Blog

Mondhygiëne bij volwassenen: draag zorg voor je gebit en voorkom problemen

De overgang naar volwassenheid betekent niet dat er geen tandproblemen meer kunnen zijn. Zelfs als je tussen de 25 en 45 jaar oud bent, kun je gaatjes, tandvleesontstekingen, aften of infecties krijgen. Daarom is het belangrijk om je tanden even streng en regelmatig te blijven verzorgen. Het gaat niet enkel om het esthetisch aspect, maar vooral om je gezondheid. Je tandarts zal het je bevestigen: studies tonen aan dat er een verband is tussen parodontale aandoeningen en chronische ziekten.

Vanaf je 18e verjaardag veranderen de tarieven van je tandarts. En de rekening kan snel oplopen! Vandaag nog vreest 40% van de Belgen voor de financiële gevolgen van hun toekomstige tandheelkundige behandeling[1]. Om je glimlach te behouden en ontspannen te blijven, moet je de juiste gewoontes aannemen om tandproblemen te voorkomen: je tanden nauwgezet blijven verzorgen en een aanvullende tandverzekering afsluiten.

 

Een gezond gebit begint bij een gezonde levensstijl

Om op volwassen leeftijd een gezond gebit te behouden, moet je aandacht besteden aan je levensstijl. Sommige slechte gewoontes kunnen je tanden immers beschadigen.

 • Roken: het risico op parodontale schade is 2 tot 14 keer groter bij rokers dan bij niet-rokers[2].
 • Voeding: sommige voedingsmiddelen zijn heel cariogeen (= cariësverwekkend). Pas op voor te gesuikerd of zuur voedsel, zoals frisdrank en wijn, die tanderosie (= slijtage van het tandglazuur) bevorderen.
 • Stress: heeft een negatieve invloed op het immuunsysteem, waardoor er aften[3] kunnen ontstaan. Daarnaast kan angst leiden tot onvrijwillig tandenknarsen (bruxisme), met soms zelfs afgebroken tanden als gevolg.

Zorg dragen voor je gebit als je zwanger bent: een must

Zwangere vrouwen zijn vatbaarder voor mond- en tandproblemen[4]. Dit is te wijten aan hormonale schommelingen, veranderingen van het immuunsysteem en een verhoogde zuurgraad van het speeksel. Er wordt zelfs geschat dat het risico op vroeggeboorte [5] door parodontale aandoeningen zeven keer groter is.  

 

De meest voorkomende tandproblemen bij volwassenen tussen 25 en 45 jaar

Ouder worden heeft invloed op de mondgezondheid. Volwassenen mogen dan wel nog niet dezelfde tandproblemen hebben als senioren, toch kunnen ook zij heel wat ongemak ondervinden met mogelijke langetermijngevolgen.

Gaatjes

Cariës (wortel of kroon) komt vaker voor op volwassen leeftijd. Tandplak heeft de neiging zich op te hopen rond kronen en eerdere vullingen. Deze laatste houden dus het risico op cariës in stand.

Gevoelige tanden

Met ouder te worden gaat het tandvlees achteruit. Daardoor worden gebieden die normaal door tandglazuur beschermd worden, blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf. Gecombineerd met de slijtage van de tanden, bevordert dit gevoelige tanden.

Beschadigde tanden

Ook al verzorg je je gebit al je hele leven zoals het moet, dit wil helaas niet zeggen dat je tanden niet beschadigd kunnen raken. Dit is vrij normale gebitsslijtage. Voor meer comfort kunnen de tanden vervangen worden door een discreet kunstgebit.

Parodontale aandoeningen

Hoewel gingivitis (= ontstoken tandvlees) veel voorkomt en het op zich vrij onschuldig is, kan het evolueren tot parodontitis. Deze infectieziekte is de belangrijkste oorzaak van tandverlies bij volwassenen. Naar schatting 40% van de volwassenen heeft te maken met dit risico van loszittende tanden, vaak zonder dat ze het zelf beseffen.  

 

Goede mondhygiëne: dagelijkse to do’s

Vraag je je af hoe je gaatjes kunt voorkomen? Of je nu puber, volwassene, senior, … bent: een goede tandhygiëne vraagt steeds dezelfde gewoonten. Hou voldoende regelmaat aan om tandproblemen te voorkomen.

 • Poets je tanden twee keer per dag gedurende zo’n twee minuten. Het voordeel van een elektrische tandenborstel is dat je makkelijker tussen de tanden kunt poetsen[6].
 • Kies voor tandpasta met fluoride, tenzij je (tand)arts je anders adviseert. Fluoride helpt het tandglazuur te versterken tegen zuuraanvallen.
 • Floss dagelijks om tandvleesontsteking te voorkomen en etensresten van tussen de tanden te verwijderen.
 • Spoel één keer per week met mondwater, om tandplak én een slechte adem tegen te gaan.

 

Tandzorg bij volwassenen

Als volwassene doe je er best alles aan om je gezond gebit te behouden. Eens je ouder bent dan 50, is de mond immers nog meer vatbaar voor aandoeningen. Een gebrekkige mondhygiëne of tandzorg kan dan desastreuze gevolgen hebben.

Het jaarlijkse tandartsbezoek: essentieel om tandproblemen te voorkomen

Bijna 1 op de 2 Belgen gaat niet elk jaar naar de tandarts[7]. Een jaarlijkse controle is echter essentieel om je mondhygiëne te controleren en tandvleesproblemen te voorkomen. Als er een latent probleem is, dan kan een vroegtijdige diagnose zowel de behandeling als de factuur verlichten.  

Tandsteen verwijderen: één van de basics

Een goede mondhygiëne kan helpen tegen tandplak, maar niet tegen tandsteen. Daarom is het voor elke volwassene aangeraden om tandsteen te laten verwijderen. Het beperkt het ontstaan van cariës en gingivitis.

Vullingen en kronen

Als een tand te erg beschadigd is, moet hij hersteld worden. Het belangrijkste doel is de levensduur van de tand optimaliseren en de kwaliteit van het kauwen behouden. Een vulling is de minst ingrijpende techniek om een gaatje te behandelen. Een kroon daarentegen vervangt een zichtbaar deel van een zwaarder aangetaste tand.

Parodontale behandelingen

Bij tandvleesproblemen is de parodontale behandeling afhankelijk van het stadium van de ontsteking. Bij chronische gingivitis wordt steeds vaker voor een laserbehandeling gekozen. Bij een gevorderde parodontale aandoening daarentegen is echter vaak een chirurgische ingreep nodig (verkleinen van de tandvleespockets (= de ruimte tussen de tanden en het tandvlees), tandvleestransplantatie, enz.).

 

Hoeveel kost tandzorg?

Hierbij enkele gemiddelde tarieven in België:

 • Raadpleging: ong. € 32
 • Wortelkanaalbehandeling van één tand: ong. € 223
 • Uitneembare tandprothese: ong. € 817,5
 • Orale implantaten: ong. € 2.200.
Wist je dat… patiënten met kanker of anodontie[8] (=volledige afwezigheid van blijvende tanden) sinds 2020 van een speciale regeling genieten? In het geval van complexe tandherstellingen die onder de voorwaarden en prestaties vallen die worden vergoed, is de arts verplicht de tandheelkundige behandeling te attesteren via de derdebetalersregeling.

 

Denk aan je budget en kies voor een aanvullende tandverzekering

In België worden de kosten van tandzorg voor volwassenen helaas beperkt gedekt voor de wettelijke ziekteverzekering. Sommige worden gedeeltelijk terugbetaald, andere dan weer volledig niet. Volgens de DKV Barometer 2018 hebben 3 op de 10 Belgen al overwogen om een bezoek aan hun tandarts uit te stellen omwille van financiële redenen.

Wacht niet tot er een ongeval gebeurt of een gepeperde rekening komt. Begin jezelf nú al te beschermen. Met de aanvullende tandverzekeringen van DKV wordt curatieve tandzorg tot 80% gedekt en dit zonder jaarlijks plafond. Ontdek aan de hand van onze online behoefteanalyse welke van onze tandverzekeringen voor jou geschikt is en je een blijvende glimlach zal bezorgen.

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 47% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt. Dit betekent dat meer dan de helft van de kosten ten laste van de patiënt blijft. Het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat door de privésector moet worden gefinancierd[9], wordt op 1,1 miljard euro geschat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.