Kan ik mijn collectieve hospitalisatieverzekering in een individuele verzekering omzetten?

Is het einde van je carrière in zicht? Niet getreurd!

Kan ik mijn collectieve hospitalisatieverzekering in een individuele verzekering omzetten?

Absoluut. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd.

Als je je collectieve ziekteverzekering verliest door uitdiensttreding, echtscheiding, vertrek uit de ouderlijke woonst, ontslag of pensioen, hebben jij en ook de inwonende gezinsleden die aangesloten zijn bij je collectieve ziekteverzekering het recht om deze individueel - geheel of gedeeltelijk - verder te zetten.

Je werkgever moet je binnen de maand na beëindiging van je vertrek inlichten dat je de verzekering individueel kun voortzetten. Als je ten minste twee jaar zonder onderbreking van de collectieve verzekering hebt genoten, vermijd je medische formaliteiten en een nieuwe wachttijd.

Voorwaarden zijn wel dat je gedurende twee jaar ononderbroken bij een collectieve hospitalisatieverzekering aangesloten geweest bent en je DKV hebt ingelicht van je wens om naar een individuele verzekering over te stappen.

 

De individuele polis biedt waarborgen die gelijkaardig zijn (niet noodzakelijk identiek) aan de collectieve ziekteverzekering. De volgende elementen worden overgenomen uit het collectieve contract:

  • De kamerkeuze;
  • De terugbetalingsformule;
  • De waarborgen pre- en posthospitalisatie;
  • Zware ziekten (indien voorzien in het collectieve contract).