Collectieve gezondheidsverzekering steeds meer populair

  • De afgelopen vier jaar is het aantal collectieve tand- en ambulante kostenverzekeringen dat door bedrijven bij DKV werd afgesloten, met 50% gestegen.
  • Dat is een positieve evolutie als men bedenkt dat de gemiddelde Belg nog steeds 886 euro1 per jaar uitgeeft aan medische zorg buiten een ziekenhuisopname.
  • Deze trend wordt nog versterkt sinds COVID-19: volgens de Salarisgids 2022 van Robert Half zullen meer dan 14% van de bedrijven hun werknemers in 2022 voor het eerst een verzekering voor ambulante kosten aanbieden, en 8% van hen een tandverzekering.

 

 

illustrations boom des assurances soins de santé collectives complètes

Meer en meer Belgen worden zich bewust van het belang van een degelijke gezondheidsverzekering voor hen en hun familie. Werkgevers die talent willen aantrekken en behouden, hebben die boodschap goed begrepen: het aantal organisaties dat hun werknemers een complete dekking (hospitalisatie, ambulante zorg, tandzorg) aanbiedt, gaat in stijgende lijn. Dat constateert DKV België, marktleider op vlak van gezondheidsverzekeringen. In de afgelopen vier jaar nam het aantal onderschreven contracten voor ambulante kosten en tandverzekeringen door ondernemingen met maar liefst 50% toe. Een trend die nog versterkt werd door de COVID-19-crisis, zoals blijkt uit de resultaten van een enquête uitgevoerd door Robert Half in het kader van de Salarisgids 2022.

In een klimaat waarin de strijd om talent steeds competitiever wordt, is het voor bedrijven cruciaal om voluit in te zetten op lonen en extralegale voordelen. Belgen worden zich steeds bewuster van het belang van een goede zorgdekking. Om die reden verwachten ze een aantrekkelijk salarispakket dat niet enkel hun eigen gezondheidsbudget beschermt, maar ook dat van hun gezin.

Meer dan één werknemer op twee geniet al van een hospitalisatieverzekering

Door de jaren heen is de hospitalisatieverzekering een must geworden voor een aantrekkelijk loonbeleid. 58% van de werknemers in België2 geniet van een hospitalisatieverzekering via de werkgever. In bedrijven met meer dan 200 personen ligt dat cijfer zelfs boven de 70%.

«We zien dat meer en meer kmo’s die deze optie tot op heden nog niet aanboden, beslissen om bovenop het salaris een aanvullende gezondheidsverzekering te voorzien. De gemiddelde grootte van bedrijven die kiezen voor een collectieve gezondheidsverzekering daalt heel duidelijk», aldus Hervé Bourel, Chief Commercial Officer bij DKV België.

 

 

Desondanks biedt dit type verzekering geen dekking voor het grootste deel van de ambulante kosten3, die overigens steeds hoger oplopen. Zo betaalt de Belg jaarlijks gemiddeld 886 euro4 voor medische zorg die niet gelinkt is aan een ziekenhuisopname. De kosten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die buiten het ziekenhuis verstrekt worden, bedragen 577 euro per inwoner.

Meer en meer kosten worden niet terugbetaald

Vandaag zien we dat de duurtijd van een gemiddelde ziekenhuisopname steeds korter wordt,” bemerkt Hervé Bourel. “Sommige ingrepen worden niet meer uitgevoerd in het ziekenhuis, maar eerder in de praktijk van een specialist. Deze worden dus niet gedekt door een hospitalisatieverzekering. Vandaar de groeiende interesse in een verzekering die de ambulante kosten dekt.”

Hetzelfde geldt voor de dekking van tandzorg, die net als ambulante zorg tot enkele jaren geleden slechts zelden deel uitmaakte van het pakket van extralegale voordelen. De evolutie naar een salarispakket waarin deze voordelen wel vervat zitten wordt sterk geapprecieerd. Zeker gezien de laatste DKV-barometer aantoont dat de Belgen vrezen ooit tandzorg nodig te hebben, waarbij 40% van hen bezorgd is over de eventuele financiële impact die deze kosten kunnen veroorzaken. Niet onterecht, zo blijkt: in 2018 kwam meer dan de helft (50,4%) van de tandheelkundige kosten ten laste van de patiënt, zonder terugbetaling van het ziekenfonds5.

Ambulante kosten- en tandverzekeringen: tastbare voordelen

Collectieve ambulante kosten- en tandverzekeringen (die de terugbetaling dekken van tandzorg, orthodontische behandelingen, kronen en implantaten, …) worden steeds populairder bij werknemers.

«Die boodschap werd klaar en duidelijk begrepen door de bedrijven, die steeds vaker een uitgebreidere of complete gezondheidsverzekering (hospitalisatie + ambulante kosten + tandzorg) voorstellen om talent aan te trekken en te behouden. Dit betreft nu reeds 30% van onze B2B-klantenportefeuille», stelt de Chief Commercial Officer van DKV België vast.

Deze trend wordt ook bevestigd door een enquête die het recruitmentbureau Robert Half uitvoerde bij 300 bedrijven, in het kader van de Salarisgids 2022. Volgens deze resultaten zullen 14% van de bevraagde bedrijven hun werknemers in 2022 voor de eerste keer een ambulante kostenverzekering aanbieden. 8% van deze bedrijven doet hetzelfde voor een tandverzekering.

«In een arbeidsmarkt waar een harde strijd om talent wordt gevoerd, hebben bedrijven die niet over de middelen beschikken om een hoger salaris aan te bieden, de neiging om hun medewerkers een uitgebreider pakket extralegale voordelen aan te bieden. Sinds de coronacrisis wordt de uitbreiding van de hospitalisatieverzekering naar een ambulante kosten- en/of tandverzekering door werknemers ten sterkste op prijs gesteld», bemerkt Joël Poilvache, directeur bij het recruitmentbureau Robert Half.

Alexis Descampe, CEO van Färm Belgium, sluit zich hierbij aan: "In de retailsector zijn de lonen minder competitief. Vaak zijn dit echter fysiek zeer veeleisende banen. Daarom was het voor ons belangrijk om een uitgebreide collectieve gezondheidsverzekering aan te bieden. Voor een aanvaardbare kostprijs op KMO-niveau, stelt het ons in staat een belangrijk voordeel te bieden aan onze werknemers, die dit trouwens sterk appreciëren.”

Hervé Bourel besluit: «Het aanbieden van een ambulante kosten- en/of tandverzekering maakt het extralegale voordeel veel concreter en tastbaarder. In vergelijking met de reeds gekende hospitalisatieverzekering gaat het namelijk om waarborgen die gemiddeld veel vaker gebruikt kunnen worden, wat ook meteen verklaart waarom deze voordelen zo worden geapprecieerd door de werknemers.»

Volgens het gezondheidsprofiel van België dat vastgelegd werd in het kader van het ‘State of Health in the EU’-initiatief.

Volgens de laatste cijfers van de Salarisbarometer van Jobat.

Een hospitalisatieverzekering dekt enkel ambulante kosten die direct gelinkt zijn aan een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte.

Volgens het gezondheidsprofiel van België dat vastgelegd werd in het kader van het ‘State of Health in the EU’-initiatief.

Gezondheidsstatistieken OESO 2020.