Blog

Terugbetaling van het jaarlijkse tandartsbezoek: regelmaat loont

Je tanden goed onderhouden is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat je gebit zijn verschillende functionele, fonetische en esthetische rollen kan vervullen. Dit vereist niet alleen een goede dagelijkse hygiëne, maar ook een jaarlijks bezoek aan de tandarts om te genieten van de juiste zorgen en om ervoor te zorgen dat je gebit zo lang mogelijk in optimale staat blijft. De schoonheid en gezondheid van een glimlach, dat is iets wat je je leven lang moet onderhouden. Ons gebit wordt echter nog te vaak verwaarloosd.

Dit is waar het mondzorgtraject om de hoek komt kijken, een preventieve tandheelkundige maatregel die je gebit levenslang beschermt en je recht geeft op een betere terugbetaling van je tandartskosten. Hoe? Door minstens één keer per jaar op controle te gaan bij de tandarts.

Het jaarlijkse tandartsbezoek, een essentiële check-up

Wist je dat een derde van de Belgische bevolking (32,3%)[1] niet naar de tandarts gaat voor een jaarlijkse controle? Toch is het jaarlijkse tandartsbezoek onze beste bondgenoot, zowel voor onze mondhygiëne als voor onze algemene gezondheid. De jaarlijkse controle dient zowel om tandheelkundige problemen te genezen als te voorkomen. De meest voorkomende problemen zijn gaatjes, tandplak, tandvlees- en parodontale aandoeningen.

Nog een veelzeggend cijfer: volgens de DKV-barometer die in 2018 werd uitgevoerd, is 30% van de bevolking niet op de hoogte van de voordelen van een tandverzekering. En slechts zo’n 10% van de Belgen is gedekt voor de terugbetaling van tandheelkundige kosten. Ter vergelijking: 82% van de Belgen heeft een aanvullende hospitalisatieverzekering. Verrassend, toch? Een deel van de verklaring ligt in de angst voor hoge tandartskosten. Naar de tandarts gaan wordt ook vaak als een opdracht ervaren. Regelmatige controle betekent echter gemoedsrust op de lange termijn... en beter terugbetaalde tandzorg.

Je jaarlijks bezoek terugbetaald dankzij het mondzorgtraject

Het mondzorgtraject[2] is een preventieve tandheelkundige maatregel die voorzien wordt door de wettelijke ziekteverzekering. Het doel? De mondhygiëne van de Belgen verbeteren door zoveel mogelijk mensen aan te moedigen jaarlijks naar de tandarts op controle te gaan. In dat geval is er een hogere terugbetaling voor tandzorg. Het principe is eenvoudig: wie het jaar voordien bij de tandarts is geweest, krijgt meer terugbetaald dan wie niet is geweest. Het mondzorgtraject is dus dubbel voordelig: lief voor je gebit én je portemonnee.

Hoe kun je genieten van de terugbetaling van je jaarlijkse tandartsbezoek? Dit gebeurt automatisch bij iedereen ouder dan 18 jaar. Je ziekenfonds of aanvullende tandverzekering berekent het bedrag van de terugbetaling rechtstreeks op basis van de terugbetalingen van het jaar ervoor.

Voor volwassenen wordt doorgaans één tandartsbezoek per jaar aangeraden, en voor kinderen twee. Zo kan de tandarts mogelijke tandproblemen op tijd detecteren en behandelen, en kunnen dure behandelingen vermeden worden. Is er echter sprake van (een risico op) cariës of tandvleesontsteking? Dan kun je best meer aandacht besteden aan je tandzorg en vaker op controle gaan.

Hoeveel betaal je als je niet jaarlijks op controle gaat?

Twijfel je nog om jaarlijks naar de tandarts te gaan? Deze voorbeelden spreken voor zich[3]:

  • voor röntgenfoto's die als ereloonsupplement worden aangerekend, worden de tandkosten ten laste van de patiënt met 1,5 vermenigvuldigd;
  • voor prothesen, vullingen en tandextracties, worden de kosten verdubbeld[4];
  • voor een uitneembare prothese stijgt het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen met € 40,50.

Wat dekt het mondzorgtraject precies?

In het kader van het mondzorgtraject geldt de terugbetaling van het jaarlijkse tandheelkundige bezoek voor alle basistandzorg, met uitzondering van[5]

  • tandheelkundige raadplegingen;
  • preventieve tandzorg (behalve het verwijderen van tandsteen, waarvan 50% wordt terugbetaald als je in het jaar ervoor geen medische zorgen hebt gehad);
  • orthodontie;
  • parodontologie;
  • tandheelkundige röntgenfoto's en prestaties die worden beschouwd als ereloonsupplementen voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

Voor elke dienst die in het kader van bovenvermelde tandzorg wordt verleend, blijft een deel van de kosten voor rekening van de patiënt (eigen bijdrage), ongeacht of hij of zij de tandarts al dan niet regelmatig bezoekt.

Een tandverzekering voor een ruimere terugbetaling

Ga je jaarlijks naar de tandarts om problemen te voorkomen, tandsteen te laten verwijderen, te genieten van de terugbetaling van je basis tandkosten? Dat is goed. Maar naast je jaarlijkse controles kan er ook mondzorg nodig zijn die niet wordt vergoed door de wettelijke ziekteverzekering. En deze kosten kunnen snel hoog oplopen! Dit is bijvoorbeeld het geval voor het plaatsen van prothesen, bruggen, kronen en implantaten.

Denk je dat dit niet van jou op toepassing is, dat je nooit problemen hebt met je gebit? Let op, want met het ouder worden stijgt de kans dat je dergelijke dure behandeling moet ondergaan. Afwachten is dus niet de beste strategie.

Daarom is het een goed idee om voor je gemoedsrust zo snel mogelijk een aanvullende tandverzekering af te sluiten. Met de tandverzekeringen van DKV, bestaande uit drie verschillende producten, kun je genieten van verschillende terugbetalingen voor je tandkosten. En het goede nieuws is dat je met DKV InsureMe in nog geen 5 minuten online je tandverzekering kan afsluiten.

 

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 47% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt. Dit betekent dat meer dan de helft van de kosten ten laste van de patiënt blijft. Het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat door de privésector moet worden gefinancierd[6], wordt op 1,1 miljard euro geschat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.