Blog

Tandprothesen en ouder worden: wat je moet weten

Eens je ouder bent dan 50, heeft je algemene gezondheid de neiging er op achteruit te gaan. En helaas wordt de mondgezondheid daarbij niet gespaard. Met het ouder worden neemt de kans op cariës en parodontale aandoeningen toe. In sommige gevallen kan het zo erg zijn dat er kans is op terugtrekkend tandvlees, met loszittende tanden en in het ergste geval tanden die uitvallen als gevolg.

Wanneer de traditionele restauratieve tandheelkunde niet meer volstaat, kunnen senioren met behulp van tandprothesen en -implantaten een goede levenskwaliteit behouden. Brug, onlay, stifttand, kunstgebit ... Je tandarts kan je tijdens je volgende consultatie een van deze oplossingen voorstellen. Deze behandelingen zijn echter duur en worden niet of weinig door de wettelijke ziekteverzekering gedekt. Om de kosten te beperken, kun je vandaag nog een tandverzekering afsluiten.

1/ / Ouder worden betekent niet automatisch dat je een kunstgebit nodig hebt

Het is waar dat een ouder wordend gebit vaak synoniem is voor een kunstgebit. Verouderen leidt namelijk tot een vermindering van de speekselafscheiding (xerostomie) en tot terugtrekkend tandvlees. Senioren zijn daarom kwetsbaarder voor cariës, parodontale aandoeningen en loszittende tanden. Het is echter nog steeds mogelijk om tandverlies te voorkomen.

Ook wanneer je ouder dan 50 bent, is de beste preventieve maatregel de jaarlijkse controle. Als de tandarts dat nodig vindt, kan hij bijvoorbeeld een fluoridebehandeling doen om infectieziekten te beperken. Restauratieve tandheelkunde die minder ingrijpend is dan tandheelkundige implantaten is in sommige gevallen ook mogelijk.

2/ Verschil tussen prothesen en implantaten  

Een tandimplantaat is eigenlijk een kunstwortel. Als de tand niet meer gered kan worden, zet de tandarts een titanium schroef vast in het kaakbot. Hierop wordt dan later een tandkroon geplaatst om de natuurlijke tand te vervangen: een esthetische oplossing die het kauwcomfort behoudt.

Een prothese is een hulpmiddel dat een beschadigde of ontbrekende tand herstelt of vervangt. Het is een soort "kapje" dat op de tand wordt geplaatst om de oorspronkelijke vorm te herstellen. Bij sommige moet vooraf een implantaat worden geplaatst. Het is niet ongewoon dat met het ouder worden een tandprothese een heel deel van het gebit bedekt.

3/ Meerdere soorten tandprothesen

Tegenwoordig zijn er heel wat verschillende soorten prothesen beschikbaar om je tanden te vervangen. De keuze van het hulpmiddel hangt af van de aandoening, de diagnose van de tandarts en het budget van de patiënt.

Vaste prothesen

Vaste tandprothesen worden gebruikt om te beschadigde of ontbrekende tanden permanent te vervangen, of om zwaar beschadigde delen te beschermen en mooier te maken.

 • Onlays en inlays zijn moderne vullingen die gebruikt worden voor beschadigde tanden.
 • Een brug (of tandbrug) bestaat uit ten minste drie elementen naast elkaar.
 • Een kroon is een kapje dat over een tand geplaatst wordt om zo de tand te versterken.
 • De inlay-core is een stukje metaal dat uit twee aaneensluitende delen bestaat: de "voet" of basis die in de tandwortel wordt ingebracht, en een "hoedje" of kapje dat over het overblijvende kroongedeelte van de tand komt te zitten.

Uitneembare prothesen

Uitneembare prothesen zijn het laatste redmiddel van de tandarts bij een verouderd gebit. Ze worden gebruikt wanneer een vaste prothese niet meer mogelijk is of wanneer er te veel tanden ontbreken. Ze vervangen zowel de tanden als het tandvlees en kunnen worden uitgenomen wanneer men dat wil.

 • Het kunstgebit (of de volledige uitneembare prothese) wordt aanbevolen in geval van volledig tandverlies.
 • De frameprothese (of partiële prothese) vervangt slechts een deel van de tanden.

4/ Niet iedereen kan zijn tanden laten herstellen

Tandheelkundige implantologie is niet voor alle senioren mogelijk. Er zijn een aantal contra-indicaties voor het plaatsen van tandprothesen en -implantaten. Het is de arts die oordeelt of het plaatsen al dan niet onder voorbehoud kan, ofwel volledig afgeraden is.

Heb je tandverlies en lijd je aan één van volgende aandoeningen? Maak een afspraak bij je tandarts zodat je weet wat de meest geschikte ingreep is.

 • hartfalen of hartziekte (recente hartaanval, cardiomyopathie (=afwijking van de hartspier), enz.);
 • bepaalde immunologische ziekten;
 • sommige kankers, vooral botkanker;
 • aids;
 • diabetes.

 

5/ Je tanden laten vervangen kan lang duren

Het is niet je tandarts die de prothese maakt, maar wel een tandtechnicus. Daarom zal je geduld moeten hebben wanneer je eenmaal je besluit hebt genomen. Dit zijn de belangrijkste stappen:

 • voorlopige afspraak en diagnose bij je tandarts;
 • een gebitsafdruk laten maken;
 • bijkomende onderzoeken zoals scans en röntgenfoto's;
 • het vervaardigen van de prothese in een gespecialiseerd labo;
 • plaatsing van de prothese onder plaatselijke verdoving, gevolgd door een controlebezoek;
 • in het geval van een implantaat moet je rekening houden met een extra twee tot zes maanden om het te laten vergroeien met het bot[1].

6/ Complicaties zijn mogelijk  

Je tanden laten vervangen is een delicate ingreep die niet zonder risico is. Daarom zijn de eerste dagen na het plaatsen bepaalde preventieve maatregelen nodig, zoals een regelmatige follow-up, zorgvuldig onderhoud en goede mondhygiëne.

Dit is vooral om volgende zaken te vermijden:

 • Infectieuze complicaties zoals mucositis, peri-implantitis of periapicale ontsteking. Deze zijn gerelateerd aan de bacteriën die van nature in de mond voorkomen.
 • Andere complicaties zoals bijvoorbeeld overbelasting[2], wat een groter risico is bij patiënten die lijden aan tandenknarsen (bruxisme).

7/ Ook na het plaatsen moet je nog naar de tandarts

Verouderde tanden zijn niet gemakkelijk! Na de plaatsing moeten tandheelkundige implantaten en prothesen verschillende keren worden gecontroleerd. Soms gaat het om routinemaatregelen, soms om corrigerende maatregelen. Het doel is om de implantaten en prothesen in goede staat te houden en je kauwcomfort te behouden.

Daarom is een jaarlijkse controle van de tanden een must om tandverlies te voorkomen. Daarnaast moet je om de 6 maanden tandsteen van je implantaat laten verwijderen.

Ten slotte moet je er bij prothesen rekening mee houden dat er tijdens je leven verschillende aanpassingen nodig zullen zijn. Deze houden rekening met de slijtage van de onderdelen en de botresorptie. Als de veranderingen in de kaak te groot zijn, zullen de prothesen hersteld moeten worden.

8/ Tandprothesen en -implantaten zijn duur

Ook al gaat het om een noodzakelijke ingreep, je tanden laten vervangen kost veel geld. De uiteindelijke prijs hangt af van je medische voorgeschiedenis, en van je functionele en esthetische voorkeuren. Ondanks dat er prijsverschillen kunnen zijn naargelang je profiel en de tandartspraktijk, behoort je tanden laten vervangen tot één van de duurste tandheelkundige behandelingen.

Gemiddelde tarieven in België[3]:

 • Tandimplantaat: ong. € 2.200;
 • Uitneembare prothese: ong. € 817,5.

9/ Tandprothesen voor senioren worden (bijna) niet terugbetaald

Tandprothesen en -implantaten worden slechts in heel uitzonderlijke gevallen door de Belgische sociale zekerheid terugbetaald. Uitneembare prothesen worden slechts gedeeltelijk terugbetaald en er zijn vele voorwaarden aan verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld ouder zijn dan 50. Vaste prothesen daarentegen worden helemaal niet terugbetaald en zijn dus volledig voor eigen rekening.

Tandzorg blijft het vergeten zusje van de gezondheidsverzekeringen. Daarom is het belangrijk om al vroeg na te denken over de budgettaire beperkingen van een ouder wordend gebit. Zelfs als je geen terugtrekkend gebit of tandvleesaandoeningen hebt, is het belangrijk om vooruitziend te zijn en je voorzorgen te nemen.

10/ Ouder worden en je gebit: minder duur met een tandverzekering

Feit: volgens de DKV Barometer 2018 zijn acht op de tien Belgen die een tandverzekering hebben afgesloten blij dat ze dit gedaan hebben[4].

Wacht dus niet tot je je tanden moet laten vervangen om een tandverzekering af te sluiten. DKV Smile Premium biedt je de meest uitgebreide dekking om je tandcomfort te behouden. Implantaten, kronen en bruggen worden gedekt tot € 4.000 en terugbetaald aan 80%.  

Weet je niet zeker welke tandverzekering je best kiest om je tanden te verzekeren bij het ouder worden? Laat je begeleiden en vind in slechts enkele minuten de DKV tandverzekering die het best bij jouw situatie past.

 

Waarom kun je best een aanvullende tandverzekering afsluiten?

Heel simpel: omdat de Belgische sociale zekerheid slechts 47% van de tandheelkundige kosten terugbetaalt. Dit betekent dat meer dan de helft van de kosten ten laste van de patiënt blijft. Het totale bedrag aan tandheelkundige zorg dat door de privésector moet worden gefinancierd[5], wordt op 1,1 miljard euro geschat.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.