Blog

8 stappen om je gewoontes te veranderen

Andere gewoontes aannemen kan, maar alleen met het te willen kom je er niet. Met dit stappenplan kun je je gewoontes écht gaan veranderen!
 

1. Bepaal duidelijk welke gewoonte je wil veranderen

Je kunt onmogelijk alles in één keer veranderen. Maak dus eerst een lijstje op van de gewoontes die je wilt veranderen. Daarna bepaal je een volgorde, om uit te maken waar je wilt beginnen. 

Hou er rekening mee dat multitasken gewoonlijk niet tot goede resultaten leidt. Daarom raden we aan één gewoonte uit te kiezen waarop je je volledig wilt concentreren. Wanneer dat gebeurd is, kun je aan de volgende beginnen.

2. Denk na over het doel van de verandering

Een andere stap die je bijna tegelijk met de vorige moet nemen, is nadenken over het doel van de verandering van die gewoontes. Met andere woorden, wat schuilt achter je wens om die gewoontes te veranderen? Wat motiveert je? Waarom wil je die gewoontes veranderen?

Daarnaast moet je ook uitmaken of wat je wilt bereiken overeenstemt met jouw normen en waarden. Zo ja, dan zal dat een extra stimulans zijn om er te komen, omdat er een intrinsieke motivatie is.

3. Bepaal subdoelstellingen en zoek tijd om te starten

De volgende stap bestaat erin de gewoonte die je wilt veranderen op te delen in kleine kortetermijndoelstellingen, met andere woorden: hoe ga je het in de praktijk aanpakken?

De opdeling in verschillende subdoelstellingen biedt heel wat voordelen: je kunt gaandeweg al kleine verbeteringen realiseren, vermijdt een zekere druk, kunt de verwachtingen bijstellen en meten of je al dan niet op het juiste spoor zit.

Eenmaal je doelstellingen zijn vastgelegd, moet je een tijdstip kiezen om aan de verandering van je gewoontes te beginnen.

4. Creëer routine

Gewoontes veranderen is een hele uitdaging. De prioriteit is om de nieuwe gewoonte om te vormen tot een routine.

Daarvoor kun je bijvoorbeeld alarmsignalen instellen, of ze in je agenda noteren als geheugensteun. Het komt erop aan dat de nieuwe gewoonte voor zover mogelijk deel gaat uitmaken van je dagelijkse leven zodat het een automatisme wordt. 

5. Wees geduldig en hou vol

Twee belangrijke aspecten bij het veranderen van gewoontes zijn geduld en volharding. 

  • Geduld omdat er natuurlijk hindernissen zullen opduiken en het tijd zal vragen. We moeten beseffen dat ons brein nieuwe gewoontes niet zomaar aanvaardt (zie ook punt 6).
  • Volharding, want anders zijn veranderingen onmogelijk. Dat is immers de impuls die je ertoe aanzet om door te zetten. 

Heb je het even moeilijk en wil je opgeven? Denk dan aan de voordelen die de verandering je op middellange termijn zal opleveren.

6. Let op met je innerlijke stem

Onze geest kan ons parten spelen, vooral tijdens een veranderingsproces. Het is van essentieel belang waakzaam te zijn voor gedachten die opduiken wanneer de vermoeidheid toeslaat

Ons brein is getraind om excuses te zoeken en zich aan de routine te houden, en het kan heel sluw uit de hoek komen om te laten geloven dat de nieuwe gewoontes niet echt nodig zijn en zo alles te saboteren.

Het is belangrijk te weten dat excuses zullen opduiken. Het zijn slechts gedachten, geen absolute waarheden. Je moet ze dus in vraag stellen, vooral wanneer ze zich toespitsen op negatieve aspecten of de verandering van gewoontes als onmogelijk bestempelen. 

7. Denk aan een back-upplan

Hoewel je onmogelijk alles onder controle kunt hebben, is het wel mogelijk rekening te houden met wat errond gebeurt. Er zullen zich vast onvoorziene gebeurtenissen voordoen die je op een of andere manier verplichten je doelstellingen bij te sturen. 

Je kunt zorgen voor een back-upplan voor wanneer het niet loopt zoals gepland. Misschien moet je wat je wou doen met betrekking tot de nieuwe gewoonte uitstellen of het anders aanpakken.

In dat opzicht mag je niet vergeten dat flexibiliteit een van de sleutels voor verandering is

8. Meet je resultaten

Tot slot moet je tijdens het proces de resultaten meten op basis van de vastgestelde doelstellingen. Ga na of je nog op het juiste spoor zit, of er resultaten zijn en of de acties die je je voornam al echt terug te vinden zijn in je routine.

Als alles goed loopt, zal die nieuwe gewoonte eigenlijk heel makkelijk deel gaan uitmaken van je levensfilosofie, omdat ze past bij je waarden en een automatisme is geworden.

Gewoontes veranderen is geen gemakkelijk proces, maar het kán! Het is een opdracht die bewustwording, inspanningen en veel inzet vraagt. Er komen onvermijdelijk moeilijke momenten, maar eens het doel bereikt is, zal de voldoening des te groter zijn.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.