Blog

De terugbetaling van preventieve zorg: een must voor je gezondheid!

Een goede gezondheid, elke dag opnieuw? Het kan! Dankzij de terugbetaling van preventieve gezondheidszorg kun je voor je fysieke en mentale gezondheid op de lange termijn zorgen. Onze oplossing? Een verzekering ambulante zorgen die aan jou en je portemonnee denkt.

Voorkomen is beter dan genezen! Dit spreekwoord is de rode draad doorheen ons leven om gezond te blijven, ook al voor de coronacrisis. Preventieve gezondheidszorg is tegenwoordig heel breed. Vanaf je kindertijd kun je rekenen op vaccinaties, medische controles en preventieve consultaties bij een psycholoog en diëtist. Het zou jammer zijn dit te missen, vooral omdat een aanvullende gezondheidsverzekering recht geeft op een bijzonder aantrekkelijke dekking.

 

Een goede terugbetaling van preventieve gezondheidszorg kan een verschil maken voor je gezondheid

Vooraleer we dieper ingaan op de terugbetaling van preventieve zorg, bekijken we eerst wat nu juist het verschil is tussen preventieve en curatieve zorg. Preventie is de eerste verdedigingslinie om dagelijks een goede gezondheid te behouden en bestaat uit het beperken van het ontstaan, ontwikkelen en verergeren van ziekten. Kortom, preventieve gezondheidszorg is er om curatieve zorg tot op zekere hoogte ‘overbodig’ te maken.

Op het gebied van preventie doet België het minder goed dan andere Europese landen. Zo ligt het aantal sterfgevallen dat door preventie voorkomen had kunnen worden, in ons land hoger dan bijvoorbeeld in Spanje, Nederland of Frankrijk[1].

Daarbij komt nog dat veel Belgen met een laag inkomen medische zorg mislopen. De voornaamste reden? De hoge kostprijs. Dat merken we nog meer bij tandzorg, aangezien dat een van de medische zorgen is met de laagste terugbetalingen door het RIZIV[2].

Wist je dat? Enkele cijfers over preventieve gezondheidszorg in België

 • Iets meer dan 1 op 2 Belgen gaat niet vaak genoeg naar de tandarts[3].
 • In 2020 bereidde België zich voor op ongeveer 74.000 nieuwe kankerdiagnoses[4].
 • De geestelijke gezondheid van de Belgen is aanzienlijk verslechterd sinds de verschillende lockdowns. In 2021 vertoonde 24% van de Belgen angststoornissen[5]. Deze groep heeft waarschijnlijk begeleiding nodig om ernstigere psychische problemen te voorkomen.

 

Preventieve gezondheidszorg: wat is dat juist?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt preventieve gezondheidszorg in drie niveaus onderverdeeld. Deze classificatie kan van invloed zijn op de terugbetaling van je preventieve zorg.

 • Primaire preventie: het voorkomen van ziektes;
 • Secundaire preventie: het vroegtijdig ontdekken van ziektes (bv. borstkankerscreening);
 • Tertiaire preventie: vermijden dat mensen opnieuw ziek worden en het voorkomen van complicaties na een ziekte.

Om welk niveau het ook gaat, preventieve zorg is altijd op dezelfde mechanismen gebaseerd en omvat onder andere:

 • vaccins;
 • screenings;
 • laboratoriumtests;
 • bloedonderzoeken;
 • medische onderzoeken;
 • gezondheidscontroles.

Gezond blijven is ook...

 • Voor je mentale gezondheid zorgen. Het belang van een goede psychologische opvolging of psychotherapie wordt te vaak verwaarloosd in onze stressvolle en overwerkte samenleving.
 • Voedingsadvies inwinnen. Een evenwichtige voeding draagt in hoge mate bij tot het vermijden van veel voorkomende chronische ziektes, zoals onder andere obesitas.
 • Je fysieke conditie behouden door een sport te beoefenen die je graag doet. Wil je weten hoe fit je bent? Dan kun je een inspanningstest doen.

 

Gezond blijven: een individuele en collectieve bezorgdheid

Dagelijks voor je gezondheid zorgen heb je in de eerste plaats zélf in de hand! Preventieve gezondheidszorg is immers vooral een kwestie van zelf initiatieven nemen. Een gezonde levensstijl, regelmatige doktersbezoeken en medische check-ups zijn de beste manier om gezondheidsproblemen te voorkomen. Te beginnen met het jaarlijkse tandartsbezoek, dat maar al te vaak wordt vergeten! Bovendien zijn er mogelijkheden om te genieten van aanzienlijke terugbetalingen van preventieve gezondheidszorg.

Ook de overheid speelt hierin een belangrijke rol en houdt regelmatig opsporings- en sensibiliseringscampagnes, met als meest recente voorbeeld de enorme vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Een ander voorbeeld is het Vlaams Bevolkingsonderzoek Borstkanker, dat vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar de kans geeft om elke twee jaar een kwalitatieve en terugbetaalde screeningsmammografie te laten nemen.

Onze tips om dagelijks gezond te blijven

 • Eet gezond en evenwichtig. Kies vers fruit en verse groenten in plaats van te zoet, te vet of te zout voedsel.
 • Doe regelmatig aan sport, zoals joggen. Lichaamsbeweging is essentieel om overgewicht en bepaalde hart- en vaatziekten te voorkomen.
 • Stop met roken. In 2018 was 18% van de sterfgevallen in België toe te schrijven aan actief of passief roken[6]. Dit ligt ruim boven het Europese gemiddelde.
 • Beperk je alcoholgebruik. Het drinken van alcohol kan leiden tot lever- en neurologische aandoeningen en zelfs tot bepaalde vormen van kanker.

 

Labotests, medische onderzoeken, ... Wie betaalt?

Screenings, vaccinaties, consultaties, onderzoeken, ... Aan al deze preventieve zorg is een prijskaartje verbonden. Gelukkig wordt het merendeel ervan terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. Sommige behandelingen geven zelfs recht op een hogere terugbetaling, al blijven er wel steeds bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo wordt een uitstrijkje voor een ziekte als kanker wel vergoed, maar slechts eenmaal in de drie jaar. Wat je huidige situatie ook is, je hebt de mogelijkheid om een ruimere terugbetaling te krijgen. Hoe? Door een aanvullende gezondheidsverzekering van DKV af te sluiten.

 

Wees vooruitziend en kies voor een gezondheidsverzekering van DKV

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd!  Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

[1] https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_be_french.pdf

[2] https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_be_french.pdf

[3] https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/hspa/domaines-de-soins-specifiqu…).

[4] https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_be_french.pdf

[5] https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/crise-covid-19/imp…

[6] https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_be_french.pdf