Blog

Hoeveel kost een tandimplantaat?

Tandimplantaten zijn een oplossing om een kunstgebit of prothese te vermijden. Ze bieden veel voordelen en zijn heel comfortabel. Alleen: ze kosten ook wel wat.

Daarom laten veel mensen geen tandimplantaat plaatsen, terwijl het eigenlijk nodig is. Tot overmaat van ramp worden implantaten vaak slecht terugbetaald... Wil je weten welke oplossingen je kunnen helpen? Lees dan zeker verder!
 

Wanneer is een tandimplantaat nuttig?

Met het verouderen worden onze tanden kwetsbaarder en trekt ons tandvlees zich terug. Helaas gaat meer dan 25% van de Belgen niet jaarlijks naar de tandarts[1]. Hoewel regelmatige bezoeken uitgebreidere en vaak dure behandelingen kunnen helpen voorkomen, is het duidelijk dat veel volwassenen nog steeds niet genoeg aandacht besteden aan de gezondheid van hun gebit.

Nochtans is het net bij het ouder worden dat er vaak problemen ontstaan en dat het plaatsen van een tandimplantaat onvermijdelijk wordt. De wortel van de tand is doorgaans te beschadigd om gered te worden. In dat geval vervangt het implantaat, in de vorm van een titanium schroef, de verloren wortel. Deze kan dan worden gebruikt als basis voor een kroon. Hoewel dit vooral ouderen treft, kan deze techniek in theorie bij jongeren vanaf 18 jaar worden geplaatst.

Iedereen kan immers een tandimplantaat nodig hebben. In theorie kan elke tand die ontbreekt als gevolg van ziekte, ongeval of gewoon door ouderdom worden vervangen door een implantaat. In tegenstelling tot sommige grotere prothesen is deze kleine kunstwortel heel comfortabel. Daarnaast oogt een implantaat ook mooi, past het zich aan vele situaties aan en is het duurzaam omdat het dezelfde levensduur heeft als een natuurlijke wortel.

Last but not least vertraagt het vullen van een gat met een tandimplantaat het botverlies van de kaak en daarmee dus de vroegtijdige veroudering van het gezicht als gevolg van het ontbreken van een of meer tanden[2].
 

Hoeveel kost een tandimplantaat?

Dit kleine implantaat mag dan heel veel voordelen hebben, toch is er één grote keerzijde: het prijskaartje.

De prijs van een tandimplantaat hangt uiteraard af van de situatie van de patiënt. Factoren zoals het aantal te vervangen tanden, het type prothese, de tarieven van de tandarts zullen de uiteindelijke rekening beïnvloeden. Niettemin kan de prijs in België worden geraamd op € 800 tot 1.200 voor het implantaat zelf, d.w.z. de kunstwortel, plus de prijs van de tandkroon, d.w.z. de reconstructie van de tand erbovenop, die varieert tussen € 900 en 1.200[3]. Een aanzienlijk eindbedrag waarin het ziekenfonds slechts gedeeltelijk tussenkomt (enkel voor het implantaat), en waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden. In de prijs van de tandkroon komt de wettelijke ziekteverzekering niet tussen.

Dit toont aan hoe belangrijk het is om te anticiperen op mogelijke tandproblemen door te kiezen voor een degelijke aanvullende tandverzekering.
 

Onze DKV tandverzekeringen

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 51,7% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt en het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat particulier moet worden gefinancierd, op 848 miljoen euro geschat wordt.[1]

Een enorm bedrag dat kan worden beperkt dankzij een goede aanvullende tandverzekering, die alles dekt dat buiten het strikte kader van een controle bij de tandarts valt. Bruggen, kronen, implantaten, prothesen, beugels, ... Al deze behandelingen zijn erg duur, maar worden betaalbaar dankzij DKV!

 

Iedereen kan vroeg of laat tandimplantaten moeten laten plaatsen. Om te voorkomen dat de eindfactuur de pan uit swingt, hebben wij drie aanvullende tandverzekeringen:

Bij deze tandverzekering worden tandimplantaten terugbetaald aan 100%, als deze het gevolg zijn van een ongeval (tot een maximum van € 10.000 ).

Bovenop wat reeds gedekt wordt bij de DKV Smile Essential, biedt deze tandverzekering onder andere ook een terugbetaling aan 70% van je behandeling voor implantaten, en dit met een jaarlijks plafond van maximum € 2.000 vanaf het 4e verzekeringsjaar.

Bovenop wat reeds gedekt wordt bij de DKV Smile Essential, geniet je met deze tandverzekering onder andere van een terugbetaling aan 80% van je behandeling voor implantaten, en dit met een jaarlijks plafond van maximum € 4.000 vanaf het 4e verzekeringsjaar.
 

Ontdek onze verschillende tandverzekeringen, gaande van een dekking die de basistandzorg vergoedt tot meer uitgebreide dekkingen. Weet je niet goed welke tandverzekering je best kiest? Beantwoord enkele vragen en ontdek welke tandverzekering het best beantwoordt aan je behoeften.

 

Belangrijkste uitsluitingen: bestaande aandoeningen bij het afsluiten van het contract, esthetische behandelingen, orthodontische behandelingen onder de 9 jaar en na 21 jaar, parodontale behandelingen na 65 jaar, tandtransplantaties, chirurgische kaakorthopedie, medicatie, tandbehandelingen ten gevolge van specifiek gedrag van de verzekerde (zie IPID).

Beperkingen: slechts één behandelingsplan per verzekerde, voorafgaandelijke goedkeuring van de behandeling door de adviserende arts van en tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (“ziekenfonds”).

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.