Blog

Reconstructieve en esthetische chirurgie: wat wordt er gedekt?

 

Reconstructieve en esthetische chirurgie hebben niet hetzelfde doel. Bovendien is er een verschil in dekking door de hospitalisatieverzekering.

 

Reconstructieve chirurgie maakt het lichaam terug intact na een aangeboren afwijking, ongeval of chirurgische ingreep, en wordt gedekt door je hospitalisatieverzekering. 

 

Bij esthetische chirurgie, die als doel heeft het uiterlijk te verbeteren, is dit niet het geval. We lichten dit hierna verder toe.

Filmbestand

Is er een duidelijke grens tussen reconstructieve, esthetische en plastische chirurgie?

Plastische chirurgie is eigenlijk een generieke term die de twee soorten chirurgie omvat: reconstructieve en esthetische.

Deze twee soorten chirurgie hebben betrekking op het volledige menselijke lichaam. De gebruikte technieken zijn gelijkaardig, maar de reden van de ingreep verschilt.

  • Reconstructieve chirurgie maakt het lichaam terug intact na een ongeval, een borstamputatie of een geboorteafwijking;
  • Esthetische chirurgie daarentegen heeft als doel het lichaam mooier te maken. Het gaat dus om een ingreep waar de patiënt zelf voor heeft gekozen.

Aangezien de reden van de ingreep verschilt, zal ook de tussenkomst in de kosten anders zijn.

Wanneer het over reconstructieve chirurgie gaat, wordt vaak borstreconstructie als voorbeeld genomen. Dit is inderdaad een veelvoorkomende reconstructieve chirurgische ingreep aangezien één vrouw op negen het risico loopt borstkanker te krijgen.

 

Reconstructieve chirurgie: terugbetaling dankzij de hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante zorgen

Reconstructieve chirurgie wordt meestal toegepast na een ongeval of ziekte, en daardoor wordt er vaak tussengekomen in de kosten. In de eerste plaats door de sociale zekerheid, maar je hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante zorgen kan hier ook in tussenkomen.

Als je een dergelijke ingreep moet ondergaan, dan worden de pre- en posthospitalisatiekosten en de prothesen ook gedekt door je verzekering.  

Tussen het RIZIV en bepaalde ziekenhuizen is een overeenkomst gesloten voor een meer consequente vergoeding van een borstreconstructie, onder bepaalde voorwaarden. Het loont de moeite om je hierover te laten informeren.

Marie* is 45 jaar oud en tijdens haar laatste mammografie heeft haar gynaecoloog een beginnende borstkanker ontdekt. Daarom moest ze geopereerd worden en een borstreconstructie ondergaan. De operatie is heel goed verlopen en na 6 nachten in een eenpersoonskamer kon ze naar huis.

Dankzij haar DKV-hospitalisatieverzekering  betaalde Marie slechts € 159,76 (een persoonlijke bijdrage van € 151,76 voor de eenpersoonskamer en € 8 aan overige kosten die niet door DKV worden gedekt) in plaats van de € 7.333 die door het ziekenhuis in rekening werden gebracht.

 

Esthetische chirurgie: een persoonlijke keuze die niet wordt vergoed

Esthetische chirurgie wordt niet uitgevoerd omwille van een ziekte noch omwille van de gevolgen ervan. Het gaat om ingrepen die sporen van veroudering of een zwangerschap verbergen, of andere uiterlijke kenmerken - die geen verband houden met een ziekte - corrigeren.

Esthetische chirurgie heeft als doel het welzijn van iemand te verbeteren doordat die persoon beter in zijn vel gaat zitten. 

Deze ingrepen worden als ethetisch beschouwd:

  • facelift;
  • liposuctie;
  • lasertherapie voor het verminderen van rimpels of pigmentvlekken.

Goed om te weten: aangezien deze ingrepen als niet-essentieel worden beschouwd, komt de sociale zekerheid hier niet in tussen. De kosten van dit soort chirurgie worden dus niet gedekt door je hospitalisatieverzekering of verzekering ambulante zorgen.
 

Moet je reconstructieve chirurgie ondergaan? DKV komt tussen via de verzekering ambulante zorgen en/of de hospitalisatieverzekering.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

*schuilnaam

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.