garcon dans un lit hopital

Hospitalisatieverzekering

Je gezondheid is je meest kostbare goed. Je wil dan ook genieten van een optimale bescherming wanneer er toch iets gebeurt.

Met een hospitalisatieverzekering van DKV zorg je voor je gemoedsrust en bescherm je je budget, ook wanneer de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt

Gedekt bedrag
Geen algemeen plafond
Hospitalisatie met overnachting: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
100%¹
Daghospitalisatie: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
Terugbetaling van hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer
100%¹
Kosten voor/na hospitalisatie
100%¹ ²
30/90 dagen
Kraamzorg/-hulp
€ 500/jaar/verzekerde
33 Zware Ziekten
100%¹ ²
Niet-medische zorgondersteuning na hospitalisatie voor een Zware Ziekte (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/ dierenoppas)
€ 100/jaar/verzekerde
DKV Assistance (dekking en bijstand in het buitenland)
- Niet-geplande hospitalisatie
EU
- Repatriëring na hospitalisatie (inclusief gezinsleden die meereizen met de verzekerde)
Medi-Card® (derdebetalerssysteem)
Interventieplafond
- Ereloonsupplementen bij een eenpersoonskamer
3x het conventietarief³
- Zware Ziekten
€ 10.000/jaar/verzekerde
- Dekking en bijstand in het buitenland
Geen plafond
Wachttijd
12 maanden voor tandheelkundige behandelingen na ziekte of ongeval
Productinformatiedocument (IPID)
Gedekt bedrag
Geen algemeen plafond
Hospitalisatie met overnachting: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
100%¹
Daghospitalisatie: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
100%¹
Terugbetaling van hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer
100%¹
Kosten voor/na hospitalisatie
100%¹ ²
30/90 dagen
Kraamzorg/-hulp
€ 500/jaar/verzekerde
33 Zware Ziekten
100%¹ ²
Niet-medische zorgondersteuning na hospitalisatie voor een Zware Ziekte (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/ dierenoppas)
€ 250/jaar/verzekerde
DKV Assistance (dekking en bijstand in het buitenland)
- Niet-geplande hospitalisatie
Wereldwijd
- Repatriëring na hospitalisatie (inclusief gezinsleden die meereizen met de verzekerde)
Medi-Card® (derdebetalerssysteem)
Interventieplafond
- Ereloonsupplementen bij een eenpersoonskamer
3x het conventietarief³
- Zware Ziekten
€ 25.000/jaar/verzekerde
- Dekking en bijstand in het buitenland
€ 300.000/verzekeringsgeval
buiten de EU
Wachttijd
12 maanden voor tandheelkundige behandelingen na ziekte of ongeval
Productinformatiedocument (IPID)
Gedekt bedrag
Geen algemeen plafond
Hospitalisatie met overnachting: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
100%¹
Geen persoonlijke bijdrage
Daghospitalisatie: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
100%¹
Geen persoonlijke bijdrage
Terugbetaling van hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer
100%¹
Kosten voor/na hospitalisatie
100%¹ ²
60/180 dagen
Incl. alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropractie, homeopathie en acupunctuur)
Kraamzorg/-hulp
€ 500/jaar/verzekerde
33 Zware Ziekten
100%¹ ²
Niet-medische zorgondersteuning na hospitalisatie voor een Zware Ziekte (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/ dierenoppas)
€ 500/jaar/verzekerde
DKV Assistance (dekking en bijstand in het buitenland)
- Niet-geplande hospitalisatie
Wereldwijd
- Repatriëring na hospitalisatie (inclusief gezinsleden die meereizen met de verzekerde)
Medi-Card® (derdebetalerssysteem)
Interventieplafond
- Ereloonsupplementen bij een eenpersoonskamer
3x het conventietarief³ + 80% van de eventuele resterende supplementen, zonder absoluut plafond
- Zware Ziekten
€ 50.000/jaar/verzekerde
- Dekking en bijstand in het buitenland
€ 300.000/verzekeringsgeval
buiten de EU
Wachttijd
12 maanden voor tandheelkundige behandelingen na ziekte of ongeval
24 maanden voor medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen
Productinformatiedocument (IPID)
Gedekt bedrag
Hospitalisatie met overnachting: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
Daghospitalisatie: terugbetaling van supplementen in geval van een eenpersoonskamer, na aftrek van de persoonlijke bijdrage
Terugbetaling van hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer
Kosten voor/na hospitalisatie
Kraamzorg/-hulp
33 Zware Ziekten
Niet-medische zorgondersteuning na hospitalisatie voor een Zware Ziekte (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/ dierenoppas)
DKV Assistance (dekking en bijstand in het buitenland)
- Niet-geplande hospitalisatie
- Repatriëring na hospitalisatie (inclusief gezinsleden die meereizen met de verzekerde)
Medi-Card® (derdebetalerssysteem)
Interventieplafond
- Ereloonsupplementen bij een eenpersoonskamer
- Zware Ziekten
- Dekking en bijstand in het buitenland
Wachttijd
Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Disclamers
  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. 
  • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
  • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
  • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.