Blog

Woon-werkverkeer: terug naar het werk met alternatieve vervoermiddelen

Hoe kan je het gebruik van alternatieve vervoermiddelen voor woon-werkverkeer combineren met de gezondheid van je medewerkers? 5 ideeën voor gezond en milieuvriendelijk woon-werkverkeer.

Bijna 1/3 van de Belgische bevolking brengt de werkdag zittend door. Gemiddeld zit een volwassene 6 uur en 39 minuten per dag[1]. Volgens de WHO is deze sedentaire levensstijl nu de vierde belangrijkste risicofactor voor overlijdens in de wereld geworden.

Het is tijd om het woon-werkverkeer opnieuw uit te vinden. Bedrijven hebben daarbij een duidelijke rol te spelen, vooral omdat medewerkers zich meer en meer betrokken voelen bij ecomobiliteit.

Hoe kan je efficiëntie, ecologie en gezondheid combineren bij woon-werkverplaatsingen? Wat als het begin van het nieuwe schooljaar nu eens het juiste moment is om erover na te denken? Hier alvast 5 ideeën om een ander soort mobiliteit in bedrijven aan te moedigen.

5 ideeën om zachte mobiliteit in bedrijven aan te moedigen

  1. Een revolutie op het gebied van mobiliteit in bedrijven

Gereserveerde plaatsen voor carpoolers, fietsenstallingen, douches, kleedkamers, flexibele aankomsttijden,... Dit zijn allemaal voorbeelden van obstakels, die in de ogen van de medewerkers moeten aangepakt worden. Het is belangrijk dat je als bedrijf gunstige voorwaarden creëert waaruit blijkt dat duurzame mobiliteitsinitiatieven worden aangemoedigd.

  1. Informeer en creëer bewustwording over ecomobiliteit

Informeer uw (toekomstige) medewerkers over de verschillende toegangswegen, carpool parkings en fietsknooppunten in de buurt, lijnen en dienstregelingen van het openbaar vervoer en wandelingen die in de buurt kunnen gemaakt worden. Laat hen kennismaken met ecomobiliteit door informatiesessies te organiseren met carpoolplatforms en fiets uitleendiensten, door testsessies te organiseren van elektrische steps of hoverboards. Toon aan dat woon-werkverplaatsingen ook een combinatie kunnen zijn van verschillende originele vervoermiddelen en maak hen tegelijk bewust van de risico’s verbonden aan een sedentair leven.

  1. Zachte mobiliteit motiveren en belonen

Soms kan een duwtje in de rug medewerkers overtuigen om over te schakelen op zachte mobiliteit. Organiseer "autoloze" dagen, beloningen wanneer de auto in de garage blijft staan, gezamelijke uitdagingen gekoppeld aan het aantal genomen stappen, een CO2-teller die de besparingen laat zien, eco-rijcursussen, enz.  Aan mogelijkheden geen gebrek, met als doel zachte mobiliteitsinitiatieven aan te moedigen, te stimuleren en te promoten. De website die gewijd is aan de mobiliteitsweek, die elk jaar in september plaatsvindt, staat boordevol ideeën.

  1. Stel een duurzaam mobiliteitsbudget voor

In België is de reflex om een bedrijfswagen aan te bieden gebruikelijk. Als bedrijf kan je ervoor opteren om je medewerkers zelf de keuze te geven hoe ze naar het werk willen pendelen: leasefietsen, treinpassen, elektrische scooters, …. Met een vastgelegd mobiliteitsbudget ligt de keuze bij de werknemer om een oplossing te kiezen die het best bij hem past. Er bestaat zelfs een ‘pas’ waarmee je verschillende manieren van verplaatsing kan combineren en betalen.

  1. Het goede voorbeeld geven voor woon-werkverkeer

Hoe meer het bedrijf mobiliteit onder de aandacht brengt, hoe vanzelfsprekender en natuurlijker het voor medewerkers wordt om actie te ondernemen. Stimuleer als bedrijf zachte mobiliteit en carpooling wanneer van en naar het werk wordt gereisd. Leidinggevenden die vaak met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer komen, zijn ook heel goede signalen om deze bedrijfscultuur voor iedereen zichtbaar te maken.  Sollicitaties zijn geopend voor de mobiliteitsmanager 2022!

 

Uw medewerkers zijn belangrijk voor u: neem contact op met DKV of uw verzekeringsmakelaar voor een behoefteanalyse van uw onderneming.