25 aug 2021

Wie betaalt het revalidatiecentrum na een ziekenhuisopname?

Na een ziekenhuisopname kan het zijn dat je een paar dagen in een revalidatiecentrum moet doorbrengen. Hoe worden deze kosten gedekt?

In een revalidatiecentrum kunnen mensen verblijven die uit het ziekenhuis ontslagen zijn, maar nog niet zelfstandig genoeg zijn om naar huis te gaan. Ze krijgen hier dan medische zorg toegediend. In deze instellingen, die geen ziekenhuizen zijn, worden de verblijfskosten onder bepaalde voorwaarden door je hospitalisatieverzekering gedekt.  
 

Revalidatiecentra: zorg- en verblijfskosten

Na tussenkomst van je ziekenfonds komt je hospitalisatieverzekering in deze zorg- en verblijfskosten tussen – net zoals dat het geval is voor de kosten van je ziekenhuisverblijf.

Zorgkosten

In een revalidatiecentrum worden de medische prestaties (raadplegingen, kinesitherapie, geneesmiddelen, ...), na tussenkomst van het ziekenfonds, gedekt door je hospitalisatieverzekering, en dit tijdens de contractueel voorziene pre- en posthospitalisatieperiode.

De duur van deze pre-/posthospitalisatieperiode, die uitdrukkelijk in je contract vermeld wordt, loopt van 30 of 60 dagen voor de ziekenhuisopname tot 90, 120 of 180 dagen erna. Of je de zorgen na je ziekenhuisopname nu bij je thuis of in een revalidatiecentrum krijgt toegediend: de duur van deze posthospitalisatieperiode blijft gelijk.

Verblijfskosten

Enkel de kosten voor een verblijf in een door DKV erkend revalidatiecentrum worden gedekt door je hospitalisatieverzekering. Je bent er dus gedekt tijdens je volledige verblijf, voor zover deze de pre-/posthospitalisatieperiode niet overschrijdt.

In andere, niet door DKV erkende centra, wordt je verblijf dus niet gedekt door je hospitalisatieverzekering.

Deze centra worden door DKV erkend[1]

 • SILVA medical - Campus Scheutbos (Brussel)
 • CH Valisana - Site Valida (Brussel)
 • CH Valisana -Site Sanatia (Brussel)
 • Verpleeginrichtingen De Dennen (Malle)
 • Zorgcentrum Lemberge (Merelbeke)
 • Noorderhart - Revalidatie & MS (Pelt)
 • RevArte (Edegem)
 • Koninklijk Instituut Inkendaal (Sint-Pieters-Leeuw)
 • Koningin Elisabeth Instituut (Koksijde)
 • BZIO - revalidatiecentrum IMBO (Oostende)
 • Nationaal MS centrum (Steenokkerzeel)
 • ISoSL - Hôpital du Valdor (Luik)
 • ISoSL - Hôpital Peri (Luik)
 • SILVA medical - Site du Bois de la Pierre (Waver)
 • SILVA medical - Site de la Fôret de Soignes (Terhulpen)
 • MRS Saint-Joseph (Moresnet)
 • CHN William Lennox (Ottignies-Louvain-la-Neuve)
   

Ruime keuze aan revalidatiecentra

Een verblijf in een revalidatiecentrum kan in verschillende situaties aanbevolen worden:

 • na een chirurgische ingreep;
 • na een ongeval of bij letsels;
 • bij een (al dan niet chronische) ziekte die gepaard gaat met een fysieke of neurologische handicap;
 • in geval van chronische pijn, een aangeboren handicap, …

Er is een ruime keuze aan revalidatiecentra: je kunt ze vinden bij jou in de buurt of dicht bij het ziekenhuis waar je hebt verbleven.

Revalidatiecentra zijn over het algemeen verbonden aan een ziekenhuis en bevinden zich vaak zelfs op dezelfde plaats. Ze verschillen ook naargelang de aandoeningen die er behandeld worden. Ten slotte zijn sommige revalidatiecentra meer gespecialiseerd in volwassenenzorg, andere in kinderzorg en nog andere in de twee.

Van deze centra zijn er slechts enkele door DKV erkend. Het is dus belangrijk dat je nagaat of je revalidatiecentrum door DKV erkend is voor je je keuze maakt, aangezien je hospitalisatieverzekering niet tussenkomt in je verblijfskosten in een niet-erkend centrum.
 

Verblijf in een erkend revalidatiecentrum = gedekt zoals in het ziekenhuis

Zoals reeds vermeld, dekt je hospitalisatieverzekering enkel je verblijfskosten in een van de door DKV erkende revalidatiecentra. Dat komt omdat je verblijf in zo’n erkende instelling beschouwd wordt als een ziekenhuisopname.

Het enige verschil tussen erkende en niet-erkende revalidatiecentra zit hem dus in de verblijfskosten.

De ambulante kosten (kosten voor medische zorg of prestaties zoals consultaties, kinesitherapie, geneesmiddelen, ...) worden op dezelfde manier gedekt: ofwel binnen de pre-/posthospitalisatieperiode van je hospitalisatieverzekering, ofwel binnen je verzekering ambulante kosten.
 

In een centrum revalideren of thuis: wat is het verschil?

Het is je arts die beslist of je thuis of in een centrum moet revalideren. Je kan natuurlijk wel aangeven dat je de voorkeur geeft aan een revalidatiecentrum, vooral als je je nog niet zelfstandig genoeg voelt.

Het kan ook zijn dat je eerst in een centrum en daarna thuis moet revalideren. In dit geval varieert de dekking van de kosten van je thuisrevalidatie, na je verblijf in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum:

 • Valt je thuisrevalidatie binnen de contractueel voorziene posthospitalisatieperiode? Dan komt je hospitalisatieverzekering tussen in je zorgkosten.
 • Valt ze buiten deze periode? Dan worden je zorgkosten enkel gedekt als je over een verzekering ambulante kosten beschikt.

Het is duidelijk dat een verzekering ambulante kosten, aanvullend op je hospitalisatieverzekering, voor heel wat gemoedsrust kan zorgen. Want, thuis of in een centrum: een revalidatie kan soms maanden duren.

Daarnaast kan het ook interessant zijn om een zorgverzekering af te sluiten, als je denkt dat je op een bepaald moment tijdens je herstel dagelijkse hulp nodig zult hebben.

 

Bepaal je behoeften op DKV InsureMe of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon en ontdek zo de hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante kosten die het best bij jou past.
 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 


[1] Deze lijst dateert van 2021. Wijzigingen zijn mogelijk.