rendez vous dentiste

Blog

Wat is de prijs van een tandkroon?

Of je nu gevallen bent, een ongeval hebt gehad of simpelweg iets te hard gekauwd hebt op je eten: een tand kan snel beschadigd zijn met als gevolg dat er een stukje glazuur weg is. 

Naast het esthetische aspect kan een beschadigde tand ook tot mondproblemen leiden. Bespaar dus niet op een behandeling! 

Een van de meest voorkomende manieren om je tand te herstellen is met een tandkroon. 

Waaruit bestaat zo’n tandkroon precies? En wordt die terugbetaald in België?

Lees zeker verder als je op deze vragen een antwoord wil krijgen.

Infographic prijs tandkroon België

Wat is een tandkroon?

Een tandkroon is de meest gebruikelijke manier om een beschadigde tand effectief te behandelen en het zichtbare deel van de tand te herstellen. Deze wordt gebruikt in twee specifieke gevallen: ofwel bedekt de kroon een gedeeltelijk beschadigde tand om de oorspronkelijke vorm en grootte te herstellen, ofwel wordt deze geplaatst als nieuwe tand omdat de oude zijn wortel heeft verloren. In dat geval wordt de kroon geplaatst op een synthetische wortel, een zogenaamd "tandimplantaat".

Een tandkroon werkt als een prothese, behalve dat een kroon vast zit. Dit houdt in dat een tandkroon je beschadigde tand of kies vervangt als een nieuwe. Een tandkroon gaat even lang mee, moet op dezelfde manier onderhouden worden als een natuurlijke tand en zit heel comfortabel.

Een kroon kan van verschillende materialen worden gemaakt, maar meestal gebruikt men voor de buitenkant keramiek. Dit materiaal zorgt voor een mooie witte kleur die op verschillende manieren kan worden bewerkt zodanig dat het de kleur van je andere tanden of je oorspronkelijke tand benadert. Voor de binnenkant wordt meestal voor metaal of ook voor keramiek[1] gekozen.
 

Hoeveel kost een tandkroon?

Het is moeilijk om hier een exacte prijs op te plakken. De kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van het werk dat moet gedaan worden en of de tand of kies volledig of gedeeltelijk wordt vervangen. De gemiddelde prijs van een eenvoudige volledige kroon, d.w.z. een kroon die op de natuurlijke wortel wordt geplaatst, wordt geschat op € 660[2]. Zodra deze echter op een implantaat (die kleine synthetische wortel) wordt geplaatst, beginnen de prijzen vanaf € 1.000 per tand. Om nog maar te zwijgen van bruggen (een set van drie tanden), die soms meer dan € 3.000 kosten.
 

Hoe werkt de terugbetaling?

Tandzorg wordt standaard slecht of helemaal niet vergoed door de sociale zekerheid, en tandkronen vormen hierop helaas geen uitzondering… De wettelijke ziekteverzekering betaalt immers niks terug. De aanvullende tandverzekering daarentegen dekt echter vaak wel een deel van de kosten.

Vermijd dus dat je al je spaargeld uitgeeft aan het herstellen van een of meerdere tanden, en zorg dat je voldoende geïnformeerd bent over wat er precies gedekt wordt met een aanvullende tandverzekering en wat de voorwaarden zijn.

Hoe zit het met veneers?

Tandheelkundige veneers (ook wel facings genoemd) zijn schildjes van porselein of composiet die op de eigen tanden worden gekleefd. Ze kunnen worden gebruikt om zowel de vorm van je tanden te corrigeren (in geval van een kapotte tand), als de kleur (om je tanden witter te doen lijken).

Facings worden niet beschouwd als tandkronen en worden doorgaans gebruikt voor puur esthetische doeleinden. In België kosten facings gemiddeld € 500 en er kan geen terugbetaling worden gegarandeerd, aangezien het RIZIV deze ingreep als louter esthetisch beschouwt.

 

Onze DKV tandverzekeringen

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 51,7% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt en het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat particulier moet worden gefinancierd, op 848 miljoen euro geschat wordt.[1]

Een enorm bedrag dat kan worden beperkt dankzij een goede aanvullende tandverzekering, die alles dekt dat buiten het strikte kader van een controle bij de tandarts valt. Bruggen, kronen, implantaten, prothesen, beugels, ... Al deze behandelingen zijn erg duur, maar worden betaalbaar dankzij DKV!

 

Bij DKV bieden we drie tandverzekeringen aan die de kosten voor tandkronen dekken:

Bij deze tandverzekering worden tandkronen terugbetaald aan 100%, als deze het gevolg zijn van een ongeval (tot een maximum van € 10.000 ).

Bovenop wat reeds gedekt wordt bij de DKV Smile Essential, biedt deze tandverzekering onder andere ook een terugbetaling aan 70% van je behandeling voor tandkronen, en dit met een jaarlijks plafond van maximum € 2.000 vanaf het 4e verzekeringsjaar.

Bovenop wat reeds gedekt wordt bij de DKV Smile Essential, biedt deze tandverzekering de meest complete dekking. Zo is er onder andere een terugbetaling aan 80% van je behandeling voor tandkronen, en dit met een jaarlijks plafond van maximum € 4.000 vanaf het 4e verzekeringsjaar.

 

Ontdek onze verschillende tandverzekeringen, gaande van een dekking die de basistandzorg vergoedt tot meer uitgebreide dekkingen. Weet je niet goed welke tandverzekering je best kiest? Beantwoord enkele vragen en ontdek welke tandverzekering het best beantwoordt aan je behoeften.

 

Belangrijkste uitsluitingen: bestaande aandoeningen bij het afsluiten van het contract, esthetische behandelingen, orthodontische behandelingen onder de 9 jaar en na 21 jaar, parodontale behandelingen na 65 jaar, tandtransplantaties, chirurgische kaakorthopedie, medicatie, tandbehandelingen ten gevolge van specifiek gedrag van de verzekerde (zie IPID).

Beperkingen: slechts één behandelingsplan per verzekerde, voorafgaandelijke goedkeuring van de behandeling door de adviserende arts van en tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (“ziekenfonds”).

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.