Blog

Chronische pijn: terugbetaling acupunctuur

Volgens een studie van het KCE[1] (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) bij een representatieve steekproef van Belgische volwassenen, heeft een derde van de respondenten minstens een keer in zijn leven een niet-conventionele therapeut geraadpleegd en is 3% al in behandeling geweest bij een acupuncturist[2]. Vaak gaat het om stressgerelateerde chronische pijn, zoals nek-, rug- of hoofdpijn of slapeloosheid[3]. De patiënten waarderen het ontspannen gevoel dat zij bij de acupuncturist ervaren. Ze onderstrepen ook het belang van een goede relatie met de therapeut voor het slagen van de behandeling.

Het is belangrijk om te weten dat acupunctuur, in tegenstelling tot de klassieke geneeskunde, niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde kennis. Onder meer om die reden wordt acupunctuur niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering.  

Als je voor acupunctuur kiest en deze kosten terugbetaald wil krijgen, moet je dus een aanvullende gezondheidsverzekering afsluiten die deze vorm van alternatieve geneeskunde wel dekt. DKV spreekt zich niet uit over de doeltreffendheid van deze geneeswijze, maar we vinden wel dat mensen de keuze moeten hebben om voor acupunctuur als geneeswijze te kiezen, als ze dat wensen. Daarom wordt acupunctuur gedekt door sommige van onze verzekeringen ambulante zorgen. Wil je weten welke soort verzekering ambulante zorgen acupunctuur al dan niet vergoed? Neem contact op met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een meer dan 2.000 jaar oude discipline die voortkomt uit de traditionele Chinese geneeskunde en gebaseerd is op het concept van evenwicht tussen Yin en Yang. Het doel is om de harmonie en het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving op een natuurlijke manier te herstellen. Bij deze alternatieve therapie worden kleine naalden in de huid ingebracht op specifieke punten langs twaalf energiebanen, die meridianen genoemd worden. Deze punten worden soms ook gestimuleerd door middel van hitte of elektriciteit. De bedoeling is om de energiestroom (Tchi) in de meridianen te herstellen en zo de pijn te doen verdwijnen.   

De acupuncturist bepaalt de te prikken punten naargelang de behoeften van de patiënt: een gezondheidsprobleem, chronische pijn, stress. Deze geneeswijze wordt vaak toegepast als aanvulling op andere traditionele medische technieken of behandelingen.

Medische acupunctuur is de gangbare term voor acupunctuur uitgevoerd door een arts of specialist die is afgestudeerd als medisch acupuncturist aan een Belgische acupunctuurschool[4].

Wat wordt er behandeld met acupunctuur?

Uit verschillende studies[5] blijkt dat acupunctuur doeltreffend zou kunnen zijn bij de behandeling van chronische pijn.

(Lage) rugpijn is een van de belangrijkste aandoeningen om een acupuncturist te raadplegen. Verder wordt acupunctuur ook vaak toegepast voor nekpijn en stressgerelateerde klachten, waaronder hoofdpijn en slapeloosheid.

Het aantal sessies varieert naargelang het te behandelen probleem. De behandeling van chronische ziekten zal langer duren: hiervoor zijn gemiddeld vijf tot zes sessies nodig. In geval van acute problemen zijn twee of drie sessies heel kort na elkaar soms aangewezen. En bij chronische ziekten is het doorgaans aanbevolen om een paar keer per jaar[6] een onderhoudsbehandeling te laten doen.

Chronische pijn, de ziekte van deze tijd

Volgens schattingen lijden 100 miljoen mensen in Europa aan chronische pijn, d.w.z. ongeveer 1 op 5 volwassenen, waaronder 23% tot 24% van de Belgen. Ons land komt hiermee op de vierde plaats binnen Europa[7]. Het aantal getroffenen neemt toe, vooral als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Chronische en terugkerende pijn wordt gedefinieerd als continue, langdurige pijn die zich langer dan zes maanden manifesteert. Het is een specifiek gezondheidsprobleem op zich en heeft een verwoestende invloed op de levenskwaliteit van veel patiënten.

Hoe verloopt een acupunctuursessie?

Een raadpleging bij een acupuncturist begint met een lange anamnese: een proces dat de verzorger in staat stelt de medische geschiedenis van de patiënt te reconstrueren aan de hand van zijn of haar herinneringen, en soms die van zijn of haar naaste omgeving. Patiënten appreciëren het enorm dat er naar hen wordt geluisterd.

Daarna onderzoekt de therapeut de patiënt. De acupuncturist stelt geen traditionele medische, maar wel een zogenaamde energetische diagnose en identificeert het gebied van het lichaam waar het probleem zich bevindt en de punten waar de naalden worden ingebracht. Dit doet geen pijn, maar het kan wel onaangenaam aanvoelen. De patiënt ligt neer en moet 20 tot 30 minuten stil blijven liggen. Er wordt gebruik gemaakt van steriele wegwerpnaalden.

Er worden ook andere technieken toegepast, zoals moxibustie (stimulatie door middel van hitte) of acupressuur (het uitoefenen van druk op de energiepunten).

Terugbetaling acupunctuur

Volgens cijfers van het KCE kost een bezoek aan een acupuncturist tussen 35 en 50 euro[8]. De sociale zekerheid vergoedt acupunctuur als zodanig niet. Indien de behandeling echter door een arts wordt uitgevoerd, kan een consultatie gefactureerd en terugbetaald worden.

De verzekeringen ambulante zorgen van DKV kunnen tot 80% van de kosten van je acupunctuursessies dekken, afhankelijk van je contract. Bijvoorbeeld: als je de jaarlijks voorziene waarborg nog niet hebt opgebruikt, kun je een terugbetaling van € 40 ontvangen voor een sessie van € 50.

Let op: niet al onze verzekeringen ambulante zorgen vergoeden acupunctuursessies. Om te weten of jouw soort polis deze kosten dekt, kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

Wil je kiezen voor een alternatieve behandeling? DKV komt tussen in deze kosten. Analyseer je behoeften met DKV InsureMe en ontdek de gezondheidsverzekering die het best bij je past. Zorg goed voor jezelf!

 

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

[1] https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/kce_153a_acupunctuu…