Het hof van beroep van Brussel verwerpt het verzoek van Test-Aankoop om de premieverhogingen 2010 te annuleren.

Het hof van beroep van Brussel verwerpt het verzoek van test-aankoop om de premieverhogingen 2010 te annuleren.

Brussel, 15 december 2016 – Na een lang technisch debat sinds 2010, heeft het Hof van Beroep het verzoek van Test-Aankoop verworpen om de premieverhogingen 2010 te annuleren. 


In 2009, zag DKV zich genoodzaakt om de premies te verhogen om twee belangrijke redenen:
•    de kosten en uitgaven met betrekking tot gezondheids- en hospitalisatieverzekeringen ondergingen fundamentele veranderingen; en
•    deze veranderingen waren het resultaat van technologische, economische en demografische evoluties, die door geen enkele verzekeraar konden voorspeld worden.

Het Hof heeft beslist dat DKV destijds niet beschikte over een formele, voorafgaandelijke toestemming, maar meent dat de aantijging van Test-Aankoop beperkt is tot een vormelijke onregelmatigheid in 2009, die intussen niet meer aan de orde is. 


Tot op heden blijft Test-Aankoop DKV verzoeken om de premievehogingen aan de consumenten terug te betalen, hoewel de regulator bevestigt dat het dossier mag afgesloten worden zonder specifieke acties ten aanzien van verzekeringsnemers.
Net zoals andere spelers in de sector van de aanvullende ziekteverzekeringen die recent indexaanpassingen aan hun premies  aankondigden, is ook DKV van plan om  deze aanpassing, gebaseerd op de medische index, toe te passen  vanaf 1 januari 2017. 
Emmanuel de Talhouët, CEO van DKV Belgium: “We zijn tevreden dat het Hof van Beroep de vorderingen van Test-Aankoop inzake de prijsaanpassingen 2010 heeft afgewezen. Wij hopen dat deze uitspraak ons toelaat om deze pagina definitief om te slaan zodat wij ons volledig kunnen toeleggen op onze doelstelling: aan elkeen levenslang toegang verlenen tot de beste gezondheidszorgen.”