Blog

Is mijn verblijf op de ziekenhuiskamer van mijn kind gedekt?

De ziekenhuisopname van een kind is een beangstigende situatie voor elke ouder. Veel ziekenhuizen bieden ouders dan ook de mogelijkheid om dag en nacht dicht bij hun kind te blijven. Dit heet rooming-in. Hoe komt de hospitalisatieverzekering hier in tussen?

Het verblijf van ouders met een ziek kind is op de meeste kinder- en neonatologieafdelingen voorzien. Deze permanente aanwezigheid is geruststellend voor het kind en het verplegend personeel.
 

Rooming-in: wat moet je weten?

Een kind dat gehospitaliseerd moet worden, dat is een beangstigende ervaring voor de ouders. Zij hebben ook veel vragen over wat zij wel en niet mogen doen. In het bijzonder, of ze in de kamer van hun kind mogen slapen. Dag en nacht in de kamer van je kind kunnen blijven, dat wordt rooming-in genoemd.

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen regels over rooming-in. Het eerste wat je dan ook best doet is je informeren bij het ziekenhuispersoneel. Je vindt ook heel veel informatie op de website van Hospichild.

Je verblijf in de kamer van je kind

Meestal is het mogelijk om bij je kind te blijven. Maar er zijn uitzonderingen. Het pediatrische of neonatale team kan om drie belangrijke redenen nee zeggen:

 1. omdat de kamers er niet op voorzien zijn dat je er als ouder blijft slapen;
 2. als de ziekte van het kind afzondering vereist. Dit is met name het geval op intensive care afdelingen of bij kinderen met een ernstige immuunziekte;
 3. als er een risico is dat je zelf besmet wordt door de infectie.

Opdat het ziekenhuisverblijf in alle rust kan verlopen, mag slechts één ouder bij het kind blijven. Dit belet niet dat beide ouders om de beurt de nacht kunnen doorbrengen, of zelfs andere familieleden, als het ziekenhuis daarmee instemt. 

Mag je in de kamer van je kind blijven? Vraag welke diensten er optioneel of inbegrepen zijn (maaltijden, lakens, ...). Een ziekenhuis is geen hotel: het is dan ook het medische team dat het laatste woord heeft over het verblijf van de ouder(s).

Jouw deelname aan de zorg voor je kind

Als ouder heb je rechten (dicht bij je kind blijven) maar ook plichten. Vraag na bij het medische team:

 • of je verplicht bent de klok rond aanwezig te zijn. Het spreekt vanzelf dat je als moeder best zoveel mogelijk aanwezig bent wanneer je je baby borstvoeding geeft. Je kan er uiteraard wel voor zorgen dat je een voorraad moedermelk op voorraad hebt.
 • welke taken je moet uitvoeren: je baby een badje of eten geven, helpen bij een behandeling of een symptoom in de gaten houden.
   

Rooming-in: de gedekte kosten

Let op: rooming-in wordt niet gedekt door het RIZIV. Je moet de volledige prijs betalen voor het verblijf in de kamer van je kind, tenzij je kind verzekerd is door een hospitalisatieverzekering en op voorwaarde dat je zelf verzekerd bent

De rooming-in kosten worden gedekt door de hospitalisatieverzekering van het kind op voorwaarde dat:

 1. de arts de aanwezigheid van een ouder in de kamer als noodzakelijk beschouwt voor de medische behandeling;
 2. het kind jonger dan 18 (bij collectieve verzekeringen) of jonger dan 20 jaar is (bij individuele verzekeringen);
 3. je in dezelfde kamer verblijft als je kind. Er zijn soms uitzonderingen, zoals in de neonatologie, waar het niet altijd mogelijk is om in dezelfde kamer te blijven. In dat geval worden de kosten van het verblijf van de ouder gedekt op het niveau van een standaard rooming-in;
 4. je zelf een DKV-verzekering hebt afgesloten.

Als je echter verblijft in een hotel in de buurt van het ziekenhuis waar je kind wordt behandeld, dan vergoedt de hospitalisatieverzekering jouw kosten niet. 

En in het buitenland? In geval van een ziekenhuisopname in het buitenland zijn de rooming-in kosten gedekt onder dezelfde voorwaarden als in België.
 

Ook als rooming-in niet mogelijk is, kun je dicht bij je kind blijven

Er bestaan verschillende initiatieven voor ouders die niet in de kamer van hun kind kunnen blijven. Het gaat om Onthaalhuizen, in de buurt van het ziekenhuis, een plek waar ouders kunnen verblijven.

Een voorbeeld? Het Onthaalhuis van het Kinderziekenhuis verbonden aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). De verblijfskosten worden gedeeltelijk gedekt door het ziekenfonds en door DKV.

"Onze accommodatie biedt onderdak aan ouders van kinderen die in het UKZKF worden behandeld, en dit tegen democratische prijzen. We beschikken over 20 kamers om deze ouders op te vangen. We maken ontbijt voor hen klaar en ze kunnen de keuken en de eetzaal vrij gebruiken. Onze 20 vrijwilligers maken het leven van de ouders makkelijker. In de eetzaal wisselen de ouders vaak ervaringen uit met andere ouders.” (Agnès Callewaert, vrijwilligster en medeverantwoordelijke van het Onthaalhuis)
 

Aangepaste accommodatie voor langdurig zieke kinderen

Er bestaan aangepaste opvangvoorzieningen voor langdurige zieke kinderen die niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar ook nog niet genoeg hersteld zijn om naar huis te gaan. Deze omvatten:

De verblijfskosten van kinderen en ouders in deze voorzieningen worden gedeeltelijk gedekt door het ziekenfonds.

Kortom: het beste advies is om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Je ziekenfonds, je verzekeraar en het ziekenhuispersoneel zullen je hierbij helpen.  

Het is de hospitalisatieverzekering van je kind die de rooming-in kosten kan dekken. Wil je weten welke formule het meest geschikt is voor jou en je gezin? Maak in slechts enkele minuten een analyse van je behoeften op DKV InsureMe of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon.

 

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.