De waarborgen

Wat dit product niet dekt

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie, gelieve het informatiedocument over het verzekeringsproduct in kwestie hieronder te raadplegen.

De waarborgen

Terugbetaling aan 80% van de ereloon- en kamersupplementen bij hospitalisatie in een éénpersoonskamer. Je kunt genieten van een terugbetaling aan 100% als je kiest voor een partnerziekenhuis*, of als het ziekenhuis zelf omwille van medische redenen voor een éénpersoonskamer kiest.

Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer. 

Vrije keuze van het kamertype, waarbij er een persoonlijke bijdrage per ziekenhuisopname van €150 of €300 (bepaald bij afsluiten van het contract) wordt gevraagd wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer. Een herval die leidt tot een nieuwe opname wordt beschouwd als een nieuwe hospitalisatie.

Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 120 dagen na een hospitalisatie.

Voor de farmaceutische producten of medische protheses waarbij het RIZIV niet tussenkomt, betaalt DKV tot €10.000 per verzekerde en per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%.

Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten. Deze kosten betaalt DKV tot €10.000 per verzekerde en per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%.

Tussenkomst binnen de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden)

Medi-Card®: betalingsmethode waardoor je ziekenhuisfactuur rechtstreeks door DKV betaald wordt aan het ziekenhuis dat de Medi-Card® aanvaardt.  

Medi-Card® AssurPharma: laat toe dat de apotheker (aangesloten bij AssurPharma) je BVAC-attesten rechtstreeks doorstuurt naar DKV voor terugbetaling.  

Premie in functie van de leeftijd.

* De lijst met de partnerziekenhuizen (die u hier vindt) wordt elk jaar per 1 januari geüpdatet en gepubliceerd op dkv.be. Partnerziekenhuizen dienen te voldoen aan de volgende criteria: een stabiele  evolutie van de  honorariumsupplementen gelinkt aan het RIZIV-tarief en een evolutie van kamersupplementen in lijn met de consumentenprijsindex. Als je een hospitalisatie plant in het volgende jaar, moet je rekening houden met een eventuele aanpassing van het terugbetalingsstatuut van je ziekenhuis bij opname in een eenpersoonskamer.

** Kies je om persoonlijke redenen voor een éénpersoonskamer in een ziekenhuis dat geen Partnerziekenhuis is en als het niet medisch noodzakelijk is, vragen we je een persoonlijke bijdrage van 20% voor de kamer- en voor ereloonsupplementen. 

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan, bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies (tak 2 ‘ziekte’ en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van dit product: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).

Ik bereken mijn premie