papa et son fils hopital

Blog

Vergelijk onze hospitalisatieverzekeringen

Moet iemand uit je omgeving in het ziekenhuis worden opgenomen? Heb je een ongeval gehad of heb je een gezondheidsprobleem? Het zijn stuk voor stuk stresserende situaties, want onze gezondheid is ons hoogste goed. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken over het financiële aspect, want bij DKV staan we klaar om je beter te beschermen en je ziekenhuisrekening te beperken. Ontdek hierna hoe wij je kunnen helpen!

 

Wat is een hospitalisatieverzekering en waarom moet je jezelf beschermen?

In België hebben we het geluk dat bepaalde medische kosten automatisch en gedeeltelijk worden terugbetaald, dankzij ons socialezekerheidsstelsel. Als je gehospitaliseerd moet worden, dan loopt de rekening echter al snel op, tot soms krankzinnige bedragen… En natuurlijk blijven een deel van deze kosten, die vaak aanzienlijk zijn in het geval van een ziekenhuisopname, ten laste van de patiënt.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zou een opname van één dag tot 44 euro kunnen kosten[1]. En dit bedrag slaat dan nog enkel maar op je verblijf in het ziekenhuis… Komen er dus nog bovenop: de prijs van eventuele geneesmiddelen, de ereloonsupplementen van de arts(en) en eventuele andere supplementen (zoals een kamertoeslag, afhankelijk van het soort kamer waar je verblijft). Het resultaat? Een gepeperde rekening die hard kan aankomen…

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je ziekenhuisverblijf je geen stukken van mensen kost? Simpel: door een hospitalisatieverzekering af te sluiten! Hoewel je in België niet verplicht bent een aanvullende dekking te hebben bovenop de wettelijke ziekteverzekering, wordt een aanvullende hospitalisatieverzekering wel sterk aanbevolen. Hiermee kun je de kosten van een ziekenhuisopname dekken, maar ook de daarmee verband houdende kosten, zoals medische onderzoeken, gedurende een bepaalde periode voor en na je ziekenhuisopname (= pre- en posthospitalisatieperiode).[2]
 

Lees meer over het belang van een goede hospitalisatieverzekering
 

Vergelijking van onze hospitalisatieverzekeringen

Bij DKV bieden we verschillende soorten hospitalisatieverzekeringen voor particulieren aan.
 

Onze waarborgen

Onze drie hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi staan garant voor:

 • Terugbetaling van hospitalisatiekosten;
 • Terugbetaling van ereloonsupplementen aan 100% tot 3 keer het conventietarief;
 • Terugbetaling van materiaal- en kamersupplementen;
 • Terugbetaling van kosten voor en na de hospitalisatie;
 • Terugbetaling het hele jaar door van ambulante medische kosten van 33 Zware Ziekten;
 • Terugbetaling van niet-medische zorgondersteuning (dagelijkse lichaamszorg,
  huishoudelijke hulp en kinder-/dierenoppas) na een hospitalisatie door een Zware Ziekte;
 • Dekking en bijstand in het buitenland dankzij DKV Assistance;
 • Rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur door DKV aan het ziekenhuis dankzij je Medi-Card®.
   

Onze waarborgen in detail

De exacte dekkingen en terugbetalingen variëren naargelang het soort hospitalisatieverzekering. 

Hier vind je een vergelijking van onze verschillende hospitalisatieverzekeringen voor particulieren.
 

 

Ik analyseer mijn behoeften

Weet je niet welke hospitalisatieverzekering het best bij je past? Geen nood, wij helpen je graag verder!

Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.
 

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.