Blog

Het belang van een goede nachtrust

Slaapkwaliteit is belangrijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Goed slapen geeft ons de nodige energie om elke dag te starten.

Een van de belangrijkste functies van slaap is dat het bijdraagt tot de regeling van de lichaamstemperatuur, door te functioneren als een thermostaat die het lichaam op elk ogenblik op de gepaste temperatuur houdt, afhankelijk van de activiteiten die erin plaatsvinden om de metabolische, hormonale en andere processen mogelijk te maken. Zonder die belangrijke thermostaat zou het lichaam niet overleven.
 

Aandoeningen als gevolg van slaapgebrek

Naarmate we minder uren slapen, merken we dat we slechter gaan functioneren. Slecht slapen of lang wakker liggen tast ons intellectueel rendement aan en leidt tot ernstige concentratie-, geheugen- of redeneerproblemen.

Wie slecht uitgerust is, loopt meer risico om psychische stoornissen te ontwikkelen, met stemmingswisselingen, angstgevoelens en prikkelbaarheid tot gevolg. Ernstig slaaptekort kan ook leiden tot hallucinaties, neurologische afwijkingen en epilepsieaanvallen.
 

Slaapgebrek en hartaandoeningen

 

Uit steeds meer studies blijkt dat personen die weinig slapen dubbel zoveel kans lopen om te overlijden aan een hartaandoening, want slaapgebrek is gelinkt aan een verhoogde bloeddruk die op zijn beurt het risico op een hartaanval en een cardiovasculair accident (CVA) doet toenemen.

Onze hedendaagse levensstijl doet velen inboeten aan uren slaap ten koste van hun gezondheid, maar het hoort nu eenmaal bij de tijdsgeest: werken, hobby’s, het gezin en nog zoveel meer vreten aan onze nachtrust.
 

Gevolgen van slaaptekort

Volgens experts is minimaal 7 uren slaap nodig om effectief uit te rusten en het lichaam te laten recupereren van de dagelijkse activiteiten. Vergeet ook niet dat bij het sporten rust even belangrijk is als het trainen zelf, en dat fysieke inspanning niet goed wordt verwerkt zonder een degelijke rustpauze voor recuperatie en overcompensatie.

Slaaptekort wordt gelinkt aan hormonale disbalansen die onder meer obesitas, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen in de hand werken. Het komt erop neer dat slaaptekort of slapeloosheid gedurende langere periodes leidt tot disfuncties in onze hersenen, die blijven voortduren zelfs als we die uren slaap 'inhalen’.

Onvoldoende rust beïnvloedt bovendien onze reflexen, wat dan weer leidt tot auto-ongevallen, ongevallen op het werk en thuis.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.