Pregnant woman

Blog

Waar kun je bevallen en wat wordt er terugbetaald?

Vandaag de dag kunnen toekomstige mama’s kiezen waar ze willen bevallen: in het ziekenhuis, thuis of in een geboortehuis. Hier lees je alles over de plus- en minpunten, en over de terugbetaling. 

Zwanger zijn betekent ook: beslissen waar je wil bevallen. En hoewel in België de meeste vrouwen in het ziekenhuis bevallen, zijn er meer opties dan ooit tevoren. De eerste vraag die je je dus moet stellen is: waar wil ik bevallen? 

In het ziekenhuis, thuis of in een geboortehuis: wat zijn de voor- en nadelen? Wat dekt mijn hospitalisatieverzekering wanneer ik niet in een ziekenhuis beval? Je vindt in dit artikel de antwoorden op al je vragen, zodat je in alle rust kunt kiezen voor de optie waar jij je het best bij voelt. 

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het ziekenhuis biedt heel wat voordelen: het is veilig, er is medische ondersteuning en, indien nodig, gespecialiseerde zorg. De meeste mama’s in spe kiezen dan ook voor deze optie.   Afhankelijk van hoe je zwangerschap verloopt, kan je gynaecoloog je ook sterk aanraden om in het ziekenhuis te bevallen. Dit kan het geval zijn als je:

  • Een risicovolle zwangerschap hebt: zwangerschapsdiabetes, hoge bloeddruk, gezondheidsproblemen, voorgeschiedenis van keizersnede of vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging of bloedingen;

  • Zwanger bent van een tweeling, drieling, ...;

  • Graag een epidurale wil. 

De belangrijkste voordelen van bevallen in het ziekenhuis:

  • Er is medische noodhulp, inclusief chirurgie indien nodig;

  • De medische apparatuur en faciliteiten zijn ontworpen om bevallen makkelijker te maken;

  • Je kan, indien het nodig is en je dat wenst, een epidurale krijgen;

  • Het is veiliger in geval van complicaties of noodgevallen.  

Steeds meer ziekenhuizen creëren een minder klinische omgeving binnen hun faciliteiten om het comfort van de patiënt te verbeteren, of het nu tijdens de zwangerschap of de bevalling is. 

Hoe zit het met de terugbetaling?

Bij DKV zijn de regels voor een bevalling hetzelfde als voor elke andere ziekenhuisopname. Of het nu gaat om een consultatie bij een gynaecoloog of pre- of postnatale kinesitherapie (in de pre- of posthospitalisatieperiode) of om je verblijf op de materniteit: deze kosten worden volledig gedekt door onze hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Essential, DKV Hospi Comfort en DKV Hospi Premium +. 

Daarnaast is er ook een terugbetaling van kraamzorg/-hulp (postnatale zorgen die thuis verstrekt worden aan de moeder, de pasgeborene en het gezin door een erkende Belgische zorgverstrekker (kraamzorginstelling)).

Wacht niet tot het zover is

Let op: wachten met het afsluiten van een hospitalisatieverzekering tot je zwanger bent, betekent dat je het risico loopt dat je niet gedekt bent voor je zwangerschap en voor de bevalling. Sluit dus een hospitalisatieverzekering af voor je zwanger bent

Thuis bevallen

Je eigen, vertrouwde omgeving; het verlangen om je baby te verwelkomen bij jullie thuis, omringd door wie je liefhebt, ... Thuis bevallen spreekt steeds meer koppels aan die niet in een ziekenhuisomgeving willen bevallen. Toch is in België nog geen 1% van de geboortes[1] thuisbevallingen.

In België is thuis bevallen wettelijk toegestaan en geregeld. Thuisbevallingen worden begeleid door gespecialiseerde vroedvrouwen, die opgeleid zijn om kraamzorg te verstrekken en thuisbevallingen te begeleiden. 

Een thuisbevalling moet aan bepaalde criteria voldoen[2]. Zo moet de zwangerschap normaal verlopen en mag ze niet risicivol zijn (de mama moet in goede gezondheid verkeren) en er mogen geen medische contra-indicaties zijn zoals de geboorte van een tweeling, stuitligging, hartproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, ... Deze criteria worden niet door de wet vastgelegd. Het is de verloskundige die deze bepaalt, gebaseerd op zijn/haar eigen kunnen en beperkingen. 

Bevallen in een geboortehuis

Een geboortehuis wordt uitsluitend gerund door vroedvrouwen en maakt geen deel uit van een ziekenhuis. Vrouwen worden er voor, tijdens en na de bevalling opgevolgd. Geboortehuizen bevinden zich meestal in de buurt van een ziekenhuis, zodat ze in geval van nood gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Bevallen in een geboortehuis is intiemer en oogt minder klinisch dan een ziekenhuisbevalling. 

Hoe zit het met de terugbetaling?

Bij DKV worden thuisbevallingen en bevallingen in een geboortehuis op dezelfde manier terugbetaald als ziekenhuisbevallingen, in die zin dat de bijbehorende medische kosten (consultaties bij een gynaecoloog, pre- en postnatale kinesitherapie, etc. - als die binnen de pre- of posthospitalisatieperiode vallen) worden vergoed. Let wel: niet-medische kosten (bv. transportkosten van de vroedvrouw, wachtvergoeding, administratiekosten, enz.) worden niet terugbetaald, noch voor thuisbevallingen, noch voor bevallingen in een geboortehuis; en voor die laatste worden ook de verblijfskosten niet terugbetaald. 
Daarnaast is er ook een terugbetaling van kraamzorg/-hulp (postnatale zorgen die thuis verstrekt worden aan de moeder, de pasgeborene en het gezin door een erkende Belgische zorgverstrekker (kraamzorginstelling)).

Als mijn pasgeborene na de bevalling in het ziekenhuis moet worden opgenomen: wordt hij/zij dan automatisch gedekt?

Vroeggeboorte, laag geboortegewicht, complicaties tijdens de bevalling, een infectie, ... Helaas zijn er veel redenen waarom pasgeboren baby's in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, ondanks het feit dat de zorg voor hen hier in België erg goed is.  

Wees gerust: onze hospitalisatieverzekeringen houden rekening met dit soort situaties en dekken ook je baby. Om hen toe te voegen aan jouw hospitalisatieverzekering of die van je partner heb je vanaf de geboortedatum 60 dagen tijd, en dit met terugwerkende kracht. 

Alle eventuele hospitalisatiekosten van je baby worden dus gedekt als je je binnen de 60 dagen na de geboorte je baby aansluit. 

Beval zoals je wil, in alle veiligheid

Dankzij de medische vooruitgang en de vele innovatieve oplossingen kan je tegenwoordig quasi bevallen zoals je wil. In het ziekenhuis, thuis of in een geboortehuis: je bent vrij om te kiezen waar je wilt bevallen - zolang die keuze voldoet aan jouw medische behoeften en die van je baby, zoals geadviseerd door je arts. 

Hou er bij het nemen van je beslissing wel rekening mee dat de medische dekking van plaats tot plaats verschilt. Bij DKV begeleiden we je graag door deze belangrijke fase in je leven.

Ik analyseer mijn behoeften

Weet je niet goed welke DKV-hospitalisatieverzekering het best bij je past? Geen zorgen, wij helpen je!

Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV. De beste zorgen. Levenslang.  

Een geboorte is een emotionele en intense ervaring. Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je geruststellen, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Zorg dragen voor jezelf en voor je kind, dat is jouw gezondheid en die van je kind zo lang en optimaal mogelijk beschermen. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van de DKV-producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten: tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71.