Blog

Tandzorg: preventie voor alles

Je tanden zijn een waardevol bezit. Daarom is het aangeraden om preventief op controle te gaan. Zo vermijd je buitensporige kosten.

Jouw tanden gezond houden, dat blijft de prioriteit van tandheelkundigen. Gaatjes en tandsteen zijn bijvoorbeeld minder duur om te behandelen… als je er vroeg mee begint.

 

Een goede mondhygiëne: zo jong mogelijk starten met preventie

Een goede mondhygiëne kun je het best onderhouden door de preventietips te volgen: minder suiker consumeren, je tanden voldoende poetsen en jaarlijks een preventief tandonderzoek laten uitvoeren.

Het nut van preventie lijkt door te dringen, aangezien steeds meer kinderen[1] jaarlijks op controle gaan bij de tandarts:

 • 70,5 % van de kinderen in Vlaanderen;
 •  61,6 % in Wallonië;
 • 58,5 % in Brussel.

En in alle drie de gevallen is dit percentage gestaag toegenomen, met ongeveer 7 % sinds 2008.

Vooral omdat sinds 2009 de basistandzorg (zoals mondonderzoek, tandsteen verwijderen, enz.) voor kinderen onder de 18 jaar volledig wordt terugbetaald door het ziekenfonds, op voorwaarde dat de tandarts geconventioneerd is.

Anderzijds is dit niet het geval bij orthodontie of het plaatsen van een prothese bij een kind of volwassene. Deze behandelingen worden weinig of niet vergoed door het ziekenfonds. Daarom is het zo interessant om een aanvullende tandverzekering af te sluiten.

Het jaarlijkse preventieve onderzoek: trouw wordt beloond

Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen: het is aanbevolen om jaarlijks bij de tandarts op controle te gaan.

Hier zijn twee redenen voor:

 1. Een probleem dat tijdig wordt vastgesteld, kan op tijd worden behandeld. En dat blijft nog steeds de beste manier om een goede mondhygiëne te garanderen.
 2. Door jaarlijks op controle te gaan, krijg je een voordeligere terugbetaling door het ziekenfonds en door je aanvullende tandverzekering.

2020 is de uitzondering op de regel: de jaarlijkse controle kan overgeslagen worden

Omwille van de COVID-19-pandemie zal de wettelijke ziekteverzekering je niet verantwoordelijk houden als je niet op jaarlijkse controle bent geweest. Het motto was het beschermen van de volksgezondheid, en er werd dus gevraagd om enkel in geval van dringende tandzorg naar de tandarts te gaan. Sommige verzekeraars, zoals bijvoorbeeld DKV, hebben dezelfde beslissing genomen. Je geniet van je gebruikelijke terugbetaling als je in 2019 op jaarlijkse controle bent geweest maar niet in 2020, omwille van de bovenvermelde redenen.

Wie moet je wanneer raadplegen voor je mondhygiëne?

Niet alleen tandartsen zorgen voor je mondhygiëne. In België zijn er meer dan 8.000 artsen gespecialiseerd in tandzorg.

Maar laten we beginnen bij het begin: het eerste tandartsbezoek. Deze consultatie wordt aanbevolen rond de leeftijd van 3 jaar, of in elk geval wanneer alle melktanden zijn uitgekomen. Als je kind met problemen kampt bij het uitkomen van de eerste tandjes, dan kun je al eerder naar de tandarts.

Melktanden of definitieve tanden die slecht geplaatst zijn? Dit is het moment om een orthodontist te raadplegen, een tandarts gespecialiseerd in orthodontie. Er is niet echt een ideale leeftijd om een afspraak te maken met deze specialist. De algemene regel is: hoe eerder, hoe beter. Want vergeet niet, als je een tussenkomst wilt van een aanvullende tandverzekering, moet je rekening houden met de mogelijke wachttijd, die meerdere maanden kan bedragen.

De andere tandheelkundigen naar wie je tandarts je kan doorverwijzen, zijn:

 • De stomatoloog. Deze arts en chirurg behandelt de mond en de omliggende weefsels in geval van tandtrauma’s, afwijkingen, kanker en tandletsels waarbij een chirurgische ingreep noodzakelijk is.
 • De tandchirurg. Deze arts is bevoegd om een operatie onder algemene verdoving uit te voeren. Hij komt onder andere tussenbeide bij het verwijderen van de wijsheidstanden.
 • De parodontoloog.  Deze specialist richt zich op de steunweefsels van de tanden.
 • De implantoloog. Dit is een tandarts die gespecialiseerd is in tandheelkundige implantaten.
 • De tandtechnicus. Op verzoek van de tandarts en volgens de instructies van de implantoloog ontwerpt deze specialist je prothesen (kronen, kunstgebit, ...).

Al deze specialisten hebben hetzelfde doel: zorgen dat jouw gebit zo lang mogelijk in goede staat blijft. Sommige van hen zijn geconventioneerd, anderen niet.

Tandzorg: aanzienlijke kosten 

Prothesen, stifttanden, implantaten, uitneembare beugels, ... Op verschillende momenten in je leven kun je één (of meerdere) prothese(n) nodig hebben:

 • wanneer je ouder wordt, aangezien je tanden verslijten of loskomen;
 • als gevolg van een ongeval tijdens het sporten, in het verkeer of in het dagelijkse leven kun je een tand verliezen of breken;
 • wanneer een tand niet meer verzorgd of behouden kan worden. En dat kan op elke leeftijd gebeuren.

Aan elke prothese, of ze nu uitneembaar (kunstgebit) of vast (implantaat) is, hangt een hoog prijskaartje. Hierbij enkele richtprijzen voor een niet-geconventioneerde tandarts:

 • een kroon: ongeveer € 850;
 • een implantaat met kroon: ongeveer € 2.190;
 • een brug met 4 elementen: ongeveer € 3.400;
 • een volledige, uitneembare prothese (kunstgebit) : ongeveer € 1.400;   
 • een volledige, vaste prothese op implantaten: enkele duizenden euro’s.  

Met het oog op deze kosten en op de verschillende, mogelijke oplossingen is het belangrijk om dit alles uitgebreid met je tandarts te bespreken, zodat je de juiste keuze kunt maken. Heb je je beslissing genomen? Vraag dan om een gedetailleerde offerte.

Een nogal magere terugbetaling …

Hoe zit het met de terugbetalingen? Het is belangrijk om te weten dat prothesen gedeeltelijk worden terugbetaald door het ziekenfonds. Bovendien zijn deze terugbetalingen onderworpen aan bepaalde leeftijdsgrenzen en/of een bepaald aantal hernieuwingstermijnen.

Geconfronteerd met de hoge kosten die tandzorg met zich mee brengt, is de rekening snel gemaakt: het is beter om een aanvullende tandverzekering af te sluiten. Dit zorgt ervoor dat je ook beter gedekt bent voor consultaties bij specialisten en voor de aanbevolen behandelingen. Je kan deze aanvullende tandverzekering best zo jong mogelijk afsluiten, want … tandzorg en implantologie kosten heel wat, op elke leeftijd. En met ouder te worden, zijn deze kosten sowieso onvermijdelijk.

--------

Drie dingen die je best onthoudt:

 • het ziekenfonds betaalt consultaties en basistandzorg bij een geconventioneerde tandarts voor kinderen jonger dan 18 jaar volledig terug;
 • de jaarlijkse controle heeft een preventief doel en helpt de kosten van een goede mondhygiëne te verminderen (behalve voor 2020 waar, als gevolg van de pandemie, een uitzondering wordt gemaakt);
 • als een prothese of een andere dure ingreep nodig is, informeer je voldoende over de mogelijke oplossingen en vraag een offerte.

Naast de basiszorg en de jaarlijkse controle kan mondzorg aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij orthodontie, prothesen en chirurgie. De aanvullende tandverzekering dekt het grootste deel van de kosten van de verschillende soorten tandzorg. Wees er dus op tijd bij!