DKV Barometer 2018 - Belgen en gezondheidszorg: financiële bezorgdheid, in het bijzonder over tandzorg

Belgen en gezondheidszorg: financiële bezorgdheid, in het bijzonder over tandzorg

  • 7 op de 10 Belgen zijn bang om ziek te worden. Oorzaken zijn de angst om afhankelijk te worden van anderen en te kampen te krijgen met financiële moeilijkheden als gevolg van de behandelingskosten
  • Met name 45 % van de Belgen vreest tandzorg nodig te hebben en 40 % van de Belgen is bang voor de mogelijke financiële impact van deze zorg.
  • 75 % van hen overweegt hun afspraak bij de tandarts uit te stellen om financiële redenen.
  • 2 op de 10 Belgen zouden zelfs een tandheelkundige ingreep verschuiven om een vakantie te kunnen betalen.

 

Dat zijn enkele conclusies van de nieuwe DKV-barometer[1]

DKV Barometer 2018 - Belgen en gezondheidszorg: financiële bezorgdheid, in het bijzonder over tandzorg

Brussel,  5 oktober 2018 – DKV publiceert vandaag de resultaten van zijn barometer voor 2018. Analyse van de bezorgdheden en het gedrag van de Belgen op het gebied van gezondheidszorg.

Belgen zijn bang om ziek te worden

Een van de belangrijkste lessen van de nieuwe DKV-barometer is dat 7 op de 10 Belgen bang zijn om ziek worden. 39 % onder hen is vooral bang om afhankelijk te worden van anderen, terwijl 28 % vreest voor financiële moeilijkheden als gevolg van de behandelingskosten. De evolutie van de gezondheidszorg wordt daarentegen beschouwd als een van de belangrijkste geruststellende factoren voor Belgen.

Met name tandzorg is een belangrijke bekommernis voor de Belgen (45 %). 57 % van hen haalt de financiële problemen aan die daaruit kunnen voortvloeien.

Een ander niet te verwaarlozen aspect is de angst voor een mogelijke daling van de financiële tussenkomst van de staat. Hoewel 6 op de 10 Belgen deze opvatting delen (bijna 8 op de 10 in Wallonië), is meer dan de helft van de Belgen niet van plan iets te ondernemen als deze daling werkelijkheid wordt. Rekening houdend met de verkiezingscontext zal het interessant zijn om te zien of deze angst na mei 2019 aanhoudt, wanneer de volgende DKV-barometer zal worden afgenomen.

De prijs, het belangrijkste obstakel voor het afsluiten van een tandzorgverzekering

Voor de helft (52 %) van de Belgen die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten, vormt de prijs het belangrijkste obstakel. Dit geldt in het bijzonder voor de tandzorgverzekering.

In het algemeen geldt dat het afsluiten van een hospitalisatieverzekering meer geruststelling biedt (54 %), terwijl de tandzorgverzekering wordt afgesloten met het oog op een betere terugbetaling (51 %).

Enkele opvallende cijfers over Belgen en tandzorg:

  • Van de mensen die bang zijn voor de mogelijke financiële gevolgen van een bezoek aan de tandarts, hebben 7 op de 10 reeds overwogen om een afspraak bij de tandarts uit te stellen vanwege de kosten. Deze reden komt zelfs nog vóór tandpijn.
  • 2 op de 10 Belgen overwegen zelfs om een tandheelkundige behandeling uit te stellen om hun vakantie te kunnen betalen, in het bijzonder personen jonger dan 45 jaar.

Het belang van een goede dekking wordt erkend door verzekerden, aangezien meer dan 8 op de 10 beweren tevreden te zijn een tandzorgverzekering te hebben afgesloten.

De complexiteit van het zorgsysteem, een wijdverspreide opvatting

Uit de DKV-barometer blijkt dat 3 op de 10 Belgen niet weten welke kosten gedekt worden door een tandzorgverzekering. Deze beperkte kennis werd reeds vastgesteld bij de vorige uitgave van de barometer en heeft in feite een algemener karakter: 3 op de 10 Belgen vinden ons gezondheidszorgsysteem immers niet duidelijk genoeg.

Terwijl de meeste Belgen een hospitalisatieverzekering hebben (82 %), is slechts 5 % verzekerd voor tandzorg. De reden daarvoor is tweeledig: enerzijds zijn er de hoge kosten en anderzijds een beperkte kennis van wat al dan niet gedekt wordt. Toch valt het op dat 8 op de 10 Belgen tevreden zijn als ze verzekerd zijn: het is dus cruciaal om te blijven informeren over het belang van een goede dekking voor tandzorg”, zegt Silke Lautenschläger, CEO van DKV.

  

[1] Een enquête uitgevoerd door Ipsos voor DKV bij een representatieve steekproef van 1.000 Belgen die in juni van dit jaar werden bevraagd.