Verzekering gewaarborgd inkomen

Of je klant nu een bediende, een arbeider of een zelfstandige is, zijn inkomen is de basis van een harmonieus leven. Wanneer hij arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval verzekert DKV hem van zijn salarisniveau dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen.

Les garanties DKV

De DKV waarborgen verzekeren de vermindering of het verlies van je loon als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, aanvullend op de wettelijke tussenkomst en ter waarde van de verzekerde rente. Welke verzekering je ook kiest, DKV garandeert je: