DKV Barometer 2017 - Belgen en gezondheidszorg, van beperkte kennis tot een afwachtende houding

 

Afbeelding verwijderd.

Belgen betalen 18% van de gezondheidszorgen die verleend worden buiten het ziekenhuis out of pocket[2] en daarmee staat ons land bovenaan het lijstje van alle West-Europese landen.[3] Waar 82% wel een hospitalisatieverzekering heeft afgesloten[4], die vooral in verband wordt gebracht met zware, ingrijpende behandelingen, schatten we dat slechts 5% beschikt over een aanvullende dekking voor ambulante zorgen en tandzorg, hoewel deze op termijn toch een aanzienlijke impact hebben op het gezinsbudget. DKV, Belgische marktleider in private gezondheidszorgverzekeringen, wilde weten waarom.

 

Optimistisch, bewust maar afwachtend

De Belgen zijn optimistisch over hun gezondheid en de evolutie van de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar ze zijn eveneens bezorgd, terecht, over de impact die deze gezondheidszorg zal hebben op hun budget. 68% van de Belgen bevraagd door DKV staat positief tegenover de kwaliteit en de technologische vooruitgang van de gezondheidszorg. Nochtans verwacht 75% van de Belgen in de toekomst meer te moeten betalen. Ze verwachten immers dat de financiële tussenkomst van de staat zal dalen en dat er nieuwe, betere technologieën ontwikkeld zullen worden die vaak echter slechts deels terugbetaald zullen worden door de wettelijke ziekteverzekering.

Paradoxaal genoeg vertaalt deze bezorgdheid zich niet in concrete maatregelen, aangezien 70% aangeeft niet van plan te zijn om zich extra te verzekeren voor ambulante zorgen of tandzorg. Een kortetermijnvisie met aanzienlijke gevolgen voor het budget van de gezinnen die zich vaak pas zorgen beginnen te maken als de ziekte wordt vastgesteld, hoewel het dan gewoonlijk te laat is voor een optimale dekking.

 

Als Europees kampioen out of pocket heeft de Belg de weg wel reeds gevonden naar de hospitalisatieverzekering, maar nog niet naar verzekeringen voor ambulante zorgen en tandzorg.

Het budget voor gezondheidszorgen staat onder druk. Aan de ene kant is er de opkomst van spitstechnologie waardoor almaar meer ziektes behandeld kunnen worden. Aan de andere kant is er een demografische evolutie met de daarbij horende chronische ziekten, zoals rugpijn, reuma etc. Dat verhoogt de kosten, zowel voor de Belgische burger als voor de staat.

Het gevolg is dat de Belg na tussenkomst van de mutualiteit en van eventuele aanvullende verzekeringen nog 18% van zijn gezondheidskosten uit eigen zak moet betalen. Dat is veel meer dan in de andere West-Europese landen. In Frankrijk bijvoorbeeld ligt dit percentage op 7%. Waarom? Omdat de Fransen goed verzekerd zijn voor tandzorgen en ambulante zorgen. België loopt in dat opzicht ver achter. 30% van de Belgen is trouwens niet goed op de hoogte van wat de wettelijke ziekteverzekering terugbetaalt en wat niet.

 

Enkele opvallende cijfers. Belgen betalen zelf:

 • 5,3 miljard euro per jaar voor tandzorg en ambulante zorgen waarvan:
  • 711 miljoen euro voor tandzorg (= 43% van de totale uitgaven voor tandzorg).
  • 1,8 miljard euro voor farmaceutische producten (= 38% van de totale uitgaven voor medicijnen).
  • 1,6 miljard euro voor medische consultaties (= 24% van de totale uitgaven voor medische consultaties).
  • 62 miljoen euro voor hoorapparaten (= 95% van de totale uitgaven voor hoorapparaten).
  • 368 miljoen euro voor brillen (= 95% van de totale kosten voor brillen).
 • Ter vergelijking, door het feit dat 82% van de Belgen een hospitalisatieverzekering heeft, kan het aandeel dat de patiënt zelf betaalt, teruggebracht worden tot slechts 2% van de totale hospitalisatiekosten, of 277 miljoen euro per jaar.

 

Slechts 5% van de Belgen beschikt over een aanvullende verzekering voor tandzorg en ambulante zorgen, zoals consultaties bij de huisarts, kinderarts, fysiotherapeut of cardioloog en geneesmiddelen. Toch vinden steeds meer behandelingen plaats buiten het ziekenhuis, met name dankzij de medische ontwikkelingen, en dat levert nieuwe kosten op voor de Belgen.

Volgens trendwatcher en psychosocioloog Herman Konings komt dat omdat een hospitalisatieverzekering anders bekeken wordt dan een verzekering ambulante zorgen of tandzorg. “Hospitalisatie is een emotioneel iets. Een probleem of een ziekte die een operatie vereist, zorgt voor ongerustheid. Tandzorg en ambulante zorgen daarentegen worden eerder gezien als triviaal. Iets waar men niet echt bij stil hoeft te staan. De beslissing om hiervoor een aanvullende verzekering te nemen, wordt dan al snel doorgeschoven naar later.”

 

Beperkte kennis over aanvullende gezondheidszorgverzekeringen

Waarom beschikken zo weinig Belgen over een aanvullende verzekering? 50% van de personen bevraagd door DKV zegt dat niet nodig te hebben en geeft zelfs toe daar nooit over te hebben nagedacht. 8 op de 10 respondenten voelen zich veilig omdat ze denken dat ze met een hospitalisatieverzekering voldoende gedekt zijn. 40% weet niet welke kosten gedekt worden door een tandzorgverzekering.

Die onbezorgdheid zorgt ervoor dat de interesse in aanvullende verzekeringen gering is, vooral bij jongeren. Ze zijn zich wel bewust van het belang van adequate gezondheidszorgen, maar vinden het dikwijls nog een ver-van-mijn-bedshow.

België beschikt over een van de beste gezondheidszorgsystemen ter wereld, maar daar hangt een prijskaartje aan vast; een prijskaartje dat nog zal stijgen door de opkomst van chronische ziektes, de ontwikkeling van nieuwe dure technologieën en de steeds langere levensduur. Zo komt het budget van de gezinnen nog meer onder druk te staan. Vooral omdat steeds meer behandelingen en consultaties plaatsvinden buiten de muren van het ziekenhuis. Deze enquête toont aan hoe belangrijk en moeilijk het is om de Belgen bewust te maken van het feit dat ze zich nu al, ook al zijn ze gezond, moeten beschermen tegen medische kosten die op termijn heel zwaar zouden kunnen doorwegen”, zegt Emmanuel de Talhouët, gedelegeerd bestuurder van DKV.

 

 

*** EINDE ***

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Whyte Corporate Affairs

Wim Lefebure

wl@whyte.be

02 738 06 37

 

[1] Een enquête uitgevoerd door Ipsos voor DKV bij een representatieve steekproef van 1000 Belgen die in maart van dit jaar bevraagd werden.

[2] OECD Health Statistics 2017 (cijfers voor het jaar 2015) 

[3] Behandelingen die plaatsvinden buiten de context van een ziekenhuisopname, zoals een consultatie bij een huisarts of specialist, kinesitherapie etc.

[4] OECD Health Statistics 2017 (cijfers voor het jaar 2015) & studie Assuralia.be