Blog

Wijzigt je situatie? Pas je gezondheidsverzekering aan

Een wijziging in je persoonlijke of professionele situatie kan tot grote veranderingen leiden, vooral wat je gezondheidsverzekering betreft. Denk na over je nieuwe, aangepaste behoeften en blijf genieten van de meest geschikte dekking.
 

Mijn persoonlijke situatie verandert

Ik heb een relatie

Je hebt je zielsverwant ontmoet en je gaat samenwonen? Proficiat! Wees voorbereid, zodat je samen een goede start kunt maken. Denk eraan: gezondheidsproblemen kunnen zich op elke leeftijd voordoen. Het kan ook zijn dat je een blijde gebeurtenis verwacht. De gouden regel bij het afsluiten van een gezondheidsverzekering is dit zo snel mogelijk te doen, zodat je de toekomst met een gerust hart tegemoet kunt zien. En of je nu kiest voor trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen – dat maakt niks uit voor je gezondheidsverzekering. Je hoeft echter niet per se dezelfde verzekering te hebben als je partner. Jullie moeten beiden rekening houden met jullie eigen behoeften.

Goed om te weten: heeft jouw partner al een collectieve verzekering? Het kan interessant zijn om je ook aan te sluiten! Als deze verzekering niet al je behoeften dekt, kun je altijd kiezen voor een aanvullende, individuele verzekering.

Ik wil kinderen krijgen

Babyplannen, wat een goed nieuws! Maar je moet je er wel op voorbereiden en zelfs ruim van tevoren. Want wie baby zegt, zegt bevalling... en dat betekent een hospitalisatie en -kosten. Nog voor je je toekomstige baby verwekt, moet je al nadenken over het afsluiten van een aanvullende hospitalisatieverzekering voor de mama. Een absolute noodzaak om je uitgaven te beperken en in alle gemoedsrust te bevallen.

Ter herinnering: na de geboorte heb je 60 dagen tijd om je kindje aan te sluiten bij de collectieve of individuele verzekering van een van de ouders zonder dat je een medische vragenlijst moet invullen. Dit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de medische kosten van je baby gedekt zijn vanaf de geboorte.

Ik heb kinderen

Het gezin is groter geworden. Bezoekjes aan de kinderarts, geneesmiddelen kopen, een beugel, ... Een kind zorgt voor geluk, maar brengt ook heel wat medische kosten met zich mee. De verplichte verzekering is niet altijd voldoende om je gezondheidsbudget onder controle te houden.

Denk daarom aan een aanvullende verzekering ambulante kosten: deze biedt je een ruimere dekking voor consultaties, geneesmiddelen en soms zelfs alternatieve geneeswijzen. Een tandverzekering is dan weer heel nuttig voor de glimlach van je kind.

Heb je een tiener die in het buitenland gaat studeren? In de DKV hospitalisatieverzekeringen zit DKV Assistance: zelfs ver van huis is je tiener toch beschermd met deze bijstand in het buitenland!

We gaan uit elkaar

Je gaat scheiden, maar je was aangesloten bij de collectieve gezondheidsverzekering van je partner? Informeer je bij je partners werkgever: soms is het mogelijk (onder bepaalde voorwaarden) om deze dekking volledig of gedeeltelijk op individuele basis voort te zetten, zonder opnieuw een medische vragenlijst te moeten invullen.  

En de kinderen? Je zult moeten beslissen wie verantwoordelijk zal zijn voor hun verzekering, jij of je partner.
 

Mijn beroepssituatie verandert

Ik heb mijn eerste job

Eerste job, eerste loonpakket. Biedt je werkgever je een collectieve verzekering aan? Mooi! Zorg wel dat je weet wat er precies gedekt wordt, want doorgaans gaat dit enkel om een hospitalisatieverzekering. Terwijl je natuurlijk het hele jaar door medische kosten hebt, ook buiten een hospitalisatie.

Naargelang je behoeften kan het dus interessant zijn om een aanvullende verzekering op individuele basis af te sluiten: bijvoorbeeld een verzekering ambulante kosten (die medische kosten buiten hospitalisatie dekt, zoals geneesmiddelen, consultaties, kinesitherapie, …) of een tandverzekering.

Ik verander van werkgever

Je verandert van werk, maar je wil je gezondheidsverzekering behouden? Volledig terecht, én wettelijk bepaald. De wet Verwilghen biedt je de mogelijkheid je collectieve verzekering in een gelijksoortige individuele verzekering om te zetten. Zo behoud je een gelijkaardige dekking, ongeacht een eventuele verslechtering van je gezondheidstoestand.

Er is echter één voorwaarde: je moet minstens twee jaar onafgebroken aangesloten zijn geweest in een gelijksoortige gezondheidsverzekering.

Goed om te weten: dit geldt ook voor je gezinsleden die mee aangesloten waren.

Ik start als zelfstandige

Als zelfstandige heb je per definitie geen toegang tot een verzekering betaald door de werkgever. Als je van een aanvullende gezondheidsverzekering wilt genieten, moet je deze dus op individuele basis afsluiten.

Onze verzekering gewaarborgd inkomen beschermt je tegen een vermindering van je inkomen als gevolg van een ziekte of ongeval. Je kunt het ook combineren met de optie Plan Business(*) dat gedeeltelijk tussenkomt in je vaste bedrijfskosten (bv. elektriciteit).

Ik ga met pensioen

Nader je de pensioengerechtigde leeftijd? Vergeet niet om met je werkgever te praten over het verderzetten van je collectieve verzekering op individuele basis. Door je huidige dekking om te zetten in een individuele polis, geniet je van gelijkaardige voorwaarden.
 

Sta je op een keerpunt in je leven? Vraag advies aan je verzekeringstussenpersoon of DKV om je behoeften in kaart te brengen en zo de beste oplossing voor je nieuwe situatie te kiezen.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

(*) Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en voornaamste uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.