Blog

Je gezondheidsverzekering behouden bij verlaten werkgever

 

Wat gebeurt er wanneer je arbeidsovereenkomst ten einde loopt en je werkgever je een of meerdere gezondheidsverzekeringen aanbood? Goed nieuws: je kunt individueel verzekerd blijven! Ontdek hier hoe dat precies in elkaar zit.

 

Het einde van je arbeidsovereenkomst betekent niet dat je de voordelen van je hospitalisatie-, tandverzekering of verzekering ambulante zorgen verliest. Je kunt deze gelukkig verderzetten.


 

Filmbestand

Het voortzetten van je gezondheidsverzekering, een verworven recht

Eerst en vooral moet je weten dat je werkgever je moet informeren over je recht om deze verzekering om te zetten in een gelijkaardige individuele polis, en dit moet hij doen binnen de dertig dagen nadat je het voordeel van de collectieve verzekering verloren hebt. Deze wettelijke verplichting is bepaald door de wet Verwilghen.

Deze voortzetting is voorzien, ongeacht de reden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met je werkgever. Dit is dus zowel het geval als je met pensioen gaat, ontslagen wordt of zelf ontslag neemt.
 

5 voorwaarden om je gezondheidsverzekering te kunnen verderzetten

Wil je je gezondheidsverzekering zonder onderbreking voortzetten? Dat kan. Door voor voortzetting te kiezen, vermijd je de wachttijd en de medische vragenlijst. Je moet wel aan deze 5 voorwaarden voldoen:

 1. Je bent onafgebroken aangesloten geweest bij een gezondheidsverzekering (afgesloten bij een verzekeraar) gedurende de twee jaar voor het einde van je collectieve gezondheidsverzekering(en);
 2. Je brengt DKV op de hoogte van je wens om je collectieve verzekering(en) op individuele basis voort te zetten;
 3. je onderneemt de nodige stappen om dit binnen de 105 dagen na het einde van de collectieve verzekering(en) in orde te brengen;
 4. je aanvaardt de nieuwe verzekeringsovereenkomst van DKV binnen de dertig dagen nadat je deze ontvangen hebt;
 5. je betaalt de premie voor de nieuwe polis.

Als niet aan deze 5 voorwaarden voldaan wordt, dan zal je gezondheidsverzekering niet automatisch worden voortgezet en ben je ook niet langer gedekt.
 

De voordelen van voortzetting

Het is in je eigen belang om de verzekering van je ex-werkgever over te zetten in een individuele verzekering. Vooral als je al vele jaren gedekt bent. Door een collectieve verzekering op individuele basis verder te zetten, vermijd je:

 • een eventuele wachttijd;
 • de medische vragenlijst, wat betekent dat je geen risico loopt op eventuele uitsluitingen of een bijpremie:
  • Je hoeft geen bijpremie te betalen als je tijdens je dekking bij je werkgever een ziekte hebt opgelopen of als je gezondheid verslechterd is; 
  • Je riskeert geen uitsluiting voor bepaalde aandoeningen als een van die aandoeningen zich heeft voorgedaan tijdens je dekking bij je werkgever.

Bovendien kan je de voortzetting van je verzekering ook aanvragen voor je gezinsleden die aangesloten waren in de collectieve verzekering. 

Als je je collectieve verzekering op individuele basis voortzet, zijn de waarborgen gelijkaardig, maar niet noodzakelijk identiek. De volgende elementen worden overgenomen uit het collectieve contract:

 • de kamerkeuze;
 • de terugbetalingsformule,
 • de waarborgen pre- en posthospitalisatie (en dan voornamelijk de periode) ;
 • zware ziekten (indien ze voorzien waren in je groepspolis). 

Lees aandachtig je nieuwe polis om te weten hoe dit precies in mekaar zit. Heb je nog vragen? Vraag advies bij een van onze verzekeringstussenpersonen of rechtstreeks bij DKV.
 

Einde van de arbeidsovereenkomst, begin van het individueel verzekeringscontract

Het feit dat je je werkgever verlaat, betekent niet dat je niks te zeggen hebt over je dekking! Deze zaken kun je wijzigen, als je dat nodig acht:

 • bepaalde vrijstellingen toevoegen of schrappen;
 • slechts een deel van de verzekeringen voortzetten, indien je recht had op een volledig pakket (hospitalisatie en/of ambulante kosten en/of tandzorg);
 • een familielid toevoegen of schrappen.

Vind je een andere job waarbij je onder meer een DKV-gezondheidsverzekering krijgt aangeboden? Als je denkt dat je individuele verzekeringen dezelfde behoeften dekken, dan kun je je individuele verzekering 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldatum opzeggen en overstappen op de verzekering van je nieuwe werkgever.
 

Je werkgever of een van onze verzekeringstussenpersonen kan je vertellen wat er precies gedekt was in jouw collectieve verzekering. Zo kun je de formule kiezen die het best bij jou past. Wil je nagaan of jouw verzekeringen nog aan jouw behoeften beantwoorden? Doe een online behoefteanalyse op DKV InsureMe of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon.