Faq

Hoe kan ik mijn dekking aanpassen?

Bij elke wijziging in je omstandigheden raden we je aan om je verzekeringstussenpersoon om advies te vragen. Hij kent je behoeften en omstandigheden door en door, en zal je de beste optie voorleggen.
Enkele specifieke momenten waarop een gesprek met je tussenpersoon nuttig kan zijn:
- een wijziging van je gezinssituatie, zoals een huwelijk of samenwonen, geboorte, overlijden, kinderen die het huis verlaten, scheiding, enz.
- een wijziging van je professionele situatie, zoals een nieuwe job, wijziging van sociaal statuut, aanvaarding in een collectieve verzekering, pensionering, enz.