Blog

Je bloeddruk meten is belangrijk. We leggen je uit waarom!

Wat weten we over hoge bloeddruk?

Al je vragen over hoge bloeddruk helderen we hier op. Wij geven je een aantal tips om dit gezondheidsprobleem onder controle te houden.

De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de slagaderwanden. Hoge bloeddruk of arteriële hypertensie wordt gedefinieerd als ‘een chronische verhoging van de bloeddruk boven de waarden die vandaag als optimaal of normaal zijn vastgesteld’. 17 mei is uitgeroepen tot Wereld Hypertensie Dag, een dag waarop men mensen bewust wil maken van het belang om hun bloeddruk nu en dan te laten controleren, want hoge bloeddruk geeft gewoonlijk weinig tot geen klachten.
 

Waarden tussen 120/80 mmHg worden als een optimale bloeddruk beschouwd.

 

De bloeddrukwaarden variëren doorheen de dag en worden continu beïnvloed door allerhande prikkels en factoren. Eén enkele verhoogde waarde betekent nog niet dat je aan hypertensie lijdt maar is wel een signaal om op gecontroleerde wijze een aantal bloeddrukmetingen te verrichten volgens de medische richtlijnen.

Bij elke bloeddrukmeting krijg je twee waarden: de eerste is de systolische bloeddruk (bovendruk), de tweede de diastolische (onderdruk). De systolische en de diastolische bloeddruk zijn niet twee verschillende types bloeddruk, maar wel twee aspecten van hetzelfde proces.
 

Wat zijn de gevolgen van een hoge bloeddruk?

Een bloeddruk die voortdurend te hoog is, tast geleidelijk de bloedvaten aan:

 • er treedt schade op aan de vaatwanden;
 • het proces van aderverkalking komt op gang;
 • de bloedvaten vernauwen;
 • het hart moet meer kracht uitoefenen om het bloed rond te pompen en de weefsels naar behoren te bevloeien. Door de overbelasting moet het hart, op middellange termijn, zijn spiermassa vergroten om die belasting aan te kunnen en hierdoor verdikken de kransslagaders, wat de bloeddoorstroming bemoeilijkt en de kans op een cardiovasculair accident zoals een infarct vergroot.

Als gevolg van al deze veranderingen vermindert de bloedtoevoer naar de weefsels en raken de bloedvaten beschadigd. Een aanhoudende hoge bloeddruk tast bepaalde organen aan zoals de hersenen, het hart, de nieren of de ogen en daarom is het belangrijk om je bloeddruk onder controle te houden en te behandelen indien nodig.
 

Preventie

Hoewel veel mensen vroeg of laat ooit met een hoge bloeddruk zullen kampen, zijn er wel een aantal gewoonten die dit kunnen beperken. Doorgaans gaan ze gepaard met een verandering van levenswijze.

De volgende algemene richtlijnen steunen op het veranderen en vermijden van enkele schadelijke factoren:

 • Stop met roken;
 • Vermijd overgewicht;
 • Drink minder of geen alcohol;
 • Gebruik minder zout. Dit kan onder meer door de hoeveelheid zout bij de bereiding van maaltijden te verminderen, zoute voedingswaren te vermijden (ham, worst of gezouten vleeswaren in het algemeen, brood en gebak met zout, chips, levensmiddelen in blik, kant-en-klaarmaaltijden) en ook door het zoutvaatje van tafel te halen;
 • Gebruik weinig vetten van dierlijke oorsprong;
 • Eet meer fruit, groenten, peulvruchten en vis;
 • Doe dagelijks oefeningen van matige intensiteit: neem de trap in plaats van de lift, neem de bus of metro bij de volgende halte en stap een halte eerder uit, ga wandelen met vrienden, neem de fiets, ga zwemmen, ...;
 • Vermijd stress en pas technieken toe om je stress te beheersen zoals yoga en relaxatietechnieken.

Wat de consumptie van cafeïne betreft, blijkt een matig gebruik (1 of 2 kopjes thee of koffie per dag) doorgaans geen invloed te hebben op de bloeddrukwaarden. Gaat je bloeddruk toch omhoog bij het nuttigen van dergelijke dranken, dan kies je beter voor cafeïnevrije dranken.
 

Medicatie

Bloeddrukverlagende middelen worden voorgeschreven door de arts op basis van je bloeddrukwaarden, rekening houdend met hoe je reageert op je aangepaste leefgewoonten. Helpen al die veranderingen je bloeddruk niet binnen 3 tot 6 maanden onder controle te krijgen, dan moet de ziekte met medicatie worden behandeld. Er bestaan vandaag verschillende geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk die doeltreffend zijn en goed verdragen worden. Bij de keuze van de behandeling van hoge bloeddruk moet rekening worden gehouden met de specifieke eigenschappen van de patiënt, bijvoorbeeld aanverwante ziekten, lichamelijke kenmerken en levensgewoonten. Sommige patiënten moeten verschillende geneesmiddelen nemen om hun bloeddruk onder controle te krijgen.

 

Wees vooruitziend en kies voor een gezondheidsverzekering van DKV

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.