Blog

Hoe wetenschappelijk onderzoek levens kan redden

Onze gezondheid is het allerbelangrijkste. Maar helaas is ze niet vanzelfsprekend en kan ze snel veranderen. Hoewel het ontstaan van langdurige ziekten soms afhangt van moeilijk te bestrijden factoren, zoals erfelijkheid, nieuwe virussen of bepaalde lichamelijke zwakke punten, is het toch mogelijk om bepaalde ziekten te voorkomen, vermijden, verminderen of zelfs genezen door meer te weten te komen over het menselijk lichaam en door onze leefomstandigheden beter te bestuderen.

Al sinds mensenheugenis proberen de spelers in de gezondheidszorg de mens beter te begrijpen om hem beter te kunnen behandelen. Hier volgen enkele voorbeelden.


Het belang van wetenschappelijk onderzoek

Dankzij medisch onderzoek zijn honderden vaccins getest en goedgekeurd om bepaalde ziekten te bestrijden, kunnen tientallen ziekten nu worden behandeld met innovatieve geneesmiddelen en zijn duizenden levens gered. Niet alleen genezen behandelingen het lichaam, maar het geeft patiënten ook hoop en doet hen naar de toekomst kijken. Dankzij nieuwe technologieën, een gezondere levensstijl en betere voeding hebben we de afgelopen honderd jaar 30 jaar aan levensverwachting gewonnen[1] .

Het geval van Sylvie is een goed voorbeeld. In mei 2014, aan de vooravond van haar 60e verjaardag, voelde ze zich bijzonder moe. Na een routineonderzoek werd bij haar acute leukemie in een vergevorderd stadium vastgesteld. Sylvie is een levensgenieter en weigerde op te geven. Dus accepteerde ze een innovatieve behandeling op basis van immunotherapie, waarover op dat moment nog weinig bekend was. Het was een eerste overwinning: de kanker was gedurende 4,5 jaar afwezig. Toen ze de kans kreeg om deel te nemen aan een Amerikaans klinisch onderzoek om een nieuwe terugval tegen te gaan, aarzelde ze geen seconde. Sinds 2019 is Sylvie in remissie en kan ze weer aan de toekomst denken[2]!


Naar een betere volksgezondheid

Het voorbeeld van Sylvie laat zien in welke mate medisch onderzoek patiënten kan genezen dankzij een specifieke behandeling, maar toont ook aan hoe de wetenschap enorme vooruitgang boekt dankzij die mensen die aan klinische onderzoeken meedoen.

Andere inspirerende voorbeelden laten zien dat preventie essentieel is en ook integraal deel uitmaakt van de doelstellingen van degenen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg. De geschiedenis heeft meer dan eens aangetoond in welke mate medische vooruitgang bepaalde chronische ziekten kan voorkomen.


Enkele inspirerende medische doorbraken

Op de een of andere manier worden we allemaal wel eens getroffen door een chronische ziekte. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen sommige van deze ziektes nu worden voorkomen. Hierna gaan we dieper in op enkele van de belangrijkste medische doorbraken van de afgelopen jaren.

Vaccinatie tegen HPV (humaan papillomavirus)

Lange tijd was de enige manier om baarmoederhalskanker te bestrijden het zo vroeg mogelijk ontdekken door middel van regelmatige uitstrijkjes. Iets wat helaas weinig vrouwen deden, met veel sterfgevallen als gevolg. Toch werd geschat dat 90% van de kankers voorkomen had kunnen worden door regelmatige, vroege uitstrijkjes[3]. Deze bevinding zette de wetenschap ertoe aan om het probleem aan te pakken en andere, meer effectieve en radicale oplossingen te vinden.

Tegenwoordig kunnen de meeste gevallen van baarmoederhalskanker worden voorkomen door preventieve behandeling in de vorm van vaccinatie. Een echt keerpunt voor het welzijn van jonge vrouwen die seksueel actief zijn geworden.

De magie van gentherapie

Gentherapie houdt in dat genetisch materiaal in cellen wordt ingebracht om bepaalde ziektes te behandelen. Hoewel de benadering aanvankelijk was ontworpen om bepaalde defecte genen te vervangen in het geval van heel specifieke ziektes, is deze nu uitgebreid en kan deze zelfs bepaalde kankers en zeldzame ziektes voorkomen of behandelen.

Dankzij deze techniek zijn er tientallen klinische onderzoeken uitgevoerd, die talloze perspectieven bieden voor de toekomst.

Statines: een essentiële ontdekking

Heel wat mensen hebben tegenwoordig een te hoge cholesterol. Terwijl velen ermee kunnen leven, krijgen anderen gezondheidsproblemen, met name hart- en vaatziekten.

De ontdekking van statines, een cholesterolverlagende therapie, betekent dat duizenden patiënten nu kunnen gebruikmaken van een behandeling in de vorm van geneesmiddelen die zowel gemakkelijk in te nemen als doeltreffend zijn.


Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel medische vooruitgang en onderzoek een cruciale rol spelen bij de behandeling van ziektes, zien we vaak dat de rol van de patiënt om het ontstaan van bepaalde ziektes te voorkomen net zo belangrijk is, zowel tijdens de behandeling als erna. Preventie speelt dus een essentiële rol. We vertellen je er alles over in dit artikel.

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf, dat is je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.