Blog

Verlies de gezondheid van je ogen niet uit het oog

Gezonde ogen kunnen wat kosten, maar dat mag je niet tegenhouden om ze goed te verzorgen. Kies voor een verzekering ambulante zorgen en beperk de kosten.

Een goed gezichtsvermogen is heel belangrijk in ons leven en in onze maatschappij. De gezondheid van onze ogen is echter heel kwetsbaar. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn ouderen niet de enigen die met gezichtsproblemen te kampen hebben. Volwassenen en zelfs kinderen hebben heel vaak oogproblemen. Corrigerende lenzen, refractieve chirurgie, bezoeken aan de oogarts, ... Dit alles heeft een prijskaartje dat zowel op de korte als lange termijn flink op het gezondheidsbudget kan wegen. Geld besparen zonder de gezondheid van je ogen te moeten verwaarlozen? Dat kan met een verzekering ambulante zorgen.

Waarom zijn gezonde ogen zo belangrijk?

We hebben de neiging het belang van gezonde ogen in ons dagelijks leven te vergeten. Een goed gezichtsvermogen is echter een belangrijke factor van zelfstandigheid, en dit op elke leeftijd. Onze ogen laten ons toe vrij en veilig in onze omgeving te bewegen.

Omdat ze voortdurend gebruikt worden, zijn ze uiteraard heel kwetsbaar. De gezondheid van onze ogen gaat makkelijk achteruit, zelfs zonder aangeboren aanleg. Veroudering is dan ook een van de belangrijkste oorzaken van gezichtsproblemen. Dit wordt leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) of netvliesveroudering genoemd. Bepaalde ziektes, zoals diabetes, kunnen dit verschijnsel soms versnellen. Onze levensstijl kan ook van jongs af aan leiden tot talrijke oogproblemen (overmatig schermgebruik, ongevallen, …). Het is dan ook geen toeval dat kinderen op steeds jongere leeftijd een bril moeten dragen.

Wist je dat? Volgens wetenschappelijke prognoses zal de helft van de wereldbevolking tegen 2050 bijziend zijn[2].

Enkele cijfers over de ooggezondheid van de Belgen

 • 1 op 100 mensen is slechtziend en 1 op 1000 is blind[3] (WHO).
 • 7 op de 10 Belgen verklaren een afwijking aan hun gezichtsscherpte te hebben[4].
 • Nu al is meer dan 1 op 3 Belgen bijziend[5].

 

De meest voorkomende gezichtsstoornissen en oogziektes

Visuele beperkingen

 • Bijziendheid (myopie): wazig zicht in de verte en min of meer helder zicht van dichtbij.
 • Astigmatisme: wazig zicht zowel in de verte als dichtbij, vaak te wijten aan een vervormd hoornvlies.
 • Verziendheid (hypermetropie): een oog dat "te kort" is (d.w.z. de afstand tussen het hoornvlies (voorkant van het oog) en het netvlies (achterkant van het oog) is te klein) en moeite heeft om de omgeving nauwkeurig te onderscheiden.

Sommige mensen hebben meerdere van deze visuele beperkingen en kunnen dus bijvoorbeeld zowel verziend als astigmatisch of zowel bijziend als astigmatisch zijn.

Presbyopie

Presbyopie of ouderdomsverziendheid is een oogafwijking waarvan iedereen vanaf 40-45 jaar last van krijgt. Kortom, het komt door de natuurlijke veroudering van de ogen, en meer bepaald van de ooglens. Met het ouder worden, verliest de lens zijn elasticiteit. Dit maakt het moeilijker voor het oog om "scherp te stellen" op een voorwerp dichtbij (dit wordt accommodatie genoemd). Het resultaat is een wazig zicht van dichtbij. 

Oogziektes

 • Glaucoom: een chronische oogaandoening waarbij aantasting van de oogzenuw optreedt en het zicht vermindert.
 • Keratoconus: oogafwijking waarbij het hoornvlies langzaam kegelvormig en dunner wordt. Hierdoor vermindert de gezichtsscherpte.
 • Cataract: een vertroebeling van de ooglens die het scherp zien vermindert. Als deze ziekte niet behandeld wordt, zal deze uiteindelijk leiden tot blindheid.

Chronische ziekten en oogzorg

Verschillende chronische ziekten kunnen oogaandoeningen veroorzaken of verergeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij diabetes, reuma, hoge bloeddruk of multiple sclerose. Patiënten die aan een van deze ziekten lijden, moeten regelmatig medisch en oogheelkundig opgevolgd worden.

Hoe zorg dragen voor je ogen in het dagelijkse leven?

 • Stop met roken. Het risico op leeftijdsgebonden netvliesveroudering is twee tot drie keer zo groot door te roken[6].
 • Sport regelmatig. Sporten heeft positieve effecten op gans je lichaam. Meer lichamelijke activiteit kan het risico op glaucoom helpen verminderen[7].
 • Eet evenwichtig. Om je ogen gezond te houden, moet je vooral bronnen van vitamine C en omega 3 op het menu zetten. Een voedingsapp kan je hierbij zeker helpen.
 • Draag een zonnebril, vooral op zonnige dagen. De effecten van UV-stralen op de ogen zijn cumulatief en onomkeerbaar, en kunnen leiden tot cataract.
 • Probeer eens ooggymnastiek! Er zijn heel wat oefeningen die helpen bij vermoeide ogen. Wat denk je van deze? Ga rechtop zitten en kijk zonder je hoofd te bewegen naar rechts. Beweeg vanaf daar langzaam je blik naar het plafond en vervolgens naar links en naar beneden. Herhaal dit 10 keer. Doe dit zowel met de klok mee als tegen de klok in.

Nog een tip om vermoeide ogen tegen te gaan, meer bepaald bij intensief beeldschermgebruik, is de 20-20-20-regel. Neem om de 20 minuten een pauze van 20 seconden terwijl je naar iets anders kijkt, iets dat op 20 voet van je af is (wat ruwweg 6 meter is).

Ga regelmatig naar de oogarts

De cijfers spreken voor zich. ¾ van de Belgen ouder dan 45 jaar die een bril, contactlenzen, … draagt, gaat niet jaarlijks op controle[8].

Een bezoek aan de oogarts is echter een heel eenvoudige manier om problemen met het gezichtsvermogen te voorkomen. Eventuele problemen worden niet alleen sneller opgemerkt, maar ingrepen of corrigerende maatregelen kunnen ook minder ingrijpend zijn als ze op tijd worden gepland.

Let op: een bezoek aan de opticien is geen vervanging voor een controle bij de oogarts.

Van corrigerende lenzen tot het laseren van je ogen: wat dekt het ziekenfonds?

Heb je een nieuwe bril nodig of ga je je ogen laten laseren? Bepaalde oogbehandelingen komen in aanmerking voor terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering, als er aan bepaalde criteria wordt voldaan. Het gaat hierbij vooral om de leeftijd van de patiënt, maar ook om de aard van de refractieve oogafwijking.

Voor de 18- tot 64-jarigen bijvoorbeeld worden unifocale brilglazen pas vergoed vanaf 7,75 dioptrie (+ of -) [9].

Je ogen laten laseren wordt daarentegen niet vergoed. De kosten om je ogen te laten laseren kunnen echter oplopen tot 2.000 euro. De enige uitzondering is de Prelex-techniek, maar ook hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden (leeftijd, toestand van de lens, enz.).

Zorg voor je ogen en kies voor een verzekering ambulante zorgen

Kies voor een verzekering ambulante zorgen voor je dagelijkse medische kosten. Ontdek onze verzekeringen ambulante zorgen DKV Daily: zo ben je 365 dagen lang beschermd! Analyseer je gezondheidsbehoeften online in slechts enkele minuten. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met DKV of met je verzekeringstussenpersoon.

 

DKV, partner van jouw gezondheid

Onze missie is om je verzekeringsoplossingen aan te bieden die je beschermen en je gemoedsrust geven, zodat je voluit van het leven kunt genieten. Dat is de betekenis die wij aan preventie geven: voor jezelf zorgen betekent je gezondheid zo lang en optimaal mogelijk behouden. Wat je behoeften ook zijn, er is steeds een DKV-formule op jouw maat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

 

[1] https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2774808?…

[2] https://www.planetesante.ch/Magazine/Sante-au-quotidien/Troubles-de-la-…

[3] https://www.chu.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2017-12/le_patien…

[4] Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 2013.

[5] https://myopie-info.be/fr/la-myopie-chez-lenfant/tout-ce-que-vous-devez…

[6] THORNTON, J., R. EDWARDS, P. MITCHELL, RA. HARRISON, I. BUCHAN et SP. KELLY. Smoking and age-related macular degeneration: a review of association. Eye; vol. 19, no 9, 2005, p. 935-944.

[7] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2589419620301599

[8] http://p.cdn.belga.be/bms:15675?v=5444fd12&m=oaimffmf

[9] https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds…