05 jun 2023

Vergelijk onze hospitalisatieverzekeringen

Moet iemand uit je omgeving in het ziekenhuis worden opgenomen? Heb je een ongeval gehad of heb je een gezondheidsprobleem? Het zijn stuk voor stuk stresserende situaties, want onze gezondheid is ons hoogste goed. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken over het financiële aspect, want bij DKV staan we klaar om je beter te beschermen en je ziekenhuisrekening te beperken. Ontdek hierna hoe wij je kunnen helpen!

 

Wat is een hospitalisatieverzekering en waarom moet je jezelf beschermen?

In België hebben we het geluk dat bepaalde medische kosten automatisch en gedeeltelijk worden terugbetaald, dankzij ons socialezekerheidsstelsel. Als je gehospitaliseerd moet worden, dan loopt de rekening echter al snel op, tot soms krankzinnige bedragen… En natuurlijk blijven een deel van deze kosten, die vaak aanzienlijk zijn in het geval van een ziekenhuisopname, ten laste van de patiënt.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zou een opname van één dag tot 44 euro kunnen kosten[1]. En dit bedrag slaat dan nog enkel maar op je verblijf in het ziekenhuis… Komen er dus nog bovenop: de prijs van eventuele geneesmiddelen, de ereloonsupplementen van de arts(en) en eventuele andere supplementen (zoals een kamertoeslag, afhankelijk van het soort kamer waar je verblijft). Het resultaat? Een gepeperde rekening die hard kan aankomen…

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je ziekenhuisverblijf je geen stukken van mensen kost? Simpel: door een hospitalisatieverzekering af te sluiten! Hoewel je in België niet verplicht bent een aanvullende dekking te hebben bovenop de wettelijke ziekteverzekering, wordt een aanvullende hospitalisatieverzekering wel sterk aanbevolen. Hiermee kun je de kosten van een ziekenhuisopname dekken, maar ook de daarmee verband houdende kosten, zoals medische onderzoeken, gedurende een bepaalde periode voor en na je ziekenhuisopname (= pre- en posthospitalisatieperiode).[2]
 

Lees meer over het belang van een goede hospitalisatieverzekering
 

Vergelijking van onze hospitalisatieverzekeringen

Bij DKV bieden we verschillende soorten hospitalisatieverzekeringen voor particulieren aan.
 

Onze waarborgen

Onze drie hospitalisatieverzekeringen dekken allemaal minstens:

  • De hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer
  • De supplementen in geval van een eenpersoonskamer (een persoonlijke bijdrage of vrijstelling kan van toepassing zijn afhankelijk van het soort contract)
  • Kosten voor/na de hospitalisatie
  • Terugbetaling van medische kosten van 30 zware ziekten, het hele jaar door, zonder dat er een hospitalisatie is geweest
  • Medische bijstand in het buitenland
     

Onze waarborgen in detail

Het terugbetalingsplafond varieert naargelang het soort hospitalisatieverzekering. Bij sommige van onze hospitalisatieverzekeringen worden ook eenpersoonskamers terugbetaald.
 

Vergelijkende tabel van onze verschillende hospitalisatieverzekeringen voor particulieren, na tussenkomst van het ziekenfonds

 

DKV Hospi Flexi

DKV Hospi Select

DKV Medi Pack

 Hospitalisatie met overnachting: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage

100%, zonder plafond

100%, zonder plafond

(partnerziekenhuizen)

80%, zonder plafond (niet-partnerziekenhuizen)

-

Daghospitalisatie: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage

-

100%, zonder plafond

(partnerziekenhuizen)

80%, zonder plafond (niet-partnerziekenhuizen

-

Terugbetaling van hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer

100%, zonder plafond

Medi-Card® (derdebetalerssysteem)

OK

Enkel bij partnerziekenhuizen

OK

Kosten voor/na hospitalisatie

OK

Terugbetaling van medische kosten buiten hospitalisatie het hele jaar door

-

-

OK

Zware ziekte

OK

Bijstand in het buitenland

Wereld

EU

EU

Productinformatiedocument (IPID)

IPID-fiche

IPID-fiche

IPID-fiche

De percentages in deze tabel vermelden de terugbetalingen door DKV, na tussenkomst van alle wettelijke/statutaire of andere tegemoetkomingen, na het verstrijken van een algemene of specifieke wachttijd en na het aftrekken van de vrijstelling (indien de verzekerde hiervoor kiest).

Een bekroonde oplossing

Ken je DECAVI? Deze belangrijke speler in de verzekeringssector biedt een reeks verzekeringsdiensten aan en ontwikkelt handige hulpmiddelen voor wie in de verzekeringssector werkt. Een van hun verwezenlijkingen zijn de Verzekeringstrofeeën, die sinds 2000 worden georganiseerd en de beste verzekeringen belonen volgens verschillende criteria.

Onze DKV Hospi Flexi is in 2022 door DECAVI verkozen tot ‘Beste verzekering gezondheidszorgen’.
 

Ik analyseer mijn behoeften

Weet je niet welke hospitalisatieverzekering het best bij je past? Geen nood, wij helpen je graag verder!

Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.
 

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.