Blog

Mentaal welzijn: terugbetaling psycholoog

Wist je dat sessies bij een psycholoog of psychiater terugbetaald kunnen worden? Ontdek de verzekeringen ambulante zorgen, essentieel voor je mentale gezondheid.

Het is niet goed gesteld met de mentale gezondheid van de Belgen, en velen lijden aan psychische problemen. Niet iedereen volgt echter psychotherapie, vooral omwille van financiële redenen. Kiezen voor een aanvullende gezondheidsverzekering kan hierbij helpen. Ontdek waarom een goede verzekering ambulante zorgen essentieel is voor je mentaal welzijn en financieel comfort.

Terugbetaling van je sessies bij de psycholoog of psychiater: waarom is dat belangrijk?

De vraag naar de terugbetaling van de psycholoog kan zich op elk moment in je leven voordoen. We vergeten doorgaans dat gezondheid over meer gaat dan enkel fysiek gezond zijn en dat we ook zorg moeten dragen voor onze mentale gezondheid.

Die laatste is een fragiele combinatie van interne en externe factoren. Stress, angst, een onaangepaste levensstijl: het zijn allemaal zaken die onze mentale gezondheid in het gevaar kunnen brengen. Volgens het RIZIV zijn psychische stoornissen zelfs een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid[1] .

En toch… 1 op 5 Belgen verklaart dat ze zich geen psycholoog kunnen veroorloven[2]. Er zijn echter verschillende manieren om psychotherapie vergoed te krijgen

Enkele cijfers over het mentaal welzijn van de Belgen

 • 1 op 4 Belgen meldt geestelijke gezondheidsproblemen en volgens de voorspellingen zal in België 1 op 3 mensen in zijn/haar leven tegen psychische problemen aanlopen.
 • Een derde van de bevolking klaagt over psychisch ongemak, waarvan 20% depressief is.
 • Kinderen en tieners (2-18 jaar) worden niet gespaard: 1 op de 10 lijdt aan emotionele problemen[3].

Een goede mentale gezondheid: wat is dat juist?

Voor we dieper ingaan op de terugbetaling van psychotherapie bekijken we eerst even wat nu precies de definitie is van mentale gezondheid, want het is een term die voor discussie vatbaar is. Bovendien herinnert de WHO ons eraan dat "mentale gezondheid meer is dan de afwezigheid van psychische stoornissen[4]".

Mentaal gezond zijn, wil in de eerste plaats zeggen dat je je in het algemeen goed voelt, zowel mentaal als emotioneel. Het houdt in dat je het leven met al zijn uitdagingen het hoofd kan bieden en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven.

Goed om te weten: ons mentaal welzijn wordt door vele factoren beïnvloed. Het gaat om sociale, psychologische en zelfs biologische (erfelijke) determinanten. Het is dus belangrijk om zorg te dragen voor jezelf. 

Wanneer moet je naar een psycholoog of psychiater?

Denk je dat je een psycholoog of psychiater moet raadplegen? Denk eraan dat je mentale gezondheid varieert, het is geen statisch gegeven. Daarom is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een periode van tijdelijke neerslachtigheid en een diepere, blijvende stoornis. Dit verschil kan ook een invloed hebben op de terugbetaling van psychotherapie door het ziekenfonds.

Als je een moeilijke tijd doormaakt, kun je proberen om zelf actie te ondernemen en iets te veranderen. Zo kun je bijvoorbeeld een mental health app downloaden. Of je kunt je gewoontes proberen te veranderen om een nieuw evenwicht te creëren. Ook sport, en dan bij voorkeur in de buitenlucht, mag niet ontbreken in je actieplan!   

Wacht in elk geval niet te lang om professionele hulp te zoeken, als je voelt dat je er zelf niet uit geraakt. Praat eventueel eerst met je huisarts vooraleer je psychotherapie overweegt.

Alarmsignalen die je niet mag negeren

 • Je begint een eetstoornis te ontwikkelen.
 • Je bent niet meer in staat om je dagelijkse taken uit te voeren.
 • Je vertoont agressief gedrag tegenover jezelf of anderen.
 • Je hebt meer de neiging om je af te zonderen.
 • Je denkt aan zelfmoord.

Terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg: wat dekt de wettelijke ziekteverzekering?

Als je geestelijke gezondheidszorg nodig hebt, weet dan dat de wettelijke ziekteverzekering hierin gedeeltelijk of volledig tussenkomt. Het soort zorg dat gedekt wordt, hangt af van je specifieke behoeften[5]:

 • psychologische zorg gericht op het behouden of herstellen van het algemeen mentaal welzijn of het behandelen van een ernstig psychisch probleem - bijvoorbeeld voor mensen die in behandeling zijn bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog;
 • verzorging van mentale en neurologische stoornissen zoals epilepsie, eetstoornissen, de ziekte van Huntington, multiple sclerose, enz.;
 • psychiatrische zorg voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, verstrekt in een ziekenhuis of psychiatrische afdeling;
 • verzorging in het kader van beschut wonen (IBW), waarin mensen worden opgevangen die het omwille van psychiatrische problemen moeilijk hebben om zelfstandig te kunnen wonen;
 • verzorging in een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), waar mensen met een gestabiliseerde chronische psychische stoornis of een mentale handicap worden opgevangen.

Deze soorten gezondheidszorg hebben elk hun eigen kenmerken en worden elk op een specifieke manier door het RIZIV gedekt. Meer info vind je op de website van het RIZIV.

Betere terugbetaling psycholoog

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.