Blog

Tips om voluit van je vakantie te genieten

We fantaseren voluit over de vakantie waar we zo naar uitkijken, maar die verloopt niet altijd zoals gepland.

Daarom enkele tips voor een echt geslaagde vakantie:

 • Gebruik de eerste vakantiedagen om je voor te bereiden en aan te passen aan het nieuwe ritme en de vakantiesfeer.
 • Verplicht jezelf niet om te genieten, want dat is meestal niet de beste manier om erin te slagen.
 • Zet jezelf niet onder druk om bepaalde dagelijkse werkgelateerde conflicten, problemen of zorgen te vergeten, want dat kan net voor meer spanning zorgen.
 • Probeer werkgelateerde zaken enkele dagen voor de vakantie af te handelen zodat je tijdens de vakantie niet wordt gestoord voor lopende zaken.
 • Geef de voorkeur aan ontspannende activiteiten en geniet! Wees wat soepeler in regels en uren, met respect voor de levensstijl en behoeften van de anderen. Zijn er ergernissen of spanningen tussen je reisgezellen? Praat erover en probeer tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden.
 • Houd er rekening mee dat zelfs op vakantie enkele verplichtingen onvermijdelijk blijven, zoals huishoudelijke taken, koken, op de kinderen letten, enz. Die kun je beter gelijk verdelen onder het hele gezelschap.
 • Maak een planning van de uitgaven en werk een voorstel uit zodat je tijdens de vakantie niet de hele tijd moet zitten rekenen. Tip: gebruik hiervoor één van de vele handige apps die tegenwoordig beschikbaar zijn. 
 • Leg, in de mate van het mogelijke, gsm’s en tablets opzij of beperk de tijd die je ze gebruikt.
 • Probeer leuke plannen uit te voeren, een sociaal leven te leiden en leuke activiteiten te doen waarvoor je in het jaar geen tijd hebt en waarmee je kunt deconnecteren. Let er wel op dat je niet te veel activiteiten plant en je dagen niet overvol zitten.
 • Aandacht voor en voluit genieten van kleine leuke dingen in het nu, bijvoorbeeld een mooi landschap, een zonsondergang, een roman lezen, een heerlijke maaltijd, enz.
 • Houd een marge voor onvoorziene activiteiten, verrassingen en zelfs voor verveling.
 • Vermijd te hooggespannen verwachtingen of een te strikt beeld van hoe je vakantie gaat verlopen, en laat volop ruimte voor optimisme en zin voor humor.

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.