfronteerd met een concrete situatie, meer zorgen maken.

Verwachte algemene stijging van tarieven in de gezondheidszorg

Een andere belangrijke conclusie uit de barometer is dat er angst is voor een stijging van de kosten van de gezondheidszorg. De grootste stijging wordt verwacht in de ziekenhuizen: bijna 8 op 10 vrezen dat de hospitalisatiekosten in de toekomst duurder zullen zijn. 6 op 10 denken ook dat de honoraria voor consultaties bij gespecialiseerde artsen en de prijzen van geneesmiddelen zullen stijgen als gevolg van de gezondheidscrisis.

Als reactie op deze gevreesde evolutie denkt bijna één op 2 Belgen eraan om vaker naar een geconventioneerde arts te gaan. Bijna 1 op 3 respondenten is zelfs van plan om minder vaak een medische consultatie in te plannen. 13% overweegt om een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit percentage is het hoogst bij jongeren (18-24 jaar) (18%).

Voorkomen is beter dan genezen

Om het aandeel van medische kosten in hun budget te verminderen, zeggen de Belgische respondenten ook bereid te zijn om te investeren in hun gezondheid of om beter voor hun gezondheid te zorgen door te werken aan preventie: bijvoorbeeld door hun voedingspatroon (35% onder hen) of fysieke conditie (28%) te verbeteren, door te waken over hun welzijn (17%) en door voedingssupplementen en vitamines in te nemen (15%).

Gebrek aan kennis over de werking van de sociale zekerheid, in de hand gewerkt door de gezondheidscrisis

De 2020-editie van de barometer was ook een gelegenheid om de Belgen opnieuw te bevragen over een reeks onderwerpen die in vorige edities aan bod kwamen, waaronder hun kennis van het gezondheidssysteem. Daarbij geeft slechts de helft van de respondenten aan dat ze weten welke kosten hun mutualiteit dekt en vergoedt. Dit is een achteruitgang ten opzichte van de barometer van 2019 waar nog 6 op 10 aangaf hiervan op de hoogte te zijn. Deze vaststelling doet vermoeden dat er een zeker Covid-19-effect bestaat, dat verwarring heeft gecreëerd over de terugbetalingen die de autoriteiten uitzonderlijk op zich hebben genomen.

Wanneer het gaat over tandheelkundige zorg, blijkt dat 7 op 10 Belgen de prijs van een consultatie bij een tandarts niet kennen, of die nu geconventioneerd is of niet. 6 op 10 hebben bovendien geen idee hoeveel de sociale zekerheid vergoedt voor een consultatie bij een tandarts.

Daarnaast is er een afname van het aantal respondenten dat bereid zou zijn om tandheelkundige zorg uit te stellen om meer te besteden aan vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld vakantie, uitgaan of winkelen). Vermoedelijk is ook dit een gevolg van Covid-19, aangezien de mogelijkheden voor vrijetijdsactiviteiten sinds het begin van de crisis beperkter zijn geworden. De Belgen worden dus meer aangemoedigd om te investeren in hun gezondheid.

 

"De coronacrisis heeft het gevoel van ongerustheid bij de Belgen versterkt. Ze vrezen in de toekomst hogere kosten bij een ziekenhuisopname en menen dat de sociale zekerheid hun medische kosten niet voldoende zal dekken. Wanneer ze een aanvullende verzekering hebben, zeggen echter 3 op 4 dat ze gerustgesteld zijn", zegt Hervé Bourel, Chief Commercial Officer van DKV België, "Daarom is het belangrijk om hen te blijven informeren over het belang van een goede dekking van de gezondheidszorg.”

 

*** EINDE ***

 

Als bijlage vindt u de infographic met de kerncijfers van deze barometer.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen:

 

Whyte Corporate Affairs

Wim Lefebure

wl@whyte.be

0492 966 288

  

[1] Een onderzoek uitgevoerd door Ipsos voor DKV bij een representatieve steekproef van 1.000 bevraagde Belgen in september 2020