homme avec son fils prenant une photo

DKV Plan AZ Corporate

Over verzekeringenDKV Plan AZ Corporate

De belangrijkste waarborgen
Geen plafond

Uw kosten worden terugbetaald tegen 80% of 60%, zelfs wanneer de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, en tot het jaarlijkse kapitaal dat u wenst te verzekeren. Concreet:

Reimbursement all medical expenses

Terugbetaling aan 80% van de medische kosten

Raadplegingen bij de dokters en specialisten, kinesitherapie, brilglazen, hoorapparaat, geneesmiddelen, alternatieve geneeskunde (osteopathie, acupunctuur, chiropraxie en homeopathie), vaccinatie (max. € 100)

Glasses

Terugbetaling van brilmontuur aan 60% (max. € 85 per montuur)

Tandzorg

Terugbetaling aan 80% van preventieve, conserverende, orthodontische en parodontale behandelingen

Tandzorg

Terugbetaling aan 60% na een wachttijd van 9 maanden (die kan afgeschaft worden op basis van enkele voorwaarden) van tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten

Medical questionnaire

Geen medische vragenlijst

De belangrijkste uitsluitingen
 • Drugsgebruik
 • Esthetische ingrepen
 • Contraceptie
 • Voedingsmiddelen en voedingssupplementen
 • Vitamines en mineralen
 • Hygiënische en cosmetische producten
 • Kaakchirurgische ingrepen die tot doel hebben implantaten of tandmateriaal te plaatsen (met inbegrip van sinuslift en/of botsubstituten of membranen)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier de behoeften van mijn bedrijf

Ik beantwoord een paar vragen die me helpen de verzekeringen te vinden die het best bij de behoeften van mijn bedrijf past. Ik krijg een persoonlijke aanbeveling.

Beginnen

Ik wens om gecontacteerd te worden

Ik vertegenwoordig een bedrijf en vul het contactformulier in om gecontacteerd te worden door DKV Belgium of mijn verzekeringstussenpersoon.

 

Contacteren

De waarborgen in detail
 • Terugbetaling van je kosten aan 80%, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever (u hebt de keuze tussen een verzekerd kapitaal van € 750, € 1.250 of € 2.500), voor:
  • Medische bezoeken en raadplegingen (vrije keuze van arts)
  • Paramedische prestaties (verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie, enz)
  • Geneesmiddelen en verbanden
  • Medische hulpmiddelen (brilglazen of lenzen, steunkousen, hoorapparaten, enz)
  • Medische protheses
  • Alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropractie en acupunctuur)
  • - Dekking van vaccins tot € 100 (geldig op nieuwe contracten vanaf 01/06/2021)
  • Tandzorg
  • Orthodontische behandelingen
 • Terugbetaling van je kosten aan 60% (met een wachttijd van 9 maanden), in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever (een verzekerd kapitaal van € 750, € 1.250 of € 2.500) voor:
  • - Tandprotheses
  • - Bruggen
  • - Kronen
  • - Implantaten
  • - Brilmonturen (max. €85 per montuur, voor de terugbetaling van het brilmontuur is er een wachttijd van 36 maanden tussen twee monturen)
Heb je een vraag?

Een hospitalisatieverzekering is al een bijzonder populair extralegaal voordeel, maar je kunt je bedrijf nog interessanter maken voor je werknemers door de collectieve verzekering verder uit te breiden. Een interessante optie is het Plan AZ, dat tandzorg en ambulante kosten (medische kosten buiten hospitalisatie) combineert. De wettelijke terugbetaling van tandzorg is in vele gevallen slechts een fractie van de werkelijke kost voor je werknemers, zeker in het geval van kronen, bruggen en implantaten. Anderzijds zien we dat ambulante verzorging (zoals doktersbezoek, kine, geneesmiddelen, brilglazen of contactlenzen, enz) snel terrein wint. Dankzij nieuwe medische ontwikkelingen vinden behandelingen meer en meer buiten het ziekenhuis plaats en worden zelfs dagopnames overbodig.

Je kunt je onkosten indienen via de DKV App, My DKV of per post. We stellen voor dat je je kosten een keer per maand indient. De wettelijk voorgeschreven maximumtermijn bedraagt 3 jaar. Gelieve steeds je polisnummer en/of het nummer van je Medi-Card® te vermelden.

Het aangifteformulier voor de ambulante kosten vind je hier.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het alledaagse leven. DKV heeft dit  begrepen en biedt je daarom een gebruikersvriendelijke app aan om het je nog gemakkelijker te maken.
Download de app in de Apple App Store of de Google Play Store. Installeer de app en houd je Medi-Card® en de kaarten van je gezinsleden bij de hand. Na een eenvoudige registratie kun je vervolgens alle Medi-Card®(s) in de DKV App bewaren. Dat kan je doen door de streepjescode te scannen of manueel in te geven. Je App is nu klaar om je te helpen.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. 
 • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
 • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
 • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.