Blog

Tandzorg: het vergeten zusje van de gezondheidsverzekeringen?

Tandzorg is een prioriteit voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Het is zowel een cruciale gezondheidskwestie als een investering die zwaar kan wegen op het budget van een gezin. De Belgen zijn zich hiervan bewust. Maar terwijl 82% van de Belgen een hospitalisatieverzekering heeft, beschikt slechts zo’n 10% over een tandverzekering.

Tandzorg in cijfers

Volgens de DKV-barometer over aanvullende gezondheidsverzekeringen:

  • Maakt 45% van de Belgen zich ongerust dat ze op een dag tandzorg zullen nodig hebben;
  • Zijn 8 op 10 personen blij dat ze een tandverzekering hebben afgesloten;
  • Weet 30% van de Belgen niet echt welke kosten een tandverzekering precies dekt. 

In het kader van de verplichte ziekteverzekering vergoedt de sociale zekerheid bepaalde tandzorg, zoals een beugel en andere orthodontische zorg, slechts gedeeltelijk of helemaal niet. Patiënten die niet jaarlijks op controle gaan, worden ook minder goed terugbetaald. Lastig, als je bedenkt dat meer dan één op vier Belgen in drie jaar tijd niet één keer naar de tandarts is geweest.[1]

Dit cijfer, afkomstig uit de gegevens voor terugbetaling van tandzorg van de verschillende Belgische ziekenfondsen, is verrassend. Een goede mondhygiëne helpt immers vele, soms ernstige, gezondheidsproblemen op middellange en lange termijn te voorkomen.

Zijn wij Belgen niet vooruitziend genoeg?

Ongeveer 10% van de Belgen heeft een verzekering afgesloten voor tandzorg, wat een pak minder is dan bij onze buren. In Nederland beschikt 62% over een tandverzekering en… in Frankrijk 95%, wat van hen de grote kampioen op vlak van tandzorg in Europa maakt.

Verschil in kosten qua tandzorg

Een andere reden waarom Belgen niet vaker naar de tandarts gaan, is dat 75%[2] van hen overweegt een afspraak uit te stellen om budgettaire redenen. Volgens de DKV-barometer over tandzorg zegt 80%[3] nochtans niet van plan te zijn om meer verzekeringen af te sluiten. Een kortetermijnvisie met belangrijke en onvoorspelbare gevolgen voor hun budget.

Uit de CM-barometer over tandzorg uit 2019 blijkt dat tandzorg in de praktijk heel sterk varieert. Zo blijkt dat bijvoorbeeld tussen 2016 en 2018 de kosten ten laste van de patiënt voor verschillende soorten tandprothesen gestegen zijn: gemiddeld 850 euro voor een tandheelkundig implantaat, 660 euro voor een kroon en 1.990 euro voor een brug. Afhankelijk van de tandarts kan het bedrag sterk variëren.

Een voorbeeld? In het geval van een kroon op een implantaat kunnen de tarieven beginnen bij 1.000 euro en oplopen tot bijna 3.200 euro. Andere tandzorg wordt beïnvloed door een aanzienlijke en variabele prijsstijging: de tarieven voor inlay/onlay prothesen (ter vervanging van vullingen) en hulpstukken zijn in twee jaar tijd met respectievelijk 16,50 en 31% gestegen.

Ook onze tanden ontsnappen niet aan ouderdom

Als het gaat om tandzorg speelt leeftijd natuurlijk een belangrijke rol. Ondanks een onberispelijke hygiëne kunnen sommige mensen na verloop van tijd tandvleesproblemen of andere problemen ontwikkelen die een vrij dure zorg vereisen.

In hun barometer van 2019 heeft de Christelijke Mutualiteit aangetoond dat ouderen (die in woonzorgcentra wonen of thuiszorg toegediend krijgen) er niet aan denken om hun gebit te laten controleren. De cijfers kunnen beangstigend zijn: minder dan 2 op de 10 thuiswonende ouderen en minder dan 1 op de 10 ouderen in woonzorgcentra raadplegen een tandarts.

Tandzorg bij de allerkleinsten

Bij de allerjongsten moet tandzorg een prioriteit zijn voor de ouders. Bij kinderen jonger dan 6 jaar verhinderen gebroken of beschadigde melktanden soms de juiste groei van de definitieve tand. Vallen tijdens het fietsen, duimzuigen, problemen met de positie van de tanden, kleur, enz. bemoeilijken het leven van de jongsten in de beginjaren en wegen op het gezondheidsbudget van het gezin.

De andere grote uitdaging voor gezinnen vandaag de dag is het behandelen van orthodontische problemen en de kosten van een beugel, vooral wanneer er meerdere kinderen zijn. Deze behandelingen zijn omslachtig en duur, wat sommige jonge patiënten (vooral tussen 10-15 jaar) en hun ouders ontmoedigt. De twee belangrijkste belemmeringen zijn de moeilijkheidsgraad van het traject (gemiddeld 15 afspraken) en de kosten van de behandeling. De behandeling bedraagt gemiddeld 1.756 euro, maar kan in sommige gevallen twee keer zo veel kosten.

De tandverzekering, bondgenoot voor uw gemoedsrust

In het licht van deze cijfers is het afsluiten van een tandverzekering een echte oplossing om de kosten van tandzorg te drukken en zo een goede mondhygiëne te behouden gedurende je hele leven. Acht op 10[4] mensen zeggen tevreden te zijn dat ze een tandverzekering hebben afgesloten... ook al weten drie op 10[5] Belgen nog steeds niet welke kosten precies door een tandverzekering worden gedekt.

Met de aanvullende tandverzekeringen van DKV wordt curatieve tandzorg tot 80% gedekt en dit zonder jaarlijks plafond.

Ter info: je kan de premie van je tandverzekering heel snel online berekenen. Twijfel je tussen de verschillende opties voor je tandverzekering? Beantwoord een paar vragen en we raden je de formule aan die het beste bij je behoeften past.

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

 

[1] Bron: Barometer 2019 van de Christelijke Mutualiteit over tandzorg (https://www.mc.be/media/MC-Barometre-soins-dentaires-et-recommandations-politiques_tcm49-59523.pdf)

[2] DKV-barometer 2018

[3] idem

[4] idem

[5] idem