Blog

Niet-therapeutische zorg duurder in 2022

Op 1 januari 2022 is een nieuwe wet in werking getreden die de btw-vrijstelling voor niet-therapeutische medische en paramedische zorg fel beperkt. In dit artikel leggen we je uit voor welke behandelingen je dit jaar meer zal moeten betalen.   

Een stijging van 21%

De regels inzake btw-vrijstelling voor medische zorg zijn dus veranderd. Bepaalde medische en paramedische diensten die tot 1 januari 2022 waren vrijgesteld, worden nu aan btw onderworpen. Dit betekent dat de patiënt 21% meer moet betalen . Dit zal een grote impact hebben op het gezondheidsbudget van de Belgen.

Wanneer zal je meer moeten betalen?

Voor alle behandelingen en ingrepen zonder therapeutisch doel. Dit was al het geval voor zuiver esthetische behandelingen, maar het gaat nu om nieuwe diensten, zowel paramedische als medische.

Enkele concrete voorbeelden van niet-therapeutische zorg:

  • een attest van je huisarts voor een levensverzekering;
  • je tanden laten bleken bij je tandarts;
  • sportbegeleiding bij een kinesist;
  • een plaats op de bezoekersparking van het ziekenhuis.

Dunne grens tussen therapeutische en niet-therapeutische zorg

Wat zijn nu de objectieve criteria om te bepalen of een prestatie al dan niet een therapeutisch doel heeft? Hierover is heel wat onduidelijkheid en onenigheid. In overleg met de gezondheidssector stelt de belastingdienst omzendbrieven op om te verduidelijken welke zorgen al dan niet aan btw onderworpen zijn.

Prestaties die:

  • voor de diagnose, behandeling en, indien mogelijk, genezing van ziekten of gezondheidsaandoeningen dienen;
  • de gezondheid van mensen beschermen, behouden of herstellen;
  • voor preventiedoeleinden dienen;

worden als therapeutisch beschouwd en blijven dus vrijgesteld van btw.

Omgekeerd zullen alle diensten die niet binnen dit kader vallen, aan btw onderworpen zijn. Maar het is niet altijd zo evident om dit te bepalen. Voor vakbonden en gezondheidsprofessionals is de grens tussen therapeutische en niet-therapeutische doeleinden soms vaag.

Neem nu bleaching. Iemand met sterk verkleurde tanden kan moeite hebben met spreken of lachen. Moet of kan men er in dit geval van uitgaan dat de mond niet meer functioneel is en dat de behandeling dus een therapeutisch doel heeft? Dat is de vraag van Stefaan Hanson, woordvoerder van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)[1].

Hoe kun je je gezondheidsbudget in 2022 op peil houden?

Laat je je tanden bleken bij de tandarts? Doe je aan sport en laat je je opvolgen bij een kinesist? Vanaf 2022 worden deze en andere niet-therapeutische verstrekte zorgen onderworpen aan 21% btw.  

Bezuinigen op je welzijn en je gezondheidsbudget? Dat is geen goed idee. Doe jezelf liever een betere terugbetaling cadeau: kies voor gemoedsrust door een maximale bescherming van je gezondheid. Ga, afhankelijk van je behoeften, na welke niet-therapeutische behandelingen al dan niet gedekt zijn door onze verschillende verzekeringen. Puur esthetische behandelingen bijvoorbeeld worden niet terugbetaald.

Ontdek onze gezondheidsverzekeringen of vul je huidige polis verder aan. Doe een kleine check op DKV InsureMe: analyseer snel je behoeften en ontdek welke verzekering het beste bij je past.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.